Vynález pana respicienta v. v.

Humoreska

 

Ačkoliv se o panu Pavlouskovi, respicientu finanční stráže ve výslužbě, mluvilo všelijak, přece měl on zdravý rozum jako kdokoliv jiný v městečku, který nebláznil. Patřil mezi těch 1260 obyvatelů, jichž rozum byl tak jasný a čistý jako obecní pokladna, když zavedli do městečka vodovod.

A přece o něm rozšiřovaly se divné zprávy celé ty tři roky, kdy dlel zde na penzi. Ty zprávy o jeho zvláštní činnosti byly tak zvláštní, že narodit se o několik set let dříve, kdy městečko mělo ještě právo hrdelní a skutečný „šibeniční vrch“, byl by upálen, čtvrcen, koňmi roztrhán či jinak libě usmrcen jako čarodějník spiklý s nečistými silami á la Belzebub a podobně.

V nynější pokročilé době neříkalo se o něm, že by byl čarodějem, černokněžníkem, mluvilo se o něm jako o vynálezci.

A význam toho podstatného jména kryl se úplně s podstatným jménem blázen.

A přece nebylo žádnou utopií, na čem pracoval respicient v. v. On nevynalézal ani létací stroj, ani nepřemýšlel, jak lze spojit matku Zemi s cizími planetami, ani nepracoval na novém chemickém objevu, neboť pan Pavloušek dávno již nevěděl z lučby, že voda má značku H2O, z astronomie byl přesvědčen jedině o tom, co viděl a pozoroval od dávných dob, kdy ještě chodil po pivovarech, že se totiž Země točí a pokud se týče létacího stroje, považoval to za utopii, dokládaje, že nejlepším létacím strojem je člověk. Když spí, zdá se mu, že lítá a jinak v životě může letět z úřadu, z hospody a podobně.

A přece věc, na které pracoval po celé tři roky, měla nesmírnou důležitost pro lidstvo všech zemí, kde pěstuje se tabák a kde lidé ten tabák kouří.

Pan Pavloušek vynalézal novou dýmku... Měl to být vynález, kterým by rázem bylo odpomoženo všem nedostatkům, které mají dýmky.

Pomyslete si, že někdo čte noviny a zapálí si dýmku. Dobře! Čte zajímavé věci. Kupříkladu, že nedostaneme jen druhou universitu, ale že dostaneme najednou tři, že je vydán plukovní rozkaz, aby se vojínům nespílalo jinak, než v jejich rodném jazyku a najednou mu dýmka přestane hořet. Čtenář musí odložit ty zajímavé zprávy a rozmrzele znovu si zapálit. A nehoří zas, není nacpáno. Musí nacpat znova a než si nacpe a zapálí, popel vyklepe, dávno již přejde mu chuť číst noviny.

A s tím vyklepáváním popele co je mrzutostí, nejvíc ovšem zkouší ženatí mužové. A co je s nacpáváním starostí! Tabák se trousí. Napřed nacpat málo, slabě, pak víc a přitlačit. A což to zapalování?

A to vše odpadne vynálezem respicienta v. v. Nová dýmka bude se sama nacpávat, zapalovat a sama vyklepávat. Ale tohle nemohl nikdo v městečku uvěřit, když kdysi zavedl na to řeč.

„Nevěříte tomu, pane berní?“

„Nevěřím, pane respiciente!“

„A což Edison, pane berní?“

„Edison je chlapík, pane respiciente.“

„Nu a vidíte, také se mu napřed smáli, pane berní.“

V jeho bytu u pekaře Krištofa byla věc, která poutala všeobecnou pozornost posluhovačky. Byla to skříňka, pokrytá sametem, stojící na zemi. Mohla to být zvláštní židle, mohlo to být nízké umývadlo, mohl to být turecký kávový stolek, perský stoleček na hraní šachu a nebylo to ani jedno, ani druhé, ani třetí, ani čtvrté, byla to dýmka pana Pavlouška.

