Zánik firmy Harrach a Havelka

 

 

Pánové Harrach a Havelka byli zapleteni na Slovensku do velice zajímavých obchodů, které se jim nikdy nedařily, ačkoliv nebyly příliš reelní. Je totiž známo, že na Slovensku se daří právě jen nereelním obchodům.

Tak zkrachoval v Bratislavě bankovní závod Harrach a Havelka. Jen ztěží se vyhnuli oba pánové soudnímu stíhání, když chtěli namluvit jednomu zámožnému Američanovi, stiženému progresivní paralysou, že objevili v údolí Váhu pod Beckovem ohromná zřídla čistého benzinu a ligroinu.

Jen tak tak že do toho nezapletli ministerstvo obchodu, které začínalo o to jevit velký zájem a v parlamentních kruzích začalo se mluvit o tom, že Beckov bude asi i s benzinem a ligroinem prodán nějaké anglo-francouzské společnosti.

Potom pánové Harrach a Havelka chtěli stavět lanovou dráhu na Kriváň a málem by již byli dostali koncesi, když ministerstvo N. O. podalo dobrozdání, že taková lanová dráha ze strategických důvodů jest nepřípustná.

Tento problematický podnik odnesl jenom jeden nadšenec, který se přihlásil za prvního akcionáře a ten ještě na svůj podíl vystavil falešnou směnku.

Taktéž se nezdařil nový nápad obou pánů prodat výhodně malý pozemek, který zakoupili nad Báňskou Bystřicí, jednomu Angličanovi, který šmejdil po Slovensku a chtěl tam zbohatnout. Namluvili mu, že objevili ohromné ložisko ametystů, topasů a tak zv. marmarošských diamantů. Na tom strašně prodělali, poněvadž je stála jedna drůza ametystů, dva kousky topasů a hrstka marmarošských křišťálů hromadu peněz a Angličan se nespokojil tím, když jeden najatý cikán to všechno doopravdy vykopal, ale kvůli další zkoušce najal polovinu cikánské vesnice a celý pozemek rozkopal a rozryl, jako by tam řádilo stádo divokých kanců.

Pánové Harrach a Havelka šli ho doprovodit na nádraží, ujišťujíce ho, že je třeba kopati do hloubky čtyřiceti metrů. Co se našlo nahoře, to že jest jen vyplavenina a bylo-li toho tolik nahoře na povrchu, co toho teprve musí být dole.

Angličan neříkal na to nic, vstoupil do vlaku a když se vlak měl rozjet, zavolal je k oknu vagónu, rozbil oběma nos, nepromluviv při tom opět ani slova.

Pánové Harrach a Havelka vrhli se tedy na jiný obor, tentokráte méně nebezpečný. Počali v Bratislavě vyrábět pilulky proti alkoholismu, které byly vyrobeny z chlebových kuliček s přimísením mentholu. Návod k používání byl zcela prostý a založený na psychologickém podkladě. Začátek, t. j. předmluvu, vypůjčili si z nějakého letáku profesora Baťka, přeložili do slovenštiny a přidali k tomu poučení:

„Jakmile dostaneš chuť na kořalku, polkni rychle za sebou tři pilulky a pomodli se třikrát otčenáš a zdrávas!“

Vzhledem k výchovné tendenci dostali též státní podporu na výrobu, ale jako naschvál i tu je pronásledovalo neštěstí. Asi na dvaceti místech najednou, podle přiloženého návodu, spolklo dvacet lidí v dvaceti krčmách, když byli již úplně opilí a dostali novou chuť na kořalku, po pilulce a zadusili se, poněvadž jim pilulka vnikla do hrtanu, takže neměli čas podle přiloženého návodu pomodlit se ještě třikrát otčenáš a zdrávas.

Orgán Hlinky a jiných slovenských ľudovců vystoupil ihned proti českému řádění na Slovensku. Všechny slovenské listy lidové strany přinesly velký článek pátera Hlinky pod názvem: „Čo sa opät u nás robí?“

Z obsahu článku vyjímáme: „Naši vrahovia, Česi, vydumali nový zástoj proti nášmu ludu. Individua, sediacie v Bratislave, rozsielajú po ňašich krajoch obiavlenia, týkajúcie sa noveho preparata proti alkoholízmu. My stojíme pred 20 sviežimi mohylami ich žertv.“

Ministerstvo vnitra vidělo se nuceno, aby předešlo vzbouření v některých župách na Slovensku, zakázat rozšiřování pilulek proti alkoholismu firmy Harrach a Havelka.

