Z uherského parlamentu

 

 

Předseda hrabě Tisza: „Zahajuji tímto dnešní zasedání a jako vždycky dám opozici vyhodit!“ (75 poslanců je vyhozeno ze sálu. Poslední z nich volá zdvořile: „Poroučím se!“ a ustřelí Tiszovi levé ucho. Ten to přijme lhostejně a dá ucho jako vložku do knihy.) „Náš uherský parlament je nejlepší na světě!“ (Hlasy: Oho!)
„Vyhoďte toho chlapa ven! “
(29 poslanců je vyvlečeno ze sálu. Několik kalamářů letí Tiszovi na hlavu. Hrabě osuší si pijavým papírem začerněnou tvář.)
„Náš parlament jest velmi moudrý parlament.“ (Hlasy: No, no!)
„Vyhoďte toho chlapa ven! “
(Poslední poslanci jsou vyštváni psy ze sálu.)
„Velmi vzácný a vznešený parlament, mnohem lepší nežli rakouský! Vyhoďte toho chlapa ven!“ Podle svého zvyku opakoval hrabě svůj oblíbený rozkaz. Sluhové nejprve se zarazili, ježto Tisza byl už jediným poslancem v sále. Ale potom, zvyklí jeho rozkazů bez váhání poslouchati, popadli ho a vyhodili ho na chodbu. Když letěl dveřmi, měl Tisza ještě dosti duchapřítomnosti, že zvolal: „Tímto končím zasedání!“