Zasnoubení v naší rodině

Ze zápisků hodného hošíka

 

My jsme měli vždycky velkou starost s naší nejstarší dcerou Lidkou, poněvadž už několikrát zůstala přes noc na výletě s pány, kteří se dovolili maminky, aby mohla s nimi jít na kraťounký výlet.

Jednou přišel pan Syrovátko, jeden úředník, moc hodný člověk a pořádný a šel k mamince a tatínkovi a tak hezky prosil, abychom Lidku pustili s ním na výlet. Pořád smrkal a říkal, že je naprosto čestný muž a ryzí charakter. Maminka tedy odpověděla, aby jen tu holku vyvedl, že ale musí být doma v osm hodin večer, poněvadž dvakrát nebude jí ohřívat večeři a pak se to nesluší přijít později, aby holka nepřišla do nějakých řečí.

Ten pan Syrovátko nato začal zas smrkat a křičel, že je čestný člověk a žádný padouch.

Tatínek povídal: „Padouch sem, padouch tam, jen ji přiveďte celou a v pořádku, já to beztoho nerad vidím.“ Ale co měl dělat, když něco řekne maminka, tak musíme s tatínkem držet hubu, i když máme pravdu a maminka vyvádí koninu.

Tak si ji pan Syrovátko odved. Maminka udělala Lidce kříž a pan Syrovátko mně dal pětník, to byla jako náhrada za to, co proved.

Je už půl deváté večer a Lidka nikde, pak bylo deset a zavřeli dům, bylo jedenáct. Maminka plakala a tatínek sněd Lidce večeři, chodil dopáleně po pokoji a volal, že ho, pana Syrovátku, požene k zodpovědnosti a že ráno půjde do úřadu.

Maminka bědovala, že se jim snad něco stalo, že si třeba Lidka zlámala nohu nebo vaz, nebo že se utopili anebo že Lidka ztratila to nejdražší, co má po matce.

Ptal jsem se, co to je a tatínek mně dal pohlavek a maminka poručila, abych se modlil. Já jsem řek, že anděl strážný bude s Lidkou, poněvadž jsem viděl takový obraz, jak převádí andělíček přes kládu nad propastí slepé děvčátko s květinkami v košíku.

Ale tatínek bručel, že teď hlavní anděl strážný Lidčin jen pan Syrovátko a on že by nechtěl, kdyby byl děvčetem, aby Syrovátko v noci ho provázel z výletu.

Pak bylo dvanáct hodin a maminka už neříkala „moje zlatá Liduška“, nýbrž „ta coura, poběhlice“ a tatínek křičel: „To jsou vilníci, člověk aby se bál pustit se dnes s někým na výlet.“

Nespali jsme do tří hodin v noci. Ve dvě hodiny zapraskalo ve skříni a maminka se pokřižovala a zvolala: „Už je to takový, to je znamení.“

Mladší sestra Mařena, ta z toho měla radost, poněvadž jednou byla bita, když přišla v devět hodin večer domů místo v sedm.

Ve tři hodiny byl tatínek hotov s lahví rumu a povídá: „Ať se stalo co stalo, už to nenapravím, ráno mu přelámu nohy a oběsím se a všechny vás pobiju.“ Začal chrápat za stolem a maminka zhasla lampu, aby v tatínkovi ten rum nechyt.

Šli jsme ležet a spali jsme až do osmi hodin. V půl deváté najednou se otevřou dvéře a dovnitř k nám vrazí pan Syrovátko a hned volá: „Nelekejte se, slečna Liduška se bojí domů.“

Tatínek se posadil na posteli a odplivl si a povídá: „Přišel jste sem a odvedl si ji na výlet, teď si ji nechte a běžte spánembohem.“

Maminka byla ve spodničce, dupla na tatínka a řekla, aby mlčel a nic nehájil a pustila se do pana Syrovátky, který smrkal a říkal, že je úplně čestný muž a že je stihla bouře, průtrž mračen, krupobití a že to odneslo most a tak museli zůstat, poněvadž vlak nejel, v hotelu přes noc. Že je tam takový malý hotel a draho že tam bylo.

Maminka počala plakat: „Ježíšmarjá, hotel, vy zpustlíku a nemravo, vraťte mně ji tak čistou, jako byla.“

Pan Syrovátko se třás a koktal, že je Liduška po té cestě moc zablácená a že v hotelu neměli ani podomka a ani kartáč.

Tatínek volal z postele: „A to je pěkný hotel!“

Maminka plakala pořád a mluvila o bílé lilii a pan Syrovátko volal stále: „Milostivá paní, upokojte se, já jsem čestný muž a já spal jinde.“

Maminka ho chytla, lomcovala s ním a křičela: „Ne, já to znám, já mám zkušenosti!“

A pan Syrovátko jen smrkal a pohazoval kapesníkem v ruce a mluvil, že to byla jen přátelská náklonnost, která je pojila na výletě, takové malé přátelství jako kupříkladu je mezi ním a jejím tatínkem.

Tatínek na to křičel z postele, že děkuje za jeho přátelství.

Maminka zas šla na tatínka, aby mlčel a chytla pana Syrovátku a volala, by přísahal, že si vezme Lidušku, před tím nevinným chlapečkem, totiž přede mnou a přivedla mne za ucho k panu Syrovátkovi, který se začal červenat a volal, že si Lidušku nemůže vzít, poněvadž už je ženatý a rozvedený.

