Z deníku sociálně demokratického řečníka

 

 

Dne 1. Května.

Řečnil jsem na táboru lidu v Klobzíně. Pakoměřícké pivo a studená vepřová s octovým křenem. Téma: Rovnost, volnost, bratrství. Těžce raněno pět národních dělníků, dva agrárníci. Jeden mladočech omylem zabit. Na nádraží pivo dobrovické. Starostovi zapálen chlívek.

Dne 5. května.

Přednášel jsem opět v Klobzíně v hostinci U krále Jiřího. Téma: Žlutá mafie. Jednomu národnímu socialistovi vypíchnuto oko. Po přednášce volná debata. Znásilněna služka hostinského. Čin ten lze omluvit následujícími okolnostmi: 1. Zdařilou přednáškou. 2. Znásilněná nepatřila do místní organizace sociálně demokratické. 3. Případ se nestal ve spolkové místnosti, nýbrž ve sklepě. 4. Pachatel je z prvních průkopníků sociální demokracie v městečku.

Večeřel jsem papriku.

Dne 8. května.

Byl jsem pozván na schůzi lidu do Bolehoště. Slivovice srěmská, magador a višňovka. Program schůze: O klerikalismu. Odpůldne byl jsem v kostele za kmotra dcerušce místního sociálně demokratického předáka. Při přátelské večeři na počest křtěňátka vyměnili jsme si s kaplanem klobouky. Opili jsme porodní babičku a zpoličkovali. Jakživ jsem se tak nenasmál.

Dne 9. května.

Narychlo svolána důvěrná schůze do místního hostince, poněvadž kaplan mně nechtěl půjčit pět korun. Téma: O rozpínavosti klerikalismu. Kostelníkovi zapálen záchod na dvoře. Slivovice uherská, višňovka, čert a alaš. Tu noc viděl jsem myši a šváby lézt po podlaze.

Dne 15. května.

Mluvil jsem na táboru lidu v Roklanech O úkolech sociální demokracie. Raněni dva národní socialisti a jeden radikální pokrokář. O uzdravení posledního se pochybuje. Po táboru průvod městem. Vymáčknuto pět výkladních skříní. Jeden ze soudruhů pořezán povážlivě sklem z výkladní tabule hodináře Svatka. Rozlícený dav zpustošil nato úplně celý krám. Žena hodináře Svatka udeřena polenem do hlavy. Vůz, kterým odvážena do nemocnice, převržen, kočí se zachránil. Koně odvezl místní koňský řezník. Co tyto řádky píši, hledají naši soudruzi po městě uprchlého hodináře Svatka. Až ho najdou a spráskají, pokusím se je utišit.

Dne 17. května.

Řečnil jsem na schůzi lidu v Dobříně. Program: Proč zavrhujeme terorismus? Pronesl jsem jednu ze svých nejlepších řečí. Poukázal jsem na mírný, evoluční postup. Muž, který chtěl něco proti tomu namítat, k nepoznání zohaven.

Dne 24. května.

Schůze lidu v Tamicích. Téma: Živnostnictvo a dělnictvo sociálně demokratické. Rozbito 200 sklenic a 150 pivních tácků. Zařízení sálu rozbito a hostinský odvlečen k rybníku. O osudu jeho není nic známo. Ostatně byl-li to jeho osud, nelze se proti tomu bránit. Ve sklepě nalezeno 10 láhví vína. Vezu je s sebou do Prahy. Pivo, které se nevypilo, vypuštěno ze sudů. Bedničku olomouckých syrečků vzal domů jednatel spolku Rovnost. Ve vlaku jsem znečistil kupé, abych dokázal, že nedržíme sociální demokraté s vládou. Stalo se tak na stanici Křinice. Za úklid zaplatí místní křinická organizace. Halelujah!

Dne 26. května.

