Záhadný případ s pomníkem

 

 

Jsou ve světě různá zařízení neméně důležitá, než kdyby jich skutečně nebylo.

Těmto zařízením povětšině se říká řády. Jsou tedy řády různého druhu. Řády policejní, řády disciplinární a všechny tyto řády přečasto škodí.

Ovšem že v našem případě jedná se o pokrok a nikdo nemůže tvrdit, že by šlo o nějakou politickou otázku. Jedná se prostě o nový řád pro speditéry. Jsou tedy, jak vidíme, vedle policejních řádů i řády speditérské, jako snad později budou vynalezeny řády mlynářů a podobně.

A všechny ty řády budou dopodrobna vypracovány jako nový speditérský řád, budou blažit lidstvo a způsobovat mu kratochvíli jako řád, o kterém se zmiňujeme.

Pan Raudnic objednal si pro svého zemřelého otce pomník někde na venkově. Tento pomník měl býti dopraven na hřbitov, kde je pochován otec pana Raudnice.

Objednávka byla učiněna z Prahy. Pan Raudnic zvolil k dopravě pomníku od venkovské firmy až na venkovský hřbitov jako na místo určení firmu pražskou.

Pomník byl jehlan, dva metry vysoký, vážící 420 kg, což jest jistě slušná váha. Jednoho dne dostal pan Raudnic zprávu, že je pomník hotov, i nemeškal, došel si do pražské speditérské kanceláře, kde žádal, aby dle ujednání byl pomník převezen od venkovské firmy na venkovský hřbitov.

Uplynulo několik dní. Pan Raudnic vracel se z procházky domů, když před vraty domu, kde obýval v bázni boží třetí patro, spatřil dav lidu, který zřetelně dával najevo, že je rozčilen.

Když přiběhl blíže, spatřil, že osm silných chlapů snaží se do domu dopravit nějaký pomník.

Lekl se a přistoupil k nim, aby se informoval. Shledal také, že měl příčinu zblednout, neboť bylo mu řečeno, že je pomník pro pana Raudnice a že nelze zde nic jiného dělat, než dopravit mu pomník do bytu. Hlavní z vůdců těch milých lidí řekl vzdělaně, že se drží nového řádu, dle kterého věci při průvozu uschovává firma speditérská jen osobám svéprávným, a že otec pana Raudnice, poněvadž je nebožtík, není žádná osoba svéprávná, pomník že tedy patří živému panu Raudnicovi jako nejbližšímu příbuznému.

Marny byly snahy pana Raudnice odvrátit katastrofu.

„Jako svéprávná osoba máte právo na pomník,“ pravil k němu vůdce zřízenců speditérské firmy a obraceje se k dělníkům, dodal: „Hej rup!“

Šestnáct ruk zvedlo pomník a zatímco pan Raudnic tiše plakal rozčilením, nesli pomník nahoru přes úpěnlivé prosby domovnice a pana domácího.

Když ho v třetím patře položili na chodbu, aby zavolali na pana Raudnice, by jim otevřel byt, propadl se pomník pod nimi a kromě jiných zabil dole pana Raudnice.

Poněvadž tím okamžikem přestal být osobou svéprávnou, hodlá firma dopravit pomník k jeho nejbližšímu příbuznému.