Výprava profesora Zichra za mamutem

 

 

Profesor Zicher již jako suplent zabýval se studiem mamutů. A jeho nejkrásnější prázdniny byly, když se mohl potloukat po muzeích v střední Evropě a trávit celé dny před zbytky mamutů a obdivovat jejich vykopané kly a hnáty.

Jeho duše jako by splývala s těmito zbytky diluviálních obrovských býložravců.

Když pak se stal definitivním profesorem, tu si umínil, že proslaví své jméno objevením úplné kostry mamuta.

Rok co rok o prázdninách stával se postrachem všech lidí, kteří bydlili nebo pracovali u cihelen, kde on byl přesvědčen, že tam je hlína z doby naplavenin, starších a mladších. Všude se bedlivě vyptával, zdali vědí, jaký poklad mohou nalézt v hlíně. Mluvil o převratech, jaké v pravěku stihly tu nešťastnou krajinu, mluvil o báječných netvorech, kteří se roztahovali dříve na místě cihelen a požírali jeden druhého. Babky plakaly, když ho slyšely vyprávět o těch katastrofách kůry zemské, mužové ho považovali za blázna, když se jich ptal po mamutích zubech, a tak bloudil pan profesor Zicher po vlastech českých, a nikde ani stopy po mamutovi.

Až jednoho dne na své pouti dostal se na Moravu a u Přerova nad jednou malou cihelnou složil za parného odpůldne své údy.

Prozkoumal předtím hlínu a shledal, že jest to hlína diluviální.

V hlíně diluviální našly se již tolikrát zbytky mamutů a o této důležité věci přemýšlel profesor Zicher natažen na trávě pod švestkou.

Kdy konečně objeví alespoň jeden hnát mamuta, aby konečně přišla ta krásná chvíle, kdy zvolá: „Mamut, mamut!“ a v té krásné hlíně diluviální zjeví se mu mamutí kly a obratle a jeho jméno bude v muzeu vedle kostry mamutí.

Když si odpočinul, informoval se, komu patří cihelna. Dozvěděl se, že mlynáři Oščadilovi z vedlejší vsi.

Neprodleně vydal se na cestu.

Když přišel k Oščadilovům a počal mluvit s mlynářem, bylo vidět, že starý Oščadil dívá se na něho podezřívavě, a když profesor žádal ho o dovolení, aby směl s dělníky kopat v hlíně a pátrat po kostech, řekl mu starý Oščadil, že s tím nechce nic mít. Řekl mu přímo, že takové potvory, jak on o nich vykládá, nejsou a že tomu nevěří a že Noe nikdy nevzal takové bestie do archy.

Profesor Zicher snažil se s veškerou svou výmluvností přesvědčit Oščadila o existenci mamutů a je obhájit. Řekl, že to byl druh pravěkých slonů.

Oščadil se dopálil. Jemu přece nebude nikdo tvrdit, že někdy na jeho pozemku se potloukali sloni, ostatně že se zeptá dcery, ta chodila do města do hospodyňské a kuchařské školy.

Vrátil se za chvíli se svou dcerou, aby se domluvila s tím pánem, který najednou přijde, ukloní se a začne: „Račte mít ve své cihelně diluviální hlínu. V těchto naplaveninách nalézáme zbytky pravěkých obrovských býložravých savců, jménem mamutů, prosil bych o dovolení, abych mohl po nich pátrat.“

Než došli k profesorovi, pravil starý Oščadil k dceři: „To uvidíš, Heleno, blázna.“

Profesor se uklonil slečně Heleně a spustil: „Račte odpustit, že obtěžuji, váš pan otec má jisté pochybnosti stran mamutů, kteří pravděpodobně nacházejí se v cihelně. Tito býložraví savci, úplně neškodní, jsou právě v hlíně diluviální. Račte mít jistě vědomosti, slečno, o době starších či mladších naplavenin?“

Slečna Helena ho vyslechla, najednou vypískla „Hi! Chi!“ a se smíchem byla v domě.

„Tak vidíte,“ řekl vážně starý Oščadil, „to, co povídáte, je všechno hloupost, uvidíte, co tomu řekne žena.“

Vrátil se za chvíli s tlustou panímámou, když jí řekl, že je tam jeden „praštěné“.

„Račte odpustit,“ pravil profesor k tlustému stvoření, „pokud jsem shledal, máte hlínu diluviální ve své cihelně. Hlína ta jest z doby naplavenin. V té době, kdy se ta hlína tvořila, proháněli se sobové a losové střední Evropou ...“

Panímáma mohla na něm oči nechat.

„V jeskyních bydlil diluviální člověk, který neviděl jen soby a losy, nýbrž i obrovská zvířata, neškodné býložravce, mamuty, milostpaní. A tito mamuti, totiž jejich kostry, byli po velkých převratech přírodních uchováni v hlíně a jejich zbytky jistě hostí i vaše cihelna. A proto přicházím s prosbou, aby mně bylo dovoleno pátrat v hlíně po zbytcích těchto býložravců.“

Panímáma si oddychla, když skončil: „Když si to nedáte vymluvit, tak dělejte, co chcete, ale jen nás do ničeho nezatahujte, abychom neměli opletání s úřady.“

„Že koulí očima?“ pravila v domě k dceři. „Baže koulí.“

„Možná, že už byl ve Šternberku (blázinec na Moravě),“ řekl vážně starý Oščadil, „nedovolit mu tam kopat, kdoví, co by nevyváděl.“

„Je ho škoda,“ pravila Helena, „takový hezký mladý člověk ...“

„Praštěné býložravec,“ dodala panímáma.

Profesor Zicher byl velice šťastný, že dostal povolení kopat, když však hledal dělníky, nikdo s ním nechtěl jít do cihelny, poněvadž po vsi se rozneslo, že jeden „praštěné“ pán hledá dělníky s motykami.

A tak sedával zarmouceně profesor nad cihelnou, díval se na krásnou hlínu diluviální, sledován tajně slečnou Helenou. Jednoho dne ji přistihl, když plížila se za ním. Neměla času utéct, a když k ní přišel, třásla se a prosila ho, aby jí nic neudělal.

Ani sám nevěděl, jak to bylo, že usedla vedle něho do trávy a s roztomilou upřímností hanáckého děvčete mu řekla, že odtud až do Přerova všichni o něm myslí, že je „praštěné“, a ona, ona také.

Jal se jí vykládat o mamutech místo všeho vysvětlování. Jak v Sibiři našli mamuty u Irkutska v ledu, že na nich byla ještě kůže se srstí a maso.

A byl již večer, když skloněn k ní a dívaje se do jejích velkých, modrých očí pravil pan profesor, že v Münsteru v Německu mají mamuta, jehož kostra je úplně restaurována a který je dlouhý přes pět metrů a vysoký tři a půl metru.

Pak ji šel doprovodit a na cestě jí vykládal, když tak šli těsné vedle sebe, že dříve považovali kly mamutí za roh vybájeného jednorožce . . .

A když se s ni loučil, stiskl jí dlouze ruce a prohlásil, že se bez mamuta do Prahy nevrátí.

A vrátil se s ní ...

A když dnes, po 25 letech, kolíbá se mu tlustá paní Helena naproti, zda hlavou pana profesora nezableskne myšlenka na těžkou chůzi diluviálních býložravců?

Diluviální lidé zápasili s mamuty a pan profesor s paní Helenou.