Šel jsem v Praze rozbít národním socialistům schůzi. Dostal jsem slovo. Tento ničemný trik národních, nedat se vyprovokovat, bude předmětem veřejné schůze lidu, svolané na 30. květen do Libně. Oni mně, na jejich schůzi, dají slovo, zrovna když jsem předtím vypil tři litry vína. Zákeřnictví národních socialistů objevilo se v plném světle a charakterizuje pověstné záškodnictví žluté organizace. Poněvadž jsem se nedovedl udržet na nohou, posadili mě dokonce na židli. Řečnil jsem vsedě a nakonec usnul, ukolébán jsa ve spánek smíchem zákeřníků. Probudil jsem se v obecní truhle. Případ dám našimi poslanci interpelovat. V separaci, když jsem na pryčně vystřízlivěl, napsal jsem na stěnu: „Ať žije sociální demokracie!“ Ano! Hlaste se vždy a všude ku straně i v dobách perzekuce. Připadal jsem si v té době jako politický vězeň-mučedník, v ústech měl jsem jako v jámě na řízky. To dělá to víno. Ráno mne pustili. Okamžitě odebral jsem se do Práva lidu, neboť štítil jsem se použít kbelíků v separaci k vykonání tělesné potřeby. Z vězeňského fondu bylo mně vyplaceno šest korun.

Dna 30. května.

Konal jsem zdařilou přednášku v Letovicích o hnutí protialkoholickém. Židenické pivo a jalovcová. Po přednášce, ve které poukázal jsem na alkohol jako na hubitele dělnictva, konala se přátelská zábava. Po půlnoci inscenována umělá rvačka. Hostinský cení si škodu na tři sta korun. Noc jsem přespal v příkopě na cestě k nádraží. Jalovcová byla dle všeho třikrát destilována. Nikdy jsem nepil tak znamenitě. Mrský alkohol. Vidívám v noci myši a šváby.

Dne 5. června.

Tábor lidu na Ohradisku. Vyložil jsem program strany sociálně demokratické. Průběh zdařilý. Po táboru zapálen statek agrárního předáka. Jeden národní socialista hozen do ohně. Pivo žehušické, silné, černé. Opět v noci viděl myši a šváby.

Dne 7. června.

Nevěřím, že se země točí. Karel Čtvrtý nebyl sociální demokrat. Myši mně běhají přes cestu. Výprodej rumu zahájen v obchodě bratří Josů. Myši, šváby, rusy, žáby.

Dne 8. června.

Kam letíme přes hory a doly? Proč plaveme rumem jako Rudým mořem? Cheche!

Dne 10. června.

Já, mne, mně, mne, mnou, o mne, ne, tak to není. Já, o mně, mnou, nás, jejich. Halelujá. Alašové, rumové! Hora Říp se zelená. Kapusty chodí po hlavách! Halelujá!

Dne 12. června.

Sedím na bobečku na programu strany. Marx sedí na okně a povídá: Milý soudruhu! Tisíc myší a tisíc žab je osm tisíc dvě stě dvacet pět kousků mýdla od Holoubka po pěti krejcařích. Řekl jsem, že za krále Holce byla za groš ovce. Kdo říká, že nebyla? Král Holec byl sociální demokrat. Rum dochází. Zbyly dvě láhve koňaku. Pastuší tobolka kvete v máji, halelujáh!

Dne 13. června.

Myši se za noc v bytě úžasně rozmnožily. Kam se podívám, tam je jich tucet. Mají červená očička. Svině chrochtá v prádelníku. Cheche!

Dne 14. června.

Die Gegend ist wirklich hier sehr romantisch, sie ist österreichisch. Halelujá.

Dne 15. června.

Salem alejkum! Učím se turecky. Verhaba kartaš! Pochodeň slouží k obeznámení kamence s agátem. Přísahy neplatí do sedmdesátého roku věku svého. Marx na stěně změnil oči. Bim bam!

Dne 16. června.

Koropetetumunaňunajujuzušmarjájosef! Říkají, že mě vezou na tábor lidu.

Dne 17. června.

Cheche! To je legrace. Vedle jeden povídá, že je v blázinci. Cheche! Sedím na bobečku a jedu na tábor. Vagón má vycpané stěny, cheche!

Dne 18. června.

Několik národních socialistů dalo mně svěrací kazajku. Ten vedle pořád křičí, že je v blázinci! Hlupáček, chlupáček!

Dne 19. června.

Obtěžkal jsem. Porodím sociálně demokratického předáka, poslanecká. Kdo mně dá plínky a povijan? Halelůja Tobě, Františku, čest a chvála navěky věkův...