Vševěd

 

 

Ani nevím, jak to vlastně přišlo, že jsem v onom zábavném časopise redigoval rubriku „Rady pro život“.

Vím jedině tolik, že majitel toho časopisu chodil se mnou do jedné restaurace a že jsem mu doporučil neobyčejný prostředek proti kuřím okám, široké, velké, pohodlné boty.

Pak ještě se dozvěděl, že jsem vyléčil loveckého psa majitele restaurace tím, že jsem při psince odporučoval mazat mu čenich terpentýnovým olejem. Jak jsem přišel právě na terpentýnový olej, to je pro mne samotného záhadou. Pes byl však silné konstrukce a vydržel to, ačkoliv vyl tak hrozně, že už ho chtěli zastřelit a mně poslat za něj účet.

Později pak slyšel mne velmi rozšafně hovořit s paní správcovou o výchově dospívajících dcer pro domácnost. Mluvil jsem velice vzletně: „Nebude zajisté na škodu žádné z našich mladých dívek, osvojí-li si důkladně základní vědomosti hospodyňské a připraví-li se tak pro život rodinný. Zvolí-li si později i povolání jiné, nebude nic ztraceno ...“

„Výborně,“ zvolal majitel časopisu, „vy jste vševěd.“

Tak uplynulo asi půl roku. Nažvanil jsem toho za tu dobu tolik, že byl úplně přesvědčen, že všemu rozumím. Po půl roce přišel jako obyčejně k Svobodům a byl jaksi rozčilen. Sdělil, že jeho spolupracovník rubriky „Rady pro život“ byl právě odvezen do jistého sanatoria, poněvadž došel od jednoho předplatitele dotaz, jaké jsou asi duševní choroby.

„Můj spolupracovník,“ pravil majitel časopisu, „byl velmi svědomitý muž. Každý dotaz vypracoval vždy pečlivě, nebylo-li dotazů, sám si je vymýšlel a v rubrice „Rady pro život“ zodpovídal. Aby mohl vyhověti dotazu o duševních chorobách, prostudoval všechny knihy chorob těch se týkající a zpozoroval sám na sobě, že dle všech příznaků popsaných v jedné knize začíná blbnout. Odvezli jsme ho tedy do sanatoria, kde bude asi přes čtyři čísla, která vyjdou. Nebyl byste tak laskav a prozatím ho nezastal? Zblbne-li zatím úplně, uděláme spolu definitivní smlouvu.“

Nemohl jsem mu to odepřít a s plnou důvěrou pustil jsem se do práce nepříliš poctivé, odpovídat totiž na celou řadu dopisů, posílat odpovědi do tiskárny a těšit se jako malé dítě, jakou budou mít dotyční radost, až uvidí v časopise vytisknutou odpověď na svůj dotaz.

Opravdu však jsem se nedomníval, že se lidé mohou ptát na tak podivné věci. Rubrika „Rady pro život“, vedená mnou, byla v prvním čísle časopisu, které následovalo, velmi pestrá.

Některý člověk se tázal, jakou má mít konstrukci vzducholoď. Napsal jsem:

Vzducholoď (1412). Musí být sestrojena velice pečlivě, jinak nelítá.

Jedna předplatitelka se ptala, jaký byl jídelní lístek na Framu, po kterém se plavil Nansen na severní točnu:

Nansen. Nepodařilo se mně to přesně zjistit, ale vždy v úterý mívali hrách se škvarkami a uzeným masem. Hovězí maso jedli nejraději s čerstvým okurkovým salátem, který si pěstovali ve strojírně. Jako příkrm měli pravidelně zmrzlinu. Aby však bylo vše přesně zjištěno, obraťte se na něho samotného prostřednictvím rakouského konzulátu v Kristiánii.

