Vsem vengerskim graždanam, proživajuščim v ufimskoj gubernii

Všem maďarským občanům žijícím v Ufské gubernii

 

V Maďarsku zvítězila proletářská revoluce. Veškerá moc v Maďarsku přešla do rukou dělníků a rolníků. Od nynějška je Maďarsko sovětskou republikou. Je součástí obranného i útočného svazku Ruské socialistické republiky. S ohledem na tento svazek proti nepřátelům dělnické třídy vyhlašuji všeobecnou mobilizaci všech maďarských občanů mladších čtyřiceti let, kteří žijí v Ufské gubernii. Jsou povinni hlásit se do tří dnů na vojenském komisariátě gubernie ve městě Belebej.

Neuposlechnutí tohoto rozkazu bude trestáno jako zrada na Maďarské sovětské republice.

Zplnomocněnec Rakousko-uherského sovětu

dělnických a vojenských delegátů

Jaroslav Hašek