Zamorožennyje činovniki v sovetskich učreždenijach

Zmrazení úředníci v sovětských úřadech

 

V sobotním čísle listu Naš puť jsem četl článek „Poslali k popovi“; jeho autora udivuje, že v odboru sociálního zabezpečení neznají dekret o odluce církve od státu a posílají matku, která přišla žádat penzi po padlém synovi, krasnoarmějci, k popovi pro výpis z matriky.

Mne to neudivuje vůbec, protože v sovětských úřadech sedí všude zmrazení byrokrati, pro něž by rozumné pochopení doby, která přišla, bylo přímo hrdinským činem.

Těmto úředníkům zůstane sovětské zřízení nepochopitelné.

Sloužili caru, sloužili Kerenskému, sloužili bílým. Když jsme obsadili Ufu, přebarvily se pouze tabulky nade dveřmi, ale uvnitř zůstali stejní papouškové, kteří se nesnaží porozumět tomu, co se děje kolem nich.

Těmto úředníkům zůstane sovětské zřízení zcela nepochopitelné - nemohou se s novým životem smířit.

Nic nechápou, dekrety je nezajímají - žijí si tak mnohem klidněji.

Říkají přitom: „My jsme pouzí služebníci, my jsme bezpartijní.“

Přitom je strašná škoda, že spousta straníků, inteligentních lidí a lidí, kteří upřímně sympatizují se sověty, nemůže najít v Ufě žádné zaměstnání, protože v sovětských úřadech sedí bezpartijní tupci, kteří brečí, když se z úředních místností odstraňují ikony.

Dostal jsem se několikrát do styku se sovětskými úřady a pozoroval jsem, že v nich život běží nějak tlumeně.

Leckde ti připadá, že nejsi v sovětském úřadě, ale v nějakém sdružení státních radů, a čekáš, kdy ti řeknou, že se do kanceláře nesmí ve válenkách.

V Národní bance například přijímají dobře oblečené lidi s nápadným nadšením a oslovují je „pane“.

Ve finančním odboru správy gubernie dali natisknout účetní knihy s rubrikou „Ministerstvo, departement“ a velice se divili, když jsem jim řekl, že ministerstvo už neexistuje. Vzmohli se na jedinou omluvu, že je to „stará forma“.

Všude narážíš na takové „staré formy“.

Rudá záře bije do oken, avšak v místnostech sedí lidé se vzpomínkami na kadetský život, které v současné době nezajímá nic než klobása se zelím.

Kdybyste je svlékli, našli byste jim možná na prsou portrét gubernátora.

Zůstali sloužit sovětské vládě, protože nebylo kam jít.

Tito bezzásadoví lidé pohrdají vládou sovětů, nicméně jí slouží.

Nepochopili nový život, jsou zmraženi a roztajou pouze na svém slunci, které ovšem nesvítí v sovětském zřízení.