Zadači „Krasnoj Jevropy“

Úkoly „Rudé Evropy“

 

Podle usneseni výboru zahraniční strany komunistů o nutnosti vydávat noviny v cizojazyčném znění k propagaci proletářské revoluce začíná Výbor tímto číslem vydávat svůj list.

Sám název Krasnaja Jevropa ukazuje zaměření těchto novin.

Klademe si za cíl vysvětlovat a šířit ideje diktatury proletariátu mezi cizinci.

„Rudá Evropa“ je naším světovým názorem.

Nadešel historický okamžik, kdy zahraniční dělníci a vojáci přenesou vítězný prapor proletářské revoluce z rudého Ruska na evropský západ.

Nadešel okamžik nesmiřitelného boje proletariátu s buržoazií a zrádci dělnického hnutí ve všech státech.

Přechod moci do rukou pracujících v západní Evropě cestou občanské války - to je cíl, jehož uskutečnění budeme napomáhat ze všech sil.

Vaší povinností, soudruzi, je rozšiřovat naše noviny - budeme šťastni, jestliže činnost našeho listu přispěje byť nepatrně k vytvoření Rudé Evropy, Federace socialistických sovětských republik.

Výbor zahraniční strany komunistů (bolševiků) v Ufě