Téhož dne jsem psal:

Hoch-malíř. Rádi věříme, že má váš chlapec talent k malbě, ale ze II. třídy obecné školy rozhodně vám ho nepřijmou do malířské akademie. Nejlépe uděláte, když počkáte a ve čtrnácti letech dáte ho na lakýrnictví.

Denně přicházely nové a nové dotazy a já odpovídal: Mám-li se zasnoubit. (K. V. v M.) Není opravdu žádné příčiny, proč byste se zasnuboval. Mladému muži taková věc vždy překáží. Myslím, že při zasnoubení byl byste nucen ohlížet se na rodinu své nevěsty. Mrzuté bývá, když pak byste si ji nevzal, ačkoliv vám radím, hleďte napřed vytáhnout ještě před sňatkem z rodičů vaší nevěsty nějaký větší obnos. Hlavně však se nezasnubujte, aby to nebyl podvod. Vylákáte-li od rodičů dívky, která myslí, že ji milujete, obnos přes 50 000 korun, dá se s tím již jet do Austrálie. Pod 50 000 korun, radím vám, obraťte se do Rumunska, které také nevydává uprchlíky.

Strastiplný život. (L. H. v P.) Pochopuji, že vám žena působí nepříjemné chvilky a že byste se jí rád zbavil. Mrzuté bývá, že státní zastupitelství v takových případech nařizuje soudní pitvu. Proto vám neodporučuji arzenik, jehož stopy naleznou se ve vnitřnostech otrávené. Spíše jí dejte přečíst některý z románů Quido Maria Vyskočila.

Slabomyslný hoch. Nemějte starost o budoucnost svého syna, dejte ho klidně do konzulární akademie.

Počestná. (Z. H. v L.) Aby mladá dívka s mladým mužem vyjížděla na dva měsíce na cesty, kterýž výlet by nezůstal bez následků, pokládá se v našich poměrech za neslušné a pro její pověst poněkud nebezpečné.

Kavárna. (Karel Málek v Zběroze) Nechutná-li vám káva v kavárně, kde býváte denním hostem, noste s sebou do kavárny v bandasce, kterou koupíte v každém obchodu s nádobím, svou vlastní kávu, kterou jste si dal uvařit doma, jest to úplná jistota, že káva vám bude chutnat.

Žluklé máslo. Buď je vyhoďte, nebo darujte do nějakého sirotčince, nebo čekejte, až ho budete mít tolik, abyste si mohli zařídit výrobu mýdla ze žluklého másla.

Závrať. Trpíte-li závratí, nelezte na střechu a nechoďte po provaze. Také rozmyslete si dobře, kdyby vás někdo lákal někdy na cestu do Alp.

Šifra Naděje. Nebojte se, z karbolové vody dle informace nikdy vám nevznikne otrava krve, třebas by vám karbolka vnikla i do poraněné kůže. K pití však se lékařskými autoritami nedoporučuje.

Kručení v břiše a škroukání. (Věra Liptovská) Pochopujeme, že není to vaším tanečníkům příjemné. Aby tedy vaše okolí to neslyšelo, přemluvte své tanečníky, by si dali bavlnku do uší a sama předcházejte dobrým příkladem. Vrátí se vám pak duševní klid.

jemný mrav. (Lud. Čejková na Kladně) Píšete, že byste si ráda osvojila jemný mrav, nedejte se však strhnout k ukvapenému rozhodnutí. Nikde se o tom nezmiňujte, abyste si neodpudila své okolí. Uvažte napřed dobře, jak velký by asi byl prospěch z toho, kdybyste své mravy změnila.

Míchaná vajíčka dle mexikánského způsobu. Jste-li unaven obyčejnými míchanými vajíčky, dělejte si je po mexikánském způsobu. Za tím účelem odjeďte do Mexika a na místě rozpalte na rendlíku máslo a pak do něho za stálého míchání roztlučte pět vajec a míchejte tak dlouho, až vám zhoustnou dle vaší chuti. Taková změna jest velmi doporučitelná.