Stejně ztroskotal jejich pokus nachytat nějakého křena na aeroplánovou dopravu mezi Bratislavou a Košicemi. Na jejich inzeráty přihlásil se jen jeden občan z hronské stolice, který jim nabídl ke koupi vrtuli z aeroplánu, kterou vyoral na svém poli. Potom se přihlásil ještě jeden člověk, který se dostavil k firmě Harrach a Havelka a nabídl své služby jako aviatik. Vzápětí pak za ním přišli detektivové státní policie, poněvadž neopatrný občan byl již přes rok hledaný vyzvědač, hejtman Savanyj.

Po této podivné shodě okolností následovala přirozeně policejní prohlídka u firmy Harrach a Havelka a po půlroční vyšetřovací vazbě obou pánů společníků byli konečně propuštěni na svobodu a vyplaceno jim na policejním ředitelství v Bratislavě deset procent z odměny dvou tisíc korun čs., vypsaných na odhalení nebezpečného vyzvědače hejtmana Savanye.

Ve vyšetřovací vazbě dostala firma Harrach a Havelka nový nápad, který hlásal sám o sobě kulturní poslání firmy na Slovensku.

V „Nár. politice“ objevil se tento inzerát: „Hledáme spisovatele, který by psal lidové romány. Kauce podle ujednání při osobním představení. Nabídky na firmu Harrach a Havelka, Bratislava, Ttranzentálská ul. 96. Osobní představení nutné! Práce stálá, byt a strava v místě.“

Nabídek dostali větší množství, ale oferenti se nezmiňovali nijak o kauci, naopak několik spisovatelů lidových románů žádalo předem zálohu s ujištěním, že napíší román doma, v Čechách a přivezou ho potom na Slovensko. Až konečně jednoho dne objevila se u firmy Harrach a Havelka starší dáma, která se vykázala spořitelní knížkou a výstřižkem ze zábavné přílohy „Národní politiky“, ve kterém pod jménem Anna Brumlíková byla uveřejněna tklivá povídka o nešťastné šafářce, které vymřela celá rodina na souchotiny za čtrnáct dní a nejstarší dcera, komptoiristka v Praze, zpronevěřila svěřený obnos, který měla odevzdat na poštu, aby mohla vypravit pohřeb svému otci a svým sourozencům. Po pohřbu se šafářka s dcerou šly utopit, ale bylo jim v tom zabráněno četníkem, který již hledal dceru pro zpronevěru a matku pro spoluúčastenství. A přes strniska vál chladný, podzimní vítr...

Slečna Anna Brumlíková vyprávěla firmě Harrach a Havelka velice mnoho o svých zklamaných nadějích, o tuposti nakladatelů. Několik tuctů románů, které napsala a které jsou opravdu lidovými romány, poněvadž jde ve šlépějích Zahradníka-Brodského, putovalo po všech možných nakladatelských firmách a několik desítek se jich ve světě ztratilo. Přivezla s sebou ukázky tvorby lidových románů, je toho veliká bedna na nádraží.

Firmu Harrach a Havelka spíše ovšem zajímala otázka spořitelní knížky. Objevilo se, že peníze v obnosu sto padesáti tisíc korun může si slečna Anna Brumlíková vyzvednout ihned, byla tedy požádána, aby peníze vyzvedla a přivezla je z Čech do Bratislavy. Oba pánové byli tak roztomilí, že slečnu Annu Brumlíkovou doprovázeli po celé cestě, aby se snad s penězi neztratila.

Když tedy kauce byla již v pokladně firmy Harrach a Havelka, byla tam též dopravena bedna s lidovými romány Anny Brumlíkové a poukázáno jí místo u jednoho stolu v prázdné kanceláři firmy, aby tam dále pokračovala ve své spisovatelské činnosti.

„Musíme ji předplatit na obědy a na večeře,“ řekl starostlivě pan Harrach, „aby nám nechcípla dřív, než ji to omrzí.“

„Vydání jedné novely toho blázna, o šedesáti čtyřech stránkách, bude nás stát asi čtyři tisíce korun a kdyby za tu dobu projedla tisíc korun, zbude nám ještě sto čtyřicet pět tisíc korun z její kauce,“ řekl s dobráckým úsměvem pan Havelka.

