Vzpomínka na císaře Karla

 

 

Strašně se mýlí ten, kdo si myslí, že by císaře Karla poznal podle obrázku. Kdepak! Na obrázku vypadá císař Karel jako usměvavý, červenolící mladík, má pěkné, černé, anglicky přistřižené vousky, všechno hezky hladké, vymydlené, ale ve skutečnosti vypadá zcela jinak.

Jako syn toho nunváře od nás, který podřezal vlastního otce, ale byl zavřen jen do ústavu pro choromyslné, poněvadž lékaři ho uznali za blázna dědičně zatíženého. Ten mladý nunvář utekl jednou z blázince, vrátil se domů a všude se ptal, jestli neví, kde zůstává ten starý, jak ho jeho vlastní syn podřezal.

Zrovna tak jako on vypadá císař Karel. Pořád se přihlouple usmívá a myslí si přitom, kde by koho podřezal, vousy má nazrzlé, umolousané a do špičky, jedna špička mu visí přes koutek úst dolů, druhá trčí nahoru, ve tváři je popelavě, fialově a zelenavě kropenatý. Ale to oni se monarchové schválně tak líčí, když někam jedou, aby je žádný atentátník hned tak nepoznal a neviděl v nich hned na prvý pohled císaře nebo krále.

Ale mne by neoklamal. Císaře pána*) Karla bych poznal hned, i kdyby se kdovíjak přestrojil a nalíčil. Jeho podoba vryla se mi hluboce a navěky do paměti, neboť jsem si kvůli němu zkazil na vojně befedruňk a dostal kasárníka.

Stalo se to takhle: Když jsme byli v etapě pod Tridentem, přijel nás sám císař pán Karel inspicírovat. Byl nám dán přísný rozkaz, abychom se „hodili do glancu“. „Chlapče,“ povídám si, „to si nesmíš udělat před císařem pánem ostudu,“ a čistil jsem se od hlavy k patě. Nejvíce jsem si dal záležet na botách. Měli jsme zrovna všichni nové, krásně žluté boty. Namazal jsem je pečlivě viksem, plival horlivě do škatulky, až mi v hrdle vysýchalo, a mazal a mazal. A potom cídil, až mě ruka bolela, dýchl na ně a zase cídil, až se blýštěly jako zrcadlo.

Když se potom pluk seřadil k prohlídce, všichni vojáci měli pěkně žluté boty, jenom moje, pečlivě vyleštěné boty, se leskly na slunci jako dva veliké, hrbolaté černé démanty. Jen zářily a hořely, až na protější zdi „prasátko“ se míhalo, když jsem nohama pohnul.

Ale na vojně to bylo jedno, dělat, nebo nedělat. Ale lépe bylo nedělat. Místo aby mne pochválili, že k poctě a slávě císaře pána jsem si tak velkolepě vyleštil boty, vynadali mi, že jsem buď pitomec, nebo ještě spíš velezrádce. Kdo prý ví, jestli jsem neměl v úmyslu dopálit tím císaře pána tak, aby vyletěl z kůže. Ale to jsem na mou duši takový úmysl neměl. S hanbou a opovržením mne tedy vyhodili z řad těch, kteří měli žluté boty, abych nedělal ostudu a výjimku a císař pán aby se nezlobil, že všichni mají žluté boty a zrovna jen já černé a vyleštěné.

Poslali mne tedy na vršíček, abych dával pozor, až císař pán pojede. Jakmile spatřím automobil, měl jsem hvízdnout na hornistu, který stál pod vršíčkem, a na to znamení měl hornista troubit uvítací generálmarš.

Byl to pro mne těžký a důležitý úkol. Napínal jsem zrak do dálky, div mi oči z důlků nevypadly, jen abych automobil císaře pána nepromeškal. Na silnici se konečně zdvihl oblak prachu a z dálky ke mně cosi supělo, rachotilo a drnčelo. Nebylo pro mne pochyby, že je to automobil s císařem pánem. Až se mi dech zatajil, když jsem si uvědomil, kdo se to blíží. Jeho Veličenstvo, náš císař pán a král!

Hvízdám tedy na hornistu, hornista troubí jásavý generálmarš, rozkazy velitelů letí k obloze, tasené šavle se blýští, vojsko se žlutými botami staví se do pozoru. Nikdo ani nedýchá, všechno napjato jako struny - No, a když to tak bylo nejlepší - místo automobilu s císařem pánem přihnalo se tryskem splašené spřežení volů bez kočího... Já jsem sice ještě na hornistu hvízdal, ale to už aby přestal troubit, že jsem se zmýlil, to že není císař pán s průvodem, ale splašení volové. Císař pán a volové, to je přece ohromný rozdíl!

Pohrozili mně tenkrát oběšením. A když potom za těmi voly přijel opravdu sám císař pán, třásla se mi kolena strachem, prosebnými zraky jsem se vpil do jeho panovnické tváře. Klekl jsem před nim na kolena a prosil jsem ho pro všechny svaté, aby mi odpustil, že jsem voly pokládal za císaře pána, že už to jakživ neudělím, že se polepším a budu dělat teď pravý opak toho, co jsem právě spáchal.

Bylo mi odpuštěno, neboť císař pán byl džentlmen. Dali mi čtrnáct dní vězení, a když jsem ho odseděl, poslali mě na magorku.

Od té doby si císaře pána Karla tak dobře pamatuji.

 

  *) Na dotaz, proč se říká císař pán, a nikoliv pan císař, nemám zatím, než se podívám do naučného slovníku, odpovědi. Vysvětlení, že se říká také marcipán, a nikoliv pan marci, nezdá se mi dostatečným. Císař pán a marcipán, to je přeci rozdíl.