Všem vojákům!

 

 

Vojáci německého a rakouského císaře vpadli na Ukrajinu a do Ruska. Jsou předvojem kapitalistů a imperialistů, kteří je vyslali proti revoluci politické i sociální, proti ruskému a českému proletariátu.
V této chvíli ukázala vojenská komise malomyslnost. Bylo třeba jednat rázně. Sloučily se všechny strany a směry. Vznikla Československá revoluční rada dělníků a vojáků v čele s profesorem Masarykem, která povolává všechny Čechy a Slováky do zbraně.

K vám vojákům obrací se Československá revoluční rada dělníků a vojáků, abyste zachovali úplný klid a naprostou kázeň. Vaše řady budou v nejbližších dnech rozmnoženy novými bojovníky za právo národa a lidstva.

Povinností všech vás vojáků jest, abyste dbali ve svých řadách, by nikdo neklesal na mysli a neporušil kázně.

Kontrolujte ve svých řadách, aby nikdo mezi vámi nerozšiřoval lživých zpráv.

Obrňte se pevnou důvěrou v Československou revoluční radu dělníků a vojáků s profesorem Masarykem v čele.

Československá revoluční rada dělníků a vojáků.