Rabiátský zeť. Ohrožuje-li vás váš zeť nožem, který, jak říkáte, je rezavým, hleďte mu to vlídně vymluvit, neboť by mohl sám sebe při tom zranit a dostat otravu krve. Nejlépe bude, když nůž důkladně vyčistí nějakou pastou a pak ponoří na dvě minuty do lyzolu.

Užitečnost octa. (F. Branek) Vykoupáme si nohy v čistém octu, který zapuzuje kuří oka. Zbytku pak použijeme k mytí nádobí, neboť rozpouští mastnotu, potřeme-li pak tou směsí syrové maso, vydrží mnohem déle a nezapáchá.

Jablka v županu. Váš dotaz je trochu nejasný, co s jablky v županu. Možná, že si děti hrály a za vaší nepřítomnosti vám nastrkaly jablka do županu, nebo kdož ví, jak se to stalo. Utrpěl-li váš župan nějaké skvrny rozmačkáním jablek, dejte ho do cídírny nebo odstraníte skvrny roztokem kyseliny šťavelové. Rozhodně však župan zavírejte do skříně, aby vám nikdo nemohl do něho schovávat jablka.

Hubnutí a tloustnutí. Dotaz nepodepsán. Odpovíme jen podepsaným hubeným i tlustým odběratelům.

Známost. (K. A.) Rozčilujete se právem nad tím, že pán, s kterým má vaše dcera známost, nezaplatil za ni svačinu na výletu a že nezaplatil ani za vás. Jest vidět, že z vašeho dotazu vyznívá jakási nedůvěra k onomu muži. Kdybyste chtěl si platit sám za sebe útratu, tu byste nemusil eventuelně se tlouci tak daleko na výlet.

Šváb. Máte strach, zdali jste v noci nespolkla švába, neboť v novém bytu, jak píšete, se jich jen hemží a vy spíte s otevřenými ústy. Nemějte v tom ohledu žádných obav, šváb jest lehko stravitelné jídlo a Num-Num, kmenové v jihozápadní Africe, neznají jiné úpravy tohoto hmyzu než polykání jich ve stavu přirozeném.

Puškvorcový likér. (Značka A. Ch. v M. O.) Račte zaslati do redakce litrovou láhev tohoto likéru, abychom jej mohli dát přezkoušet svým odborným redaktorem této rubriky.

Na mizině. Dotaz nezodpověděn. Odpovíme jen těm pánům odběratelům, kteří zaplatí předplatné na tento rok.

Promočená obuv. (D. S. v R.) Je to velmi jednoduchý prostředek, kterým teď v zimě vysušíte promočenou obuv. Vysušíte ji nejlépe rozpálenými třešňovými peckami. Třešně objednejte přímo z Nizzy některým pražským speditérem.

*

To byly tedy všechny rady, které jsem zodpověděl dle svého nejlepšího svědomí. Jak vidíte, nevyhýbal jsem se žádné otázce. Poctivě jsem luštil i nejzáhadnější otázky, a odměna za to?

Když to tedy vyšlo a čísla byla již rozeslána, objevil se v mém bytě náhle majitel toho časopisu. Jeho šat byl v nepořádku, vousy rozcuchány a přišel bez kravaty.

„Psal jste to všechno?“ tázal se hrozným hlasem, vytahuje z kapsy číslo.

„Zajisté.“

„Tak se pomodlete třikrát otčenáš a zdrávas,“ řekl, sahaje do druhé kapsy pro revolver.

„Jsem bohužel bez vyznání,“ zakoktal jsem.

„Tak můžeme aspoň dřív začít,“ zvolal a střelil mne do hlavy.

Jsem dnes již mimo nebezpečí. V nemocnici jsem se dozvěděl, že se majitel časopisu nade mnou potom zastřelil. . .

Značka A. Ch. v M. O. poslala mně však litr toho puškvorcového likéru, a tak jsem přece to neredigoval zadarmo.