Z dob všeobecné drahoty

 

 

CUKR

Obchodník s cukrem Tereba zvýšil cenu cukru na 1 K za kg. „Příčinu toho sluší hledati ve velké krizi hospodářské,“ říkal všem, „podívejte se na bursu, co tam dělají s cukrem.“ Ve skutečnosti však 100 kg cukru ve velkém bylo zvýšeno jen o 8 haléřů.

Pan Tereba se však rozčiloval: „Tato vleklá krize hospodářská bude míti ještě své dozvuky, copak se mám jít pást?“

Aby se nemusel jít pást, zvýšil o dva dny nato cenu cukru na 1 K 10 h za kilogram.

Pak četl v novinách, že vláda chce snad vydat ceník, ve kterém dle § 56 živnostenského řádu ustanoví ceny potravin.

„A pak přijdu zkrátka,“ řekl si pan Tereba, „musím zachránit, co se dá.“ A přirazil na 1 kg cukru nových 10 h. Stál už tedy 1 K 20 h.

Pan Tereba byl velkoobchodník s cukrem. Od něho brali cukr menší kupci a hokynáři.

Tito vrhli se s chtivostí na ceny, a každý aby vydělal, přirazil nových deset haléřů na kg.

Když to viděl pan Tereba, dobře si to rozvážil a řekl k sobě: „Já prodávám za 1 K 20 h kg a oni za 1 K 30 h a je to taková chudá pakáž. Ne, přítelíčkové, já chci býti také živ, a ne abyste jen vy všechno zhltli!“ a přirazil hned 20 h na 1 kilogram.

O této věci se rozepsaly noviny. Psalo se o všeobecné drahotě, o strašně vyšroubovaných cenách cukru. Pak byla historická reminiscence o dějinách cukru a stálo tam, že když se začal cukr vyrábět, že jedna libra stála tři tolary.

„A byly tenkrát menší výdělky,“ řekl si pan Tereba, ,,a lidi dali rádi za cukr tři tolary za libru, a teď i kilogram za 1 K 50 h zdá se jim drahý, já je naučím.“

A napsal křídou na tabuli před krámem 1 kg cukru za 2 K.

Týž den ho přistihli, že to píše na zeď vedlejšího domu. Byl rozpálen v obličeji a večer škrábal uhlem na Národní divadlo: 1 kg cukru za 6 K.

Na radu příbuzných uchýlil se do sanatoria dr. Šimsy v Krči. Od té doby klesla cena cukru opět na 80 h za kg.

PŘÍPAD MAGISTRÁTNÍHO PRAKTIKANTA KOLOŠKY

Magistrátní praktikant Kološka měl 60 korun měsíčně a chodil do jedné rodiny na obědy. Za oběd platil 50 h. Když nastalo první zdražení potravin, musel za oběd platit 70 h. Za týden 80 h, za čtrnáct dní 1 K, za tři neděle 1 K 40 h, za čtyry neděle 2 koruny. Aby mohl se 60 K vyjít, chodil na obědy, když zvýšena byla cena jednoho na 2,40, jen obden, pak stál za šest neděl oběd 3 K, pak 4 K a tu chodil na oběd jen třetí den, konečně stál oběd 5 K a tu chodil jen čtvrtý den na obědy a spadl se, že vážil jen 28 kg, později jen 22 kg. A to založilo jeho štěstí. Jeden impresario angažoval ho do svého panoptika, kde představuje „Člověka vrabce“ a má gáži 500 korun měsíčně. To mu teď stačí při nynější drahotě, že jí každý pátý den. Kdyby byl zůstal u magistrátu, mohl by nyní obědvat teprve každý 40. den.

AGRÁRNÍ IDYLA

V Kozovazech živili si dědečka Plivance v pastoušce. Dostával od obce brambory, mléko a mouku.

Když pak nastala všeobecná drahota, šel mu to agrární starosta Jančů vysvětlit.

„To se ti to, dědku zatracená,“ povídá, „hezky válí. Takhle brambory žrát, mléko chlastat, mouku brát zadarmo, to dovedeš. Ale pánbůh se už na to nemoh koukat. Brambory nejsou, tak je nedostaneš a přestaneš se cpát, mléko taky ti nemůžeme dát, poněvadž je ho málo, a tak ti přejde volizování, a obilí málo sypalo, tak jsme ti mouku taky škrtli z deputátu, a teď mně řekni, starej lenochu, co budeš dělat?“ „Poníženě prosím, pantatínku, že se budu muset jít pást.“

„I ty lumpe, ty by ses chtěl jít pást, trávy je letos málo, že musíme prodávat dobytek, a ty bys chtěl ještě ten dobytek vokrádat,“ zvolal rozčileně starosta a šel zlořečený úmysl dědečka Plivance rozhlásit po vsi.