Zákonitá odměna

 

 

V Körösmezö nebýval nikdy klid, ale když se do toho zamíchal pan Pavel, tu to dopadalo ještě hůř. Pan Pavel byl obecním notářem a rozsuzoval různé spory, které sám nadrobil, neboť vycházel ze zásady, že mezi líné kapry má se vždy pustit štika, aby je prohnala.

Žil tedy svým intrikám a měl nehoráznou radost z toho, když se někdy pobili v krčmě sousedi a pak k němu přišli na soud.

„Víš, báči,“ povídá pan Pavel jako namátkou ku příkladu k Deákovi, „že když jsi předešle jel na trh do Gyarmatu, že viděli k vám chodit Mégu. Vypadá jako vrabeček a vida ...“

To vzal jsem jen za příklad a je z toho vidět, že pan Pavel byl zcela jednoduchým intrikánem, který neliboval si v zápletkách příliš složitých. Sám o sobě myslil, že je ukrutný, a viděl jsem i psaní, ve kterém se vyličoval ve velmi nepříznivém světle.

Zamiloval se totiž do jedné dcery statkáře Múragády a domníval se, že čím se vylíčí hůř, tím že to bude lepší:

„ ... Mohu vám sdělit, krásná dívko, že jsem neobyčejný ukrutník a že si připadám jako tyran körösmezöský ...“

Psaní to přišlo zpět s poznámkou, že s ukrutníky ta dáma nemluví.

Od té doby zanevřel doopravdy pan Pavel na celý svět, hlavně na údolí Tisy, kde působil, a myslil o sobě, že je nejobávanějším mužem v celém okolí.

Tváříval se vždy přísně, ale říkalo se, že v tom neumí chodit.

Když jednou stará paní Halásová v jedné rozepři nazvala ho na úřadě spravedlivým, zařval na ni: „Mlč, babo, já nejsem žádný spravedlivý.“

Když odsuzoval strany k pokutám, tu po vynesení rozsudku vždy volal: „Vidíte, děti, jaký jsem ras na vás.“ Volal tak radostně, uspokojen jsa, že mohl se ukázat, jaký je hrozný.
A vyšel si do polí a potkal ku příkladu Zongoru, proklínajícího své buvoly, kteří stáli s potahem a nehýbali se s místa, ačkoliv je Zongora tisíckrát proklel a po kolikrát jim zadky polil vodou.

„Nu, jak je, báči Zongoro?“

„Proklínám je, bestie, už přes hodinu se tu s nimi mořím.“

„Kdyby tě jen to soužilo, báči Zongoro, ale jsou jiné věci, které by tě také mohly mořit. Vypravuje se, že nějak tvůj soused Apár laškuje s tvou ženou. Kdo by to řekl do toho bezrukého psa.“

A pan Pavel dále jde kukuřičnými poli a usmívá se mile, kroutě si na prsty své husarské kníry, hodně prošedivělé.

Ví dobře, že bude týž případ jako s Deákem a Mégou. Jen osoby se vymění, místo Deáka bude se rvát Zongora, místo Mégy Apár. Ale efekt bude týž. Přijdou se k němu smířit, on jim dá pokutu a peníze uloží do své železem obité pokladnice. Není pochyby, že všechny ty svitky stříbra nahromadily se často za právě takových okolností. Pravdou však je, že přetěžko dají se jednotlivé skutečné případy manželských nevěr rozlišovat v Körösmezö od neskutečných.

V okolí však soudí, že v Körösmezö nejlepší je dvojí: červený pepř a věrnost ženy. Sedlák Habáry alespoň věřil na věrnost své ženy, takže se nedal zlákat a poštvat ani panem Pavlem, když ten jednou u studně na pravém břehu řekl k němu: „Víš, báči Habáry, to se mně nelíbí, že mladý Béla Határů chodívá sem napájet své buvoly, když tu váží vodu tvá žena.“

Pan Pavel neřekl, že sem přišel také několikrát, když Habáryho žena tu vodu vážila, a že dostal pěstí do nosu, když nějak divně ji štípl do ramene.

„Inu, velkomožný pane, proč by sem nešel Béla napájet buvoly, když loni na podzim Határům zanesla Tisa studně pískem?“

„Máš pravdu, báči, ale dej si pozor. Béla je hezký hoch a ne takový poprskaný krasavec jako ty. My, staří lidé, jsme na tom špatně. Nás nechce již žádná žena. Viď, šedivý starý osle?“

„Inu, velkomožný pane, máš pravdu, ale moje žena, to je něco jiného. Pravda sice, že Béla k nám chodí velice často, až se o tom po Körösmezö mluví. Vždyť dobře víš, že jsem se kvůli tomu pobil se všemi sousedy na levém břehu. Jsem však jist, že se nejedná o nic špatného. Předešle, když jsme sušili papriku, tu slyšel jsem, že Béla pomáhá ji ženě věšet do zástěnku. Pobil jsem se se sousedy a běžel domů. A hle, Béla sedí před domem, kouří si z dýmky a dvacet kroků od něho sedí má žena a nadává mu. Nemá ho ráda. Kolikrát mně říkala, že je jí protivný. Sám jsem ji žádal, aby byla k němu lepší. Je to takový hlupák,’ povídá nato žena. Co jsem již zkusil kvůli ní. Istvánovi hlavu rozbil, Másovi ruku přerazil kvůli pomluvám. A co to stálo již peněz na pokutách, víš dobře, velkomožný pane. Béla je zlaté srdce. Kdykoliv odjíždím s koňmi na trhy, tu vždy svěřím ženu Bélovi, aby ji hlídal. On, chudáček, celé dny prosedí u ní, své hospodářství zanedbává. A když se ho zeptám, jak se mu vedlo a co žena, odpovídá: ,Inu, po svém starém obyčeji po celé ty čtyři dny mně nadávala. I psem mne pojmenovala z čistá jasna a poslala mne do Tisy máčet a obracet konopí.’ Jsou pak z toho řeči, rvačky, pokuty.“

