Zapomenuté jubileum

 

 

V záplavě oslava jubileí, za kterých lidstvo vzpomíná s pocity víceméně různými na význačné události, jež měly vliv na pokrok a vývoj lidského ducha, zapomenuto bylo letos na jedno důležité výročí. Dle židovského letopočtu počítá se od stvoření světa rok 5671, a dle bible roku 671 po stvoření stižena byla zeměkoule potopou. Letošního roku bylo tomu tedy právě 5 000 let, co byla potopa světa.

Divím se velice, že ani církev, ani žádná politická strana nepovšimnula si tohoto výročí, ač je dokázáno, že právě potopa světa měla největší vliv na utváření stávajících poměrů společenských i sociálních.

Případ je dostatečně znám z biblické dějepravy.

Lidé se počali množit na zemi a "brali sobě ženy ze všech, kteréž oblibovali". I řekl bůh, že lituje stvoření člověka na zemi a že vyhladí vše od člověka až do hovada. Z těchto živočichů vyjmul jakéhosi pana Noe, jenž byl spravedlivý a "chodil ustavičně s bohem". Poručil mu, aby si vystavěl koráb, do toho vstoupil s rodinou a přibral ze všech živočichů po dvém.

Pak se otevřeli průchodové nebeští a zemští a na zem přišla potopa, jež trvala čtyřicet dní. Noe se zachytil na hoře Ararat, a když konečně voda opadla, vyšel s rodinou a se všemi zvířaty na suchou zem.

S jakými pocity hledíme dnes, ve 5000. výročí této události, zpět na onu dobu! A uvážíme-li, jaký význam má pro nás potopa světa, vidíme, že bez ní by dnes život náš vypadal zcela jinak. Čin Noemův musí zůstat věčně nezapomenutelným v srdcích vděčného lidstva.

Považme, kde bychom nabrali spoustu politických stran, kdyby byl Noe zapomněl vzít s sebou některé druhy hovad. Marně bychom se ohlíželi v dnešní jubilejní rok vůkol a hledali národní socialisty, kdyby byl Noe nezachoval v arše některé animály, bez nichž by musila tato strana zahynout. Že žijí mezi námi různí klerikální vychovatelé dítek, o kterých čteme každou chvíli v Záři a Právu lidu pod titulem "Zase jeden" - to vděčíme rovněž Noe­movi, jenž v arše zachránil prasata před vymřením. Kam by se poděla šlechta, kdyby Noe nebyl vzal do korábu všeliké ptáky, o kterých bible praví, že ani nepracujou, ani nesejou, ani neořou, a přece ani Šalamoun ve vší své slávě nebyl jako oni. Bez Noema nebyli by u nás ani živočichové, kteří milují kalné vody, ale přitom dovedou vždy plavat s proudem.

Přitom vzpomínám, že agrárníci, nemít volů, by taky byli na hromadě, poněvadž by nemohli před nimi zavírati celní šraňky srbské.

To všecko bylo nám zachováno zásluhou Noemovou! Proto dnes s hrdostí a láskou hledíme k tomuto dobrému muži, nedbajíce nikterak toho, že později stal se z něho alkoholik. Divíme se jen, že jubileum jeho nebylo nijakým způsobem oslaveno právě v těch kruzích, jichž se to nejvíce dotýká. Pouze v Rakousku vzpomněla si na něho vojenská správa, která na 5000. památku jubilea archy Noemovy postavila tohoto roku první dreadnought. Jinak je všade ticho a žádné jiné zvíře se ani nehnulo. Snad je to proto, že je všade válečné napětí.

Na Balkáně se to začíná mlít, v Maroku se to taky hýbá - bude asi válka a mnoho lidí bude postříleno ve službách různých vlastí.

A tu myslím, že i pánbůh si vzpomene na zapomenuté 5000leté jubileum a jako tenkráte, i nyní bude litovati, že stvořil člověka".