Žabec

referát o divadelní hře

 

Žabec. Veselohra o 3 dějstvích- Napsal J. Skružný. Režisér J. Novák. Sehráno divadelním odborem spolku Jan Amos Komenský v Kijevě, v neděli 9. dubna v Národní Auditorii. Romantická dívka, žabička z pensionátu, trochu reminiscence na falešnou výchovu v dívčích pensionátech, lehký humor, s kterým kresleny jsou jednotlivé figury, působí na diváka celkem uspokojivě. Skružný v „Žabci“
vyhledal poutavý předmět pro svou dramatickou tvorbu, a hodně zkarikoval dívčí sny o románech. Místy překročil Skružný při tom meze humoristického pojetí, místy děj přitažený za vlasy a násilná konstrukce veselohry. Jeho „Žabec“ je příliš romantický a při tom příliš nevinný. Z nevinnosti dá se líbat chaufeurem, z nevinnosti s ním ujede na cesty. To se zdá býti přece jen trochu nemyslitelné u vyvinuté, mladé sedmnáctileté dívky. Jinak je to hra svěží a doopravdy zásluhou, že ji uvedl dramatický odbor „Komenského" na scénu, neboť obecenstvo se s chutí zasmálo. Jest to veselohra, vyžadující však velkou dávku routinovanosti účinkujících. Dámy i páni z divadelního odboru dali si velmi záležet na splnění tohoto úkolu a veselohra sehrána dokonale. Sl. Kondrlova virtuosně vystoupila v úloze Táni a sehrála ji se všemi půvaby mladého žabce. Plně se též vžily do svých úloh chovanek pensionátu a dokonale je provedly sl. Krupková, sl. Fialová, sl. Tichá, sl. Krejčíková, sl. Zápalová. Paní Magdu představovala pí. Krejsová, uplatnivší v ní svůj talent. P. Štěpánek svědomitě podal mladého Kolínského, ženicha Táni, p. Sehnal vystoupil dobře v úloze Čepeláka, p. Sladkovský v chaufeuru Ladislavovi. Majitelku pensionátu Ubaldu z Harasů vystihla sl. Gagalíková, vdovu po inspektorovi s obvyklým úspěchem sehrála pí. Fialová. Komickou roli zahradníka Vojtěcha podal pěkně p. Gagalík. Pečlivá režie p. Nováka doplnila nezbytnosti k zaslouženému úspěchu. Vyprodaný sál otřásal se potleskem, vyvolávajícím účinkující na scénu. V meziaktích účinkoval velmi dobrý orchestr nového sdruženi hudebního za řízení p. Volka, který přednesl úryvky z předních oper, dbaje uměleckého přednesu a neomezuje se jen na obvyklou tuctovou hudbu.

J. H.

 
Digitalizováno