Jak to tatínek slyšel, křičel, aby mu podali pistol, že musí přijít na Pankrác.

Maminka si držela spodničku, jako když chce omdlít, pan Syrovátko žvýkal si knír a vtom vběhla mezi nás Liduška, zablácená a uplakaná, klekla u tatínkovy postele a křičela, že to bylo ponejprv a naposled, co tohle vyvedla a že pan Syrovátko je čestný člověk a že spal vedle v pokoji.

Pan Syrovátko na to volal: „Máte úplnou pravdu, slečno, na to jsem si nevzpomněl. Ježíšmarjá, milostpaní, tam bylo štěnic, rukulíbám.“ A sotva to dořekl, už vzal klobouk a byl na chodbě.

Liduška chtěla vyběhnout za ním, ale matka ji chytla, smýkla s ní, jako to dělá s tatínkem a řekla jí, že je mrcha a že udělala hanbu celé rodině, aby teď sháněli ženicha a jak to bude těžká věc, poněvadž se to rozkřikne.

Tak sháněla Liduška ženicha a našla jednoho, jak tatínek říkal „vejra“. Ale to nebyl vejr, to byl mazaný chlap a jmenoval se Wavroušek. Nosil cvikr na černé šňůře a vždy se u nás nacpal chleba, až mohl prasknout, což jsme všichni pozorovali, ale on si jen tak pomáhal, aby se nestalo žádné neštěstí.

Jednoho dne přijde k nám a prosí, aby mohl jít v neděli s Liduškou na výlet.

Tatínek neřekl nic, jen si pohvizdoval a maminka mrkala na Lidku moc významně a říkala, že Liduška nerada chodí na výlety.

Ale Liduška prosila, že nebyla ještě v Říčanech a že tedy by to mohla jednou zkusit.

Pak měla matka velkou řeč, ve které mluvila o počestnosti, až pan Wavroušek vytáhl kapesník z kapsy a začal zrovna tak smrkat jako pan Syrovátko a říkat, že je naprosto čestný muž a zlatý charakter.

Slyšel jsem, že tatínek si bručí: „Tamten nám říkal, že je stříbrnej a tenhle, že je zlatej, no, pomoz pánbůh!“

Ale pustili jsme ji přece jen na výlet, poněvadž tatínek řekl, že je pan Wavroušek takovej hloupej vejr a nakázali jim naši, aby byli v půl deváté doma, poněvadž pak už zas by museli ohřívat večeří.

Jo, ale ono je deset, je půl jedenácté, maminka se ošívá a říká: „Aby to jen nebylo zas jako tenkrát!“

Ve dvanáct hodin měl tatínek v ruce jízdní řád, který držel v ruce a nazpaměť říkal: „Tak poslední vlak sem jede z Říčan v jedenáct hodin, to počkáme ještě půl hodiny a pak skočím z okna.“ Šel do kuchyně, vypil tam zas všechen rum z láhve a když byla jedna, začal zpívat: „Tu máš, holka, tu máš dukát za ten jeden nocleh tvůj...“

Maminka ho ani neokřikla, ale jen plakala, že to s Lidkou skončí špatně.

Pak tatínek vlezl do postele a počal hned chrápat, a my jsme si také vlezli do postelí a maminka, než usnula, řekla: „Já jim to ráno povím!“

Ráno v devět hodin také šťastně přišli. Ten vejr vedl Lidušku za ruku a řekl: „Milostivá paní, jsem naprosto zlatý charakter a čestný člověk. Strhla se proti mé vůli velká průtrž mračen, krupobití, strašná bouře, blesky lítaly a hrom bil napravo nalevo, tak jsme zůstali v hotelu, ale ve vší počestnosti, neboť já spal nalevo a Liduška napravo.“

Tatínek už to nemohl vydržet, že tak dlouho mlčí, zvedne se na posteli a povídá: „To jste byli zas v tom mizerném hotelu, jako byla Lidka posledně s panem Syrovátkou?“

Maminka skočila na tatínka a začla ho škrtit.

Lidka upadla u dveří a pan Wavroušek vykřikl: „To bych přišel mezi pěknou bandu,“ a vyrazil ze dveří.

Lidka potom brečela celých čtrnáct dní, nikdo na ni nemluvil, jen tatínek říkal: „Já ti seženu ženicha,“ a lítal po všech čertech, až jednoho dne přijde domů hodně namazaný a povídá: „Tak jsem konečně našel ženicha, ten potřebuje pořádnou hospodyni, poněvadž se chce udělat pro sebe a zařídit si hospodu.“ Tatínkovi jen krásně přitom svítily oči. „On je to moc hodný člověk a přijel do Prahy, tak jsem to vyjednal, zítra v neděli ho přivedu a beze všeho budem slavit zasnoubení. Upečeš kapouna a já se trochu naleju na kuráž.“

Tak ho také přivedl, posadíme ho ke stolu a čekáme na Lidku, která si dělala vedle nový účes.

Vtom již přijde Lidka a ten ženich se na ni podívá a ona na něho, zbledne a on taky, chytí klobouk a je ze dveří. On to byl vrchní číšník z toho hotelu, kam se utekla vždycky Lidka s panem Syrovátkou a s panem Wavrouškem, když přišlo na ně na výletě to strašné krupobití.