Vzácná rybka „Chaetodon triafasciatus“

 

 

Pan Kalina Mostě byl velký boháč, starý mládenec, měl obrovské akvárium a hodného synovce, který měl pro své dobré chování nejlepší naději zdědit po svém strýci jeho jmění i obrovské akvárium, o kterém předpokládám, že by ho hned prodal.

Páně Kalinovo akvárium bylo skvostnou perlou mezi podobnými skvosty. Od obyčejných zlatých rybek četných druhů až po ony potvůrky, které jsou tak neforemné a žijí v Číně, od ryb sladkovodních až po macaráty slepé a pitomé, od rybek čilých až po rybky placaté a ohyzdné, od rybek, které mají jen dvě oči nebo čtyři, až po rybky, jejichž oči nikdo nespočetl, atd. Popis všech těch tvorů vyžadoval by dva sloupce.

Popis hodného synovce je kratší.

Dobrák, žádný lump, muž, který při každé návštěvě svého strýce vydržel dívat se dvě hodiny na ty pěkné tvory, skrývající se ve vodních řasách, znamenitý hoch, který kupoval rybkám mravenčí vajíčka a krmil je jako příbuzní děti svých příbuzných o návštěvách cukrovím. Výtečný hoch, kterého do jásotu uvedl každý nový exemplář - každý nový zajatec pana Kaliny.

V Praze o něm věděli, že se jmenuje Jan Pražák, že je bankovním úředníkem a že čeká na smrt svého strýce. A tento vzor synovce, za kterého jeho strýc neplatil nikdy ani krejcaru dluhu, dostal jednoho dne následující psaní od pana Kaliny:

Milý Jene! Zasílám Ti současně s psaním 1000 K. Potěšíš velmi svého strýce, milý hochu, vezmeš-li si okamžitě dovolenou a odjedeš do Hamburku. Jedná se o rybku Chaetodon triafasciatus. Mám doma, jak víš, již všechny druhy těchto Chaetodonů. Chaetodon vittatus, Chaetodon fasciatus a podobně, jen triafasciatus nenachází se zde! V Hamburku jest obchod bratří Kerteuchů, kde lze dostat rybky všeho druhu. Tam pojedeš, jel bych sám, ale mám právě loupání v nohou a zaslat nechci, poněvadž by nedošla živá a je to velmi vzácný exemplář. Kup ji a opatruj jako oko v hlavě, drahý synovče! Telegrafuj postupem cesty, jak se jí daří. Zůstanu ti velmi vděčným a buď ubezpečen, že doufám na příznivé vyřízení svého listu. Zatracený podagr! Nezapomeň, že ta rybka má 13 načernalých teček.

Líbá tě tvůj strýc Josef

Jan Pražák šel okamžitě, radostně dojat, do muzejní čítárny, kde v objemném spisu o druhu Chaetodon přečetl si: Chaetodon triafasciatus, velmi vzácný druh Chaetodonů. Devět centimetrů dlouhý. Citrónově žlutý. Třináct načernalých teček. Na hlavě široké oči. Od čela tři až čtyři podélné linie černé, které v okolí úst jsou jako saze. Na hlavě další pásek žlutý atd. Pobyt: Západní Afrika až k Otahaiti.

Když si toto všechno, poznamenal, šel k doktorovi a obdržev vysvědčení vyšší nervózy, požádal ředitelství banky o čtrnáctidenní dovolenou a druhý den jel již do Hamburku velmi spokojen.

A další průběh jeho cesty vyjadřují telegramy zaslané panu Kalinovi:

Hamburk: Bratří Kerteuchové velmi šarmantní. Chaetodon triafasciatus nalezen. Jan.

Hamburk: Chaetodon triafasciatus koupen za 300 M. Čilý a žravý. Jan.

Hamburk: Jedu nazpět. Chaetodon triafasciatus zdravý. Jan.

Dämitz: Vše v pořádku. Chaetodon čilý a zdravý. Jan.

Magdeburk: Znamenitě všem. Triafasciatus moudře se dívá. Jan.

Dessau: Roztomilá rybka, mrštná a žravá. Jan.

Lipsko: Chaetodon trochu smuten, ale žravý. Jan.

Saská Kamenice: Za nic nemohu. Jan.

Drážďany: Drahý strýčku, nemohu za nic. Jan.

Podmokly: Ve tři hodiny Chaetodon triafasciatus chcípl. Mrtvolu zasílám v bedničce. Jedu do Prahy. Odpusť. Nešťastný Jan.

Když přijel pan Jan Pražák do Prahy, čekal na něho již telegram: Chaetodon triafasciatus mrtev. Tvůj strýc mrtev pro tebe. Josef-

Za příčinou nervózy dal si pan Pražák prodloužit dovolenou o další tři neděle...