A potom pravil rozvážně pan Harrach: „Řekneme jí, že kniha nešla na odbyt, že jest velká ztráta, že nás ruinovala, pošleme ji domů, do Čech, aby se tam pokusila napsat něco lepšího a úspěšnějšího.“

„Domníval jsem se,“ řekl pan Havelka, „že bude větší příliv spisovatelů s kaucí, poněvadž byl přece nedávno inzerát v novinách: Dám deset tisíc korun čs. tomu, kdo vytiskne mé básně. Zdá se však, že ta nevzdělaná holota reflektuje patrně na honorář.“

„Až ji vyženeme,“ s obchodní hbitostí řekl pan Harrach, „musíme si zas něco jiného vymyslit. Slovensko je nová Amerika, jenže o něco hloupější. Potřebovali bychom tu zařídit poutní místo se zázračnou vodou a továrnu na ostatky svatých. Prozatím si trochu odpočineme, když zde máme tu ženskou.“

Slečna Anna Brumlíková nezasloužila si opravdu této poslední věty. Pro oba společníky nastaly hrozné doby, neboť slečna Anna Brumlíková předčítala jim hlasitě své náměty na lidové romány. Jednou ji dokonce zamkli v kanceláři, ale Anna Brumlíková vypáčila dveře a přepadla oba pány v kavárně, kde opět zcela nenuceně jala se jim předčítat svoje náměty na nové lidové romány.

Nemohli se nikde před ní skrýt, našla je všude. V nejzpustlejší krčmě dunajského přístavu, stejně jako v nejelegantnější vinárně. To co jim předčítala, byly věci tak tragického zabarvení, tak dojemné, kdy všechna špatnost nakonec došla zasloužené odplaty.

Jeden strojní zámečník, který odcizil svému zaměstnavateli velociped, aby mohl hrát v karty, vyprávěl zcela cynicky v bytě své milenky o provedeném činu a hned vzápětí strhl na sebe hrnec vařící vody a opařil se. Jeden baron, který pod slibem manželství svedl industriální učitelku, při poslední rozmluvě s ní v jejím bytě, při kteréž se ďábelsky chechtal nad slzami svedené oběti, sklouzl na prahu a upadl prsama na pracovní stolek, na kterém se nalézala nedodělaná ruční práce a vrazil si háček do srdce.

Syn, který chtěl vydřít poslední úspory své matce, vdově pradleně a v hádce uhodil svou rodičku přes hubu, byl rozdrcen, vycházeje z domu, nákladním automobilem.

Krotitel zvířat, vlákav první balerínu cirku, která odmítla jeho milostné návrhy, s vražednými úmysly do klece ledních medvědů, byl sám jimi sežrán, přičemž ubohá balerína klečí uprostřed ledních medvědů nad zbytky proradného krotitele zvířat a do řevu šelem splývá jí z úst hlasitě modlitba: „Otče náš, jenž jsi na nebesích, posvěť se jméno tvé...“

Pánové Harrach a Havelka už neplakali, ale řvali na celé kolo. Potom dostali pěnu u úst a jenom skučeli.

Nyní trávívali celý den na Dunaji, projíždějíce se na vypůjčené loďce a cítili se bezpečnými až do té doby, kdy jednoho dne zpozorovali, že se k nim blíží ve vodě v modrém koupacím triku slečna Anna Brumlíková, rozrážejíc vodu španělským tempem a držíc v zubech, jako když pes aportuje z vody hůl, známý jim černý sešit s obálkou z černého plátna a červenou ořízkou.

Firma Harrach a Havelka začala zuřivě veslovat, slečna Anna Brumlíková přidala však do tempa a dohnala je s neodvratitelnou rychlostí.

Když již počala lézti do loďky, pan Harrach vstal, pokřižoval se a praštil ji veslem přes hlavu.

Pustila ze zubů sešitek se svými náměty, který plul po hladině Dunaje k jihu a definitivně se potopila.

Ale prozřetelnost nedala na sebe dlouho čekat. Na Dunaji zkoušeli právě nový hydroplán a přeletěli s ním těsně nad loďkou firmy Harrach a Havelka. Vrtule urazila oběma společníkům hlavy. Tak zanikla firma Harrach a Havelka.