Výlet soudruhů vršovických do Záběhlic

 

 

Konečně něco! Jsem doopravdy rád, že nudou českého života pronikla vlna osvěžující, povzbuzující, záchvěv silné vůle, že nastal rušný život, pohyb, že konečně nepřestalo se jen na slovech, nýbrž, nýbrž že padly i facky.

Vršovičtí soudruzi byli na výletě v Záběhlicích...!

Konečně může historik použíti tohoto materiálu, aby seznal, že roku 1910 na počátku léta nebylo v Čechách úplné mrtvo.

A jistěže přelétne tyto řádky radostně zejména kulturní historik. Léta Páně 1910 na počátku léta prali se totiž soudruzi záběhličtí se soudruhy vršovickými, kteří ve vší počestnosti přišli k nim na výlet. Oni se sice perou vždy, ale letošní boj byl doopravdy bratrovražedný.

Záběhlice proměnily se v bojiště, po silnici kolem topolů prchaly v nepořádku řady vršovických soudruhů a za nimi jako bouře hnali se záběhličtí soudruzi, volajíce do zvířeného prachu silnice: „Řežte je!“

To snad osud pomstil se na soudruzích vršovických, že jejich předkové Vršovci povraždili kdysi před staletími ubohou rodinu Slavníkovců.

Ale osud mstil také ještě něco jiného. Mstil porážky záběhlických soudruhů, které opakovaly se po kolik let při návštěvě soudruhů vršovických, mstil všechny ty natržené uši záběhlických, boule a rány, nalomeniny a zlomeniny, mstil všechny opuchlé tváře Záběhlických z posledních bojů za svobodu, mstil uraženou čest záběhlických soudruhů.

Jak jsem již řekl, podnikli soudruzi vršovičtí velký výlet s hudbou do Záběhlic ku návštěvě soudruhů záběhlických.

Výlet ten měl následující program: Uvítání záběhlickými soudruhy na kraji Záběhlic. Pochod do zahradní restaurace, tanec, zpěv, sólový výstup.

Výlet ten, jak stálo v provoláních, koná se proto, aby soudruzi se osvěžili tělesně i duševně, aby mezi sebou pookřáli, se pobavili a dlouho ještě měli později v paměti ony milé a rozkošné chvíle, které prožili.

Že padly přitom i facky, za to provolání nemůže.

Dva dny před výletem přišel do místní organizace vršovických soudruhů předseda záběhlické soudružské organizace a beze všeho úvodu pravil: „Abych vás, soudruzi, na něco upozornil! Musíte se chovat k nám přátelsky a ne abyste jako vždy námi opovrhovali, poněvadž my jsme, jak vy říkáte, chrapouni. Vy jste z města, ale my za to nemůžeme, že jsme z vesnice. Ostatně Vršovice ve svých začátcích nebyly o nic větší, než když počali stavět Záběhlice.“

To si ale dal! Soudruhy vršovické neznáte. Na město se jim nesmí sáhnout, zmínit se nějak kousavě nebo dokonce snažit se je přirovnat k Záběhlicům.

Vršovičtí soudruzi vycítili dobře, proč vlastně Záběhličtí vyslali k nim svého předsedu. Dávají jim na srozuměnou, že si přejí, aby byli považováni za rovné s vršovickými. Takovou urážku si žádný vršovický soudruh nesmí nechat líbit. Záběhlice a Vršovice, Botič a Niagara!

Tak ocitl se záběhlický soudruh za dveřmi. Přišel domů, pohaněn, zneuctěn. Bylo mu tak, jako když by malý kluk byl chycen při traufu vršovickými kluky a zajat. Pak mu stáhli Vršovičtí kalhoty a zmrskali ho kopřivami. Na to se tak lehce nezapomene a to neusmíří ani Marx.

Pohana předsedy rychle rozlétla se mezi záběhlickými soudruhy, ze spolkové místnosti stal se arzenál. Byly tam sneseny býkovce a klacky a záběhličtí soudruzi těšili se na neděli.

Proč by se však též netěšili Vršovičtí? Tito dobře se zbrojili. Vydán organizací pokyn, aby se vzaly s sebou na výlet hole. Několik soudruhů vydalo se až do Libně a tam na Invalidovně nelitovali krejcarů a mlátili koženého panáka přes hubu.

Vydán též pokyn, aby vršovičtí soudruzi vzali na výlet manželky s dětmi v počtu co největším, aby až k tomu dojde v Záběhlicích, vzrostli vršovičtí bojovníci o lvice, hájící zuřivě mláďata.

Den před výletem byl vyslán z Vršovic soudruh Polívka na zvědy do Záběhlic. Pln troufalosti vkročil do organizační místnosti a tam mluvil o výletu.

Znali ho již oddřívějška a tím více ho překvapilo, že se chovají k němu vlídně. Zaplatili dokonce za něho pivo, hovořili, že se těší na zítřejší výlet.

Polívka ještě ten večer přišel do Vršovic do své místnosti organizační a tam tlumočil vše, co slyšel. V řadách Vršovických nastalo jakési ochabnutí. Považovali Polívku již za obětovaného, za příčinu pomsty na zítřek.

Polívka však byl dokonce od nich pohoštěn.