Pan Pavel se ušklíbl a intrikánsky řekl: „Ale báči Habáry, dej si přece jen pozor. I nejlepší vlčák hlídá, hlídá a pak tě, svého přítele, nakonec kousne.“

*

Ilona Habáryová šla převracet zas konopí, které máčela v Tise. Čert ví, jak se to stalo, že právě tam, kde seděla u vody, hledal brod Béla, který přijel na koni. „Isten áld meg,

Ilono.“ „I tebe chraň bůh, Bélo, máš toho nejvíc zapotřebí. Jezdíš příliš splašeně, třebas dovedeš to jako čikošové.“

„Celkem vzato,“ řekl Béla, seskakuje s koně, „není ti do toho nic, jak jezdím. Neumíš mně nikdy říct něco vlídnějšího. „

Posadil se vedle ní do trávy. Ilona zadívala se na druhou stranu řeky a Bélu napadlo, že má takovou malou nožku a že její oči svítí, jako když pozorujeme světla vlčí ve tmě.
Prohnula se a její ňadra vystoupla ostře v bílé košili. „Vezmi mne na klín,“ řekla náhle takovým divným hlasem, „nebuď takový hlupák, Bélo.“

Sedla si mu na klín a hladila ho po zádech. „Máš takové silné tělo, Bélo, víš, já ti nerada říkám pitomče, ale když ty jsi takový, nevím, jak bych to řekla. Obejmi mne, hlupáku, pěkně kolem pasu ...“

„Pozdrav vás pán bůh,“ ozvalo se za nimi a před ně předstoupil pan Pavel, dodávaje se spokojeným úsměvem: „Z toho budou zas pěkné řeči.“

A odcházel, kouře z krátké dýmky, zanechávaje je udivené.

Béla se první vzpamatoval. Vyhoupl se na koně, nehledal již brodu a pádil tryskem ke Körösmezö, kde slezl před statkem Habáryho.

K večeru vyhledal pan Pavel Habáryho u jeho stáda a řekl k němu: „Nelekej se, báči, ale už jsem je přistihl.“

Habáry se usmál. „Vím, co chceš říci, Béla mně o tom sám řekl, hned před polednem, jak tebe, velkomožného pána, napálili. To máš za to své špehování. Jak tě viděli, sedla si Ilona Bélovi na klín, abys měl zas o čem povídat. Nu, povídej to dál, pobiju se snad s někým, zaplatím pokutu, ale všude budou vědět, jak tě napálili. Sama si pro žertík sedla na klín, rozumíš, velkomožný pane, on ji na klín nebral, není-liž to k smíchu?“

Ovšem, že pan Pavel nato řekl: „Víš, báči, ať se věci mají jak mají, mně se to nelíbí, a já bych si dal pozor, být na tvém místě.“

Vyplnilo se také, že se pak Habáry pobil kvůli těm řečem a že zas platil pokuty.

Habáry prohlásil, že pojede na trh s koňmi až do Kluže. Při té příležitosti požádal jako obvykle Bélu, aby mu hlídal ženu a statek.

V noci přijel k Füzesu, ale tam si to nějak rozmyslil a později říkal, že sešlo s toho, aby obchodoval s rumunskými zloději v Kluži.

Vrátil se tedy z čistá jasna domů a ráno našli Bélu Határa ležet bez nosu před Habáryho statkem velmi potlučeného.

Když ho vzkřísili, tu v prvním zděšení ptal se ho starosta, kde má nos.

Béla odpověděl, že uvnitř ve statku. Šli tedy dovnitř a na dvoře našli u kůlu přivázanou do naha vysvlečenou Ilonu a Habáryho s velkým bičem na buvoly.
Na otázku, co to dělá, řekl, že tak drobátko domácí pořádek. Pan Pavel, který byl u toho, říkal, že se sám styděl, ačkoliv je ukrutný a hrozný.

Báči Habáry nechal tedy toho a šel na víno do krčmy a prohlásil, že o tom nebude mluvit. Případ byl ostatně úplně jasný, nebylo v tom nic záhadného, co by potřebovalo nějakého rozluštění, tedy se o tom nemluvilo. Přivlekli cikány a ti musili hrát. Myslilo se všeobecně, že již to skončí dobře, jak tvrdil starosta.

Druhého dne však šel Habáry se ženou podívat se na konopí v řece Tise, obtěžkané velkými kameny, a tu na vysokém břehu, kde dřív byl most dřevěný, skočila mu žena do Tisy, když předtím po cestě prohlásila, že se kvůli té hanbě utopí.

Habáry chvíli se díval, jak ji vlny unášejí, udělal ještě několik bafů z dýmky a pak skočil za ní. Nebezpečnější bývá, když z Karpat při povodni žene tudy proud veliké kmeny, ale když je chytával přímo v řece Habáry, není divu, že mu bylo hračkou vynést ženu z vody. Když ji vzkřísil, napohlavkoval jí a vedl si ji domů.

Druhého dne šel k obecnímu notáři panu Pavlovi a žádal zákonitou odměnu za vytažení vlastní ženy z řeky.

Když nad tím zavrtěl hlavou pan Pavel, řekl pohnutým hlasem báči Habáry: „Víš, velkomožný pane, tolik pokut jsem se naplatil za to, že jsem se bil pro její ctnost. Ať mám alespoň nyní nějakou náhradu.“

A povýšeným hlasem dodal: „Víš, nagyságos úr, chci zákonitou odměnu za tvou pitomost.“

Ukrutný pan Pavel se dal nad ním do pláče.