Záhady vesmíru

 

 

Přišel jsem na oběd do restaurace, kde jsem nikdy nebyl. Všechny stoly byly obsazeny a zbývalo jen místo u stolu vedle pokladny mezi kuchyní a výčepem, za kterým seděla dáma v prostředních letech, v černé hedvábné blůze a v černé sukni. Měla v uších i pod očima veliké kruhy a s neobyčejně těžkým, melancholickým výrazem snažila se vidličkou vytáhnout na talíř morek z hovězí kosti.

Posadil jsem se naproti ní a poznamenal, že v pravěku rozbíjeli kosti kamennými sekyrkami, aby se dostali na morek. Neodpověděla hezkou chvíli, až když byla celá vidlička zkřivena, odložila s povzdechem kost, podívala se na mne smutnýma očima a otázala se: „Vy jste, mně se zdá, něco říkal?“

„Udělal jsem nějakou poznámku,“ odpověděl jsem, „ale to nestojí za řeč.“

„Pane vrchní,“ zavolala k výčepu, „pojďte sem! Poslyšte, pane vrchní, neříkala jsem vám, že sem naproti mě, kde sedí ten pán, si nesmí nikdo sednout?“

„Já jsem si nevšiml, paní šéfová,“ skromně odpověděl pan vrchní; „ten pán si ještě ničeho neobjednal. My jsme ho vůbec nepozorovali, on je zde ponejprv.“

„Milý příteli,“ řekl jsem, „vy jste to vzal za špatný konec, neboť restaurace se stálými hostmi vyniká jen tehdy, když si právě všímáte hostů, kteří se tu ponejprv objeví. Ostatně to je vaší věcí. Z mé strany přeji si oběd a pivo. Nechci též vás obtěžovat tím, že byste mi snad musel předložití jídelní lístek. Jím všecko rád. Co mně přinesete, to sním. Nečiním velkých nároků. Spokojím se třebas zbytky po hostech, které kavalírsky zaplatím. Můj žaludek všechno stráví. Znáte přec podobné přísloví o praseti. Pokud se týče vaší paní šéfové, že sem naproti ní, kde sedí ten pán, totiž já, si nikdo nesmí sednout, to je věc úplně jasná. Když už zde sedím, každý pochopí, že nemůžeme sedět dva na jedné židli.“

„Vy mně nerozumíte,“ řekla paní šéfová, dívajíc se na mne dál svýma smutnýma očima.

„Jakpak bych nerozuměl,“ bránil jsem se, „úplně vám rozumím. Pan vrchní by také jistě nedovolil, aby si mně někdo sedl na klín. Představte si, jak by mně i tomu, který by mně seděl na klíně, bylo obtížno jíst ze dvou talířů polévku. Jeden by druhému kapal na kalhoty. A kdybychom měli manipulovat vidličkou, mohli bychom si navzájem vypíchnout oči.“

„Přineste mně nákyp,“ povzdechla dáma ve smutku.

Zpozoroval jsem, že odcházející pan vrchní činí na mne zuřivé posunky, abych šel za ním.

„Dovolte na okamžik,“ řekl jsem a odešel za panem vrchním, který mne odvedl do chodby ke sklepu a tam mně řekl:

„Dovolte, pane, já vás neznám, ale prosím vás, abyste zbytečně nerozčiloval naši paní šéfovou. To je celá tragédie, která se tu odehrála v naší restauraci, a jistě byste se nedivil, že nejen naše paní šéfová, ale i celý personál, já, číšníci, kuchař i kuchařka, jsme melancholici, a když nás někdo podráždí, že můžeme lehce upadnout v zuřivost. Místo, které vy jste obsadil naproti naší paní šéfové, patřilo jejímu panu manželovi. Tam sedával po kolik let a oni spolu vždy obědvali ...“

Pan vrchní utřel si ubrouskem oči a pokračoval: „A s nimi tam obědvával pan profesor Koldovský, starý pán v penzi, který býval před léty asistentem na hvězdárně ve Vídni. Po obědě podávala se černá káva a potom, když se uklidilo, celý personál - žili jsme s panem šéfem jako jedna rodina - shromáždil se kolem stolu a poslouchali jsme výklady pana profesora o vesmíru. Den za dnem, rok za rokem, a kdybyste se dnes zeptal našeho kuchaře ...“

„Franz,“ zavolal pan vrchní vedle do kuchyně na kuchaře, který obracel kotlety, „jak vznikla naše zeměkoule?“

„Bude tomu asi 500 až 600 miliónů let, co se naše zeměkoule odmrštila v podobě kruhu od ohromné plynné koule našeho slunce a kruh ten se svraštil v plynnou kouli zemskou,“ odpověděl kuchař, nedaje se vyrušovat v práci.

„Tak vidíte, pokračoval pan vrchní, „zeptáme se teď na něco naší Mařeny, která myje nádobí. Mařeno, kolik je stálic?“

„Asi 20 miliónů.“

„Jak je od nás vzdálen Sírius?“

„Sírius je od nás vzdálen asi 4 a půl bilionů mil,“ odpověděla Mařena, utírajíc talíře.

„Bilionů a ne miliónů,“ zlobil se pan vrchní. „Já řekla bilionů.“

„Tak to vyslov řádně, a ne jako bys měla rýmu,“ posměšně se ozval pan vrchní, „nezapomnělas ještě, kolikrát je slunce větší naší zeměkoule?“

„ 1 260 000krát,“ odpověděla Mařena.