Ta skřínka obsahovala na pravé straně různé knoflíky, zasazené do dřeva. A uvnitř byl tak obdivuhodný mechanismus, že někdy sám vynálezce ztrácel hlavu, když otevřel svrchní část skříňky a podíval se dovnitř na ty různé přihrádky, které obsahovaly: nádobku porcelánovou, kam padá mechanismem tabák z druhé přihrádky, stlačovaný jakousi cívkou, přihrádku se sirkami, které se zapálí samočinně mechanismem pérovým a zapálí tabák v nádobce porcelánové, z které vede ven skříňkou točitý troubel z kovových šupinek jako u turecké vodní dýmky „nargilé“. Skříňka byla na kolečkách. Zařízení velmi důmyslné. Člověk dá si troubel točitý do úst, přitáhne k pohovce skříňku, stiskne knoflík první, dýmka se nacpe, stiskne druhý, dýmka se zapálí a když chce dýmku vyklepat, stiskne třetí, dýmka se převrátí, pérové zařízení popel vybere do dolejší schránky a močka odteče do skleněné nádobky.

Tři roky pracoval na tom pan Pavloušek, jen ještě něco opravit, maličkost - a byl by respicient v. v. překvapil celý svět dýmkou, která se sama vyklepává, nacpává a zapaluje a přitom je to úhledný kousek nábytku.

Jednoho dne, když pan Pavloušek odpůldne z dálky prohlížel a díval se na svůj vynález, zaklepáno bylo na dvéře a do pokoje vstoupil mladý muž, který se prudce vrhl respicientovi v. v. do náručí.

„To je překvapení, Pepíčku,“ divil se pan Pavloušek objímaje ho.

„Už jsem chtěl kolikrát tebe navštívit, strýčku, až konečně šťastná náhoda mne sem přivedla. Cestuji nyní o prázdninách a vracím se domů na Moravu ze Šumavy. Nemám už ani krejcaru a proto budeš tak laskav, půjčíš mně pětku. Také mám hlad a žízeň. Jsem rád, že jsem tě našel.“

„To se rozumí, Pepíčku, že ti dám na cestu, počkej jen chvilku, já dojdu ke Koruně, aby sem poslali něco k jídlu a nějakou láhev piva.“

Pan respicient vyběhl ven, bruče si: „A jak ten Pepa vyrostl a jak si hned vypůjčuje...“

Synovec osaměl a prohlížel si byt. Jeho pozornost upoutal vynález strýčkův, ta podivná skříňka na kolečkách, pokrytá sametem.

„No, pohodlně se na tom asi nesedí,“ řekl, sedaje si na strýčkův vynález.

Sotva se posadil, ozval se strašný praskot a ubohý synovec propadal se do skříňky a nakonec ležel mezi troskami dříví, porcelánů, drátů, plechů a kousků sametu, právě když pan respicient otvíral dveře volaje: „Mají tam...“

Co měli ještě k obědu u Koruny, nedozvěděl se nešťastný synovec nikdy, zato však rychle městečkem rozletěla se zpráva, že pan respicient se zbláznil.

Přišel ke Koruně, objednal vepřovou pečeni a dvě láhve piva, pravě, že přišel k němu synovec. Pak za chvíli přiběhl ke Koruně znovu a řekl, že ten jeho synovec už nepotřebuje ani vepřové pečeně, ani těch dvou láhví piva. A na otázku proč, pravil prý hrozným, strašlivým hlasem: „Poněvadž jsem ho darebáka okamžitě vyhnal z domu...“

A nešťastný synovec vrací se domů bez peněz, chodí po farách a učitelích, prose za nocleh a vykládaje při večeři, že má strýčka, který má takový divný stoleček, který když si člověk naň sedne, stoleček pod ním praskne a strýček pak toho člověka hned ale vyhodí ze dveří a za ním křičí: „Vždyť jsi se posadil, lotře, na mou dýmku.“

A tak, kudy jde, šíří se podivným způsobem zpráva o vynálezu pana Pavlouška, respicienta ve výslužbě, - který má přesto zdravý rozum jako všech 1260 obyvatelů onoho městečka.