„Soudruhu Polívko,“ ozval se předseda, „tys to od nich přijal?“

„Ano!“

„Soudruzi, odsedněme si od soudruha Polívky,“ řekl rozčileně předseda, „neboť jest poskvrněn.“

Ano, tak daleko sahá nepřátelství mezi soudruhy vršovickými a záběhlickými.

A nyní mně laskavě odpusťte, že nepopisuji počátek tohoto památného výletu, neboť vlastní výlet a zábava byly zajímavější.

Rudé karafiáty, napřed hudba, po silnici plno prachu, kolem topoly, podkasané sukně dětí s červenými vázankami, vlečené matkami za ruce v těch oblacích prachu, toť by byl tak asi celkový obraz. Ze vnitřních dojmů jmenuji vyprahlá hrdla, z duševních pak úvahu mnohých: „Budeme se prát, či nebudeme?“

Již přicházeli za zvuků Rudého praporu k Záběhlicům a již uzřeli dav záběhlických soudruhů stát na silnici a vítající je hromovým „Nazdar!“.

Odvětili též „Nazdar!“ a za zvuků Písně práce oba zástupy se srazily a předseda Záběhlických pronesl uvítací formuli: „Jménem organizace sociálně demokratického dělnictva pro Záběhlice a okolí vítám vás, soudruzi vršovičtí, upřímně do naší obce a přeji vám veselou zábavu.“

Záběhličtí kluci vyplazovali jazyk na vršovické hosty, hudba zahrála ku pochodu a za hněvivého pohledu několika záběhlických stařen vnikli Vršovičtí do obce, táhli do výletní zahradní restaurace na poetický Růžový ostrov, do kteréhož ráje vede bohužel cesta přes most nad Botičem.

Zábava byla rychle v plném proudu. Nějaký sociálně demokratický zpěvák chodil s harmonikou mezi stoly a zpíval:

Švec visí na niti,
na hrachovině,
utrh se, spad dolů,
žrala ho svině...

a mezitím předseda soudruhů záběhlických pozval výbor organizace vršovické ku návštěvě domácí organizační místnosti.

Nic netušící výbor se tam odebral a tu byli hanebně v místnosti přepadeni. To, co jejich předkové Vršovci provedli Slavníkovcům na Libici Bílé, stalo se opakem a již Záběhličtí zčistajasna zrádně jali se do nich bít klacky a slyšet bylo volání: „My vás naučíme, smradi!“

Výbor utíkal z místnosti a za ním soudruzi záběhličtí. V největším šíleném letu dobíhali Růžového ostrova, když vtom s hrůzou pozorovali, že zatím rozpoutal se boj již v zahradě. Znenadání padla jedna, pak druhá facka, třetí a soudruzi byli v sobě.

Zrádně přepadený výbor vršovických soudruhů bránil se tedy chvíli kamením, ale pak přece snažil se dostat se přes most.

Jako vichřice přihnali se však soudruzi záběhličtí, jako uragán a tajfun.

Vtom z mostu do Botiče spadl při té hrozné vřavě předseda organizace vršovické. Dostal se jako král Ludvík u Moháče do bahna.

Vršovičtí soudruzi drali se bezradně do zahrady, kde byla řež v nejlepším proudu. Přeházené stoly, plačící skrčené děti, matky, které škrábaly a kousaly, sklenice letící vzduchem, ulámané nohy od židlí, povalené lavice a pak ty facky, to švihání holemi, řev, křik, nadávky, tím vším to kypělo a bouřně bylo zmítáno.

Vlny zápasu neznaly ani zdi zahradní, přenesly se přes plot, který povalen přikrýval na sobě klečící zápasníky.

A všude rozléhalo se: „Soudruzi, řežte je!“ Volali tak Záběhličtí i Vršovičtí. Pak bylo vidět houf naříkajících žen, tlupu utíkajících mužů, člověka, který volal: „Soudruzi, vy jste mně přerazili nohu!“

Kolem rohu hospody bylo vidět utíkat jednoho vršovického soudruha, kterému scházelo půl nosu, zatímco zpit bojem záběhlický vítěz pomalu a labužnicky vyplivoval do Botiče onu půlku soudružského nosu a vedle v hrsti držel jiný záběhlický soudruh nějaké lidské ucho, které zastrčil do kapsy, poněvadž na něm byla náušnice.

A houfy bitých Vršovických zoufale a beznadějně utíkaly. A za nimi nemilosrdný vítěz řval hrozně v malých přestávkách: „Řežte je!“ - „Řežte je!“

A zatímco hlavní voj poražených a zničených vršovických soudruhů se vzdaloval, uspořádali záběhličtí soudruzi pravidelnou honbu na opožděné soudruhy vršovické!

Do desáté hodiny večerní byla provedena úplná očista Záběhlic od vršovických hostů a Rudý prapor vítězně nesl se k obloze, zatímco poslední zbitý soudruh vršovický tajně polmi pokulhával k Vršovicům, až zapadl do spásonosné tmy…

A víte, co o tomto výletu napsal soudružský orgán pro Vršovice, Nusle a Michel? Napsal: „Náš krásný výlet se nám přes malé nedorozumění se soudruhy záběhlickými překrásně vydařil.“

Ještě druhou neděli po tom výletě našel jsem na zahradě Růžového ostrova v Záběhlicích 18 lidských zubů...