„Nyní si zavoláme Pepíka,“ řekl pan vrchní, „vyučil se zde, byl zpočátku nechápavý, když jsme ho zavolali, aby dával pozor na to, co vykládá pan profesor Koldovský panu šéfovi a paní šéfové. Dostal od nás všech hezkých pár pohlavků, než si zapamatoval, že Sírius je od nás vzdálen 4 a půl bilionů mil. Ale ještě víc výprasku ho to stálo, než se naučil vysvětlit alespoň tak trochu pojem té číslice. Až jednoho dne, když jsme ho všichni vzali na paškál, rozsvítilo se mu v hlavě, že abychom si učinili o té číslici představu, musíme vzít za příklad, že člověk, jenž čítá 700 tepů za minutu, musil by dosáhnout stáří 130 000 let, aby si napočítal 4 a půl bilionů tepů. Dnes zná vesmír dokonale a loni o dovolené fotografoval na Petříně sluneční skvrny. Pepíku, pojď sem!“

Přišel hubený, vytáhlý mladý muž, který na otázku pana vrchního, která stálice je mezi soustavami největší, odpověděl:

„Mezi soustavami stálic je největší Alkyone, která je vzdálena asi 680 bilionů mil od naší zeměkoule a pravděpodobně větší 117 000 000krát našeho slunce.“

“Vysvětli blíž pánovi tu vzdálenost,“ pobízel ho pan vrchní.

Mladý muž se na mne opovržlivě usmál: „Pah, to je přece úplně jednoduché: Světlo z Alkyone, pohybující se rychlostí 42 000 mil za hodinu, potřebuje k nám 537 let.“

„537 let a šestnáctou tisícinu vteřiny,“ ozval se za námi

Před námi stála paní šéfová, která zapomněla, že nedostala nákyp.

„Šestnáctou tisícinu vteřiny ...“ opakovala tiše a jako stín proplula chodbou k bytu.

„Mně se zdá, že mně hosti u okna utekli,“ řekl vytáhlý muž, „musím se podívat.“

„Pojďte do kuchyně,“ vybídl mne vrchní číšník, „je tam tepleji a lépe se tam povídá.“

„Přesvědčil jste se,“ mluvil dál, když jsem seděl v kuchyni, „že všichni jsme nezapomenuli na ty výklady pana profesora Koldovského. Objevily se nám nové světy. A kdyby nebylo té tragédie ... Ano, pane, nevíte, jak nás bolí ztráta našeho pana šéfa i pana profesora Koldovského. Asi před půltřetím rokem prohlásil pan šéf, že se vydá na cestu s panem profesorem na nejvyšší horu africkou Kilimandžáro, aby tam pozoroval průchod jedné neznámé planety prstenem Saturna. Neradi jsme se s nimi loučili, ale před osmi měsíci obdržela naše paní šéfová pozvání na anglické vyslanectví, zde jí předložili dvě divadelní kukátka, v nichž poznala naše paní šéfová, že jsou to ony dvě, které vzal náš pan šéf s panem profesorem na cestu, aby pozoroval onu neznámou planetu. Na otázku naší paní šéfové, kde se nalézají majitelé divadelních kukátek, řekl anglický vyslanec: ‚Gratuluji, mylady, sežráni. Známá jména. Pomník na pobřeží.’ A ukázal jí též výstřižky z anglických novin o celé události.“

Vrchní číšník utřel si oči a dvě slzy kuchařovy zasyčely v roztopeném sádle.

„Čekáme však přece pana šéfa,“ zavzlykal pan vrchní, „víme, že nepřijde, ale jeho místo střežíme. To místo, kde obědvávali s panem profesorem a paní šéfovou.“

Bylo ticho. Náhle se optal kuchař: „Poslyšte, pane vrchní, za jak dlouho bychom dojeli na Sírius?“

„Za 62 000 000 let!“

„Osobním vlakem?“ otázal jsem se.

„Co vás napadá, rychlíkem,“ odpověděl kuchař.

Panovalo opět ticho, při kterém mně bylo nevolno. Chtěl jsem se poroučet, ale pan vrchní mne nepustil a pevně držel na židli.

Mluvilo se o záhadách vesmíru a kuchař odhadoval teplotu zeměkoule na 100 000° C s nějakým zlomkem.

„Kdybychom se dostali do hloubky 66 km, přivítal by nás žár 2 500° C,“ tvrdil naproti tomu pan vrchní, drže mne za knoflík u kabátu, takže mně bylo opravdu horko.

Abych se odtud přece jen dostal, prohodil jsem ledabyle:

„Jestlipak víte, že jsou ještě dnes takoví nevědomci, kteří tvrdí, že je země kulatá, kteří to tvrdí i při vší dnešní znalosti vesmíru ? „

Kuchař pustil vařečku, kterou míchal sádlo, a pan vrchní odskočil ode mne na tři kroky. „A jaká má být?“ zařval na mne.

„Pánové,“ řekl jsem, „jsem starý námořník, třikrát jsem objel celou zeměkouli, a nikdy jsem nepozoroval, že by země byla kulatá, pořád samá rovina.“

Kuchař popadl nůž, když jsem vyrazil ze dveří, a hnal se za mnou.

Za rohem skočil jsem do průjezdu a viděl jsem, jak kuchař s nožem v ruce řítí se dál do ulice křiče: „Země je kulatá, zabte ho!“