Z deníku naivního děvčete

 

 

...To bylo velice zábavné. Právě mluvil o občanu Skrbenském, když nás začal honit policajt - tomu chlapíkovi nebylo vhod, že jsme lezli přes dráty; ostatně nevím, kde měl oči - uhnuli jsme za stromy, on proletěl - a my jsme se dívali půl hodiny, jak nás spravedlnost hledá - škoda, že jsme neměli s sebou aparát, byl by pěkný obrázek, oči vypoulené, jazyk vypláznutý - honící pes. Ale zapomněli jsme na občana Skrbenského. Já sice nechápu, co to má co dělat s politikou (protože mě chtěl právě zasvěcovat do politiky), je to přece církevní hodnostář, a tedy se o politiku asi stará zrovna tak jako já, a ostatně naše kuchta předevčírem vypravovala po kostele, že prý se mu ubližuje, že je to moc hodný pán a že bude nějaké procesí s lampióny. - A to on mi asi chtěl povídat něco o těch lampiónech.

Ten hoch někdy divně mluví - tak divně, že mu skoro ani nerozumím. Ostatně to někdy vypadá, jako by si ze mne dělal legraci. - Dnes mě zkoušel ze zeměpisu. Musím se přiznat, že mi dal mnohem více otázek než já jemu odpovědí. - A když už jsem se asi na dvacáté město přiznala, že o něm nemám ani ponětí, povídá: „Ale, kde jsou Lurdy, přece snad víte.“ (Píše se Lurdy takhle?) Nevím, ale styděla jsem se už, a tak jsem řekla, že mě už zeměpis mrzí, a on na to: „No, zeměpis neumíte slavně, ale omdlít byste snad dovedla?“ „Proč omdlít?“ - „No, víte, to je takhle: V Lurdech nějaké děvče omdlelo a zjevila se mu Panna Maria. Dejme tomu, že byste v Grébovce omdlela a že by se stal zázrak - že by kupř. svatá Panna - (smekl klobouk, je tedy přece jen zbožný - měla jsem strach, že není dobrý křesťan) - z Grébovy vily by se udělal klášter - chodila by procesí - naše rodné město by zbohatlo - ano, víra pomáhá lidem na nohy - na to je citát z bible: „Víra tvá tě uzdravila.“ - Povídá to takovým divným hlasem - ostatně je to hloupost - copak by se moh stát zázrak na Vinohradech? Ostatně, kdybych já byla Bohem, byly by mi Vinohrady solí v očích - město, které dovede se tak rouhat, že postaví naproti kostelu divadlo. Ještě kdyby se tam hrály samé pašijové hry - nebo kusy, při kterých si může člověk od srdce zaplakat - jako „Mlynář a jeho dítě“ - nebo kdyby za herce byly vybírány jen zachovalé osoby - mohli by hrát třeba kněží - jenže to zase nejde - v jednom kuse jsem viděla (byl to ostatně slušný kus, mravný), jak nějaký pán objal kuchařku - to by ovšem bylo nemožné, kdyby pána hrál kněz.

Tak jsem ho dnes prosila, aby mi vyložil politické strany v Čechách. Povídal, že by to dlouho trvalo. Řekla jsem, že chci jen docela maloulinké ponětí, jenom abych věděla, jak se mám na kterou stranu dívat. - Zastavil se a počítal na prstech. - „Co počítáte?“ - „Počítám, kolik má jazyk český jadrných nadávek.“ - „Kdybyste radši počítal politické strany - co má tohle s tím co dělat?“ - „Hned, slečno. Přesvědčoval jsem se, jestli máme v Čechách tolik nadávek jako politických stran. Skutečně, čeština je bohatá řeč - má jich ještě víc. Tak začněme s politikou. A protože do vás nechci tak docela vtloukat své přesvědčení, budete si je tvořit sama. Začneme se staročechy. - Slečno, co je staročech?“ - Mlčela jsem (přece nemohu říci, že si představuji šedivého nějakého pana radu?) - „Nu, jen se toho nebojte. Užijte nějakou z četných českých nadávek - nu, něco hodně silného.“ - „Starý osel?“ - „Tak vidíte, že to není s politikou tak hrozné. Teď vezmeme mladočechy. Vyjádřete se o mladočeších, slečno.“ - Vyjádřila jsem své smýšlení o mladočeších docela jadrně. Opravdu, politika není tak těžká. Když jsme probírali asi patnáctou stranu, nemohla jsem si už na žádné zvíře vzpomenout, a tak jsem řekla „prasata“ a hned jsem se začervenala (ačkoliv se doma nečervenám), ale on mi povídal, to že si z toho nemusím docela nic dělat, že je to docela přirozený a předvídaný vliv politiky, že v rozčilení se řekne ledacos a že ostatně politika ženám nepatří, protože to není nic pro slabé nervy. V poslanecké sněmovně prý je vůbec slovo „prase“ název docela lichotivý. Je prý to zkáza mravů, stát se poslancem. Prosila jsem ho tedy velice, aby nekandidoval, a on mi to slavně slíbil.

Potkali jsme dneska fůru sena. - Měla jsem radost, že budu mít štěstí. - „Proto jsme my tak šťastný národ, že je u nás tolik sena“, a sundal klobouk a klepl si na hlavu. Ostatně on je protiva. Napsal nějakou povídku o vších a povídal, že by mi ji věnoval, kdybych chtěla. Ty vši mne mrzí. Vzdělaný člověk by tak neměl mluvit a dokonce už ne psát.