Zavřený lev

 

 

Maďar Josef Örök byl šikovatelem u našeho pěšího uherského regimentu v Košicích. Byli tam v naší kumpanii Slováci, Poláci, Češi, Rumuni, Maďaři, Rusíni a několik cikánů. Nad těmito národy vládl šikovatel Josef Örök svou železnou rukou, vymýšleje si stále nové nadávky a nová proklínání, používaje všech možných úskoků, aby přivedl mužstvo do nepříjemné situace a vehnal ho do rozpaků.

Muž ten snažil se, aby se stal všeobecně nenáviděným, což se mu také úplně podařilo. Jakmile tedy dosáhl úspěchu v tom, po čem toužil, věda, že má před sebou samého nepřítele, netvářil se ani v nejmenším, že o tom ví. Každou neděli udělal náhlou „mundur visitu“, a ať to byli Slováci, Poláci, Češi, Rumuni, Maďaři, Rusíni i cikáni, všichni tito národové nesměli z kasáren odpůldne ven. Tu ten měl utržený knoflík, nebo měl všechny knoflíky, ale pečlivý Josef Örök choval obavu, že by se mu mohly knoflíky na cestě utrhnout. Jinému se opět knoflíky neleskly tak, jak předepsáno, nebo se leskly příliš mnoho.

„To, holoubku, nepůjdeš nikam,“ říkal Josef Örök, chytaje za knoflíky, „podívej se, ničemo, už mám dva v ruce a chlape, tys tak nepořádný, že v bitvě postavím tě do první řady, abys první padl. Ale ne, co to mluvím, proklatče, nepřítel by se styděl do tebe střílet. Nepřátelský hejtman kdyby tě, chlape, viděl dalekohledem, tak vydá rozkaz, aby šetřili, poněvadž nejsi voják, když nemáš knoflíky v pořádku. Ba, holoubku, podívej se. Už jsem zase chytil za jeden knoflík a zůstal mně v ruce.“

Pozvolna zůstaly mu v ruce knoflíky celé kumpanie, až na knoflíky cikána Gučky.

„Ej, cikánský ničemo,“ volal Örök, snaže se marně mu je utrhnout, „mně se zdá, že jediný ty jdeš dnes odpůldne z kasáren. Máš svoje nitě, či koupil jsi je z erárních peněz, neboť se mi zdá, že plýtváš... Co to vidím, holomku, tys přidrátoval knoflíky drátem k blůze a propíchal drátem erární sukno. Baszom az anyát a Krisztus Mariát, az istenet, baszom a tegedet, te vagy buta és én Krisztus Mariát baszom e csunyát! Pane Ježíši Kriste, vidíš toho vola, lotra a zloděje!“

A Josef Örök, pozvednuv bolně zrak k nebi, lítostným hlasem pronášel, chytaje cikána za ucho: „Panebože na nebesích, ty vidíš tohoto infanteristu, ale ve své neskonalé dobrotě doposud jsi toho bídného červa nezašlápl. Ty jistě dovolíš, když mu dám, bídáku, 6 hodin špangle, až zčerná ještě víc, než ho, ničemu černého, jeho matka porodila!“

Příští neděli před vycházkou prohlížel Josef Örök boty kumpanie, zdali je přesně podle předpisu v botě dvaatřicet cvočků.

„Ach, miláčkové,“ řekl kumpanii, „pro dnešek máte kasárníka. Nežli bijete cvočky do bot, musíte se příště optat, jak hluboko smíte cvočky zatloukat a kolik jich tam smíte zatlouct. Poněvadž předešle při „mundurvisitě“, jako váš dobrý otec, omlátil jsem vám boty o vaše tlamy, když nebylo cvočků v botách 32, dnes vidím, že nejmenší počet cvočků v botách je 33. Vy myslíte, že čím víc, tím líp. To platí u knedlíků, chrapouni a ne u cvočků. Čím více, tím hůř pro vás, velbloudi, az ebadta! Budete se bavit tím, když vás nepustím z kasáren, že vytáhnete všechny cvočky, až bude podešev čistý a zas patřičné množství zatlučete. Vidíte, že já z toho nic nemám, budu se dívat na vás, jak pracujete, pošlu si pro litr vína a tak nám to odpůldne uteče... A že je dnes horko, z toho si nic nedělejte, váš tatíček Örök se už zchladí vínem. Můj krajan Maroszy mně dojde pro víno, neboť ten ničema je z vás nejhodnější padouch. Ten se přiblížil nejvíc ku pravdě. Do boty nabil 33 cvočků.“

A tatíček Órök byl laskavým otcem kumpanie, kterou proháněl po cvičišti jako lev plaché antilopy. Celá kumpanie se před ním třásla a on udržoval mužstvo ve stálém chvění před sebou jako větřík osiku. Jeho hlas podobal se řvaní lva, před kterým třesou se velbloudi, jak jednou se zmínil jako mimochodem, když poručil na cvičení mužstvu „rut“.

V té době klidu poučoval jemně a citlivě, aby si vážili lidé té spokojené chvilky, neboť až dokončí tuto větu, budou zas cvičit do úmoru, aby si konečně pamatovali, že neklekají před oltářem, nýbrž že dělají „kniet“ na cvičišti.

A zase se ozývalo hromové volání „Kniet! Auf! Kniet! Auf! Nieder! Kniet! Auf! Kniet! Auf!“

A jednoho dne šikovatele Oróka zavřeli.

Lev se opil. Opil se tak, jak se umí Maďar opít. Přišel do kasáren bez čepice, zpíval si píseň o krásné krčmářce za Szatmárem, která kradla kupcům z kapsy hodinky a kterou hodili dopálení kupci vlkům. Pak si zpíval, že ty hodinky kradli spolu. Už to způsobilo špatný dojem v kasárnách. Pak vyšel na dvůr hejtman. Örök jde kolem něho a nezasalutuje, jen si zpívá, že to nebylo ani za Szatmárem a že ji nehodili vlkům.

„Poslušné hlásím,“ pravil k panu hejtmanovi, „nevíte, jak to bylo vlastně s tou krčmářkou?“

Dostal za to třicet dní pokojového vězení, „zimmerarrestu“, „szobaaresztu“.

Ráno, kdy byl Josef Örök pevně zamčen na chodbě kasáren ve svém pokoji, dostal rozkaz „štabsfíra“, aby se občas podíval, zdali se snad nedostal Örók oknem ven.

Bylo krásné nedělní odpůldne, kdy „štábsfíra“, právě když šli vojáci na vycházku, zaklepal na dveře Örökovy a přátelsky se otázal: „Josefe, jsi tam?“

„Jsem,“ ozval se zoufalý hlas Josefa Öröka zevnitř, „jsem tu, bratře!“

„Nelezeš oknem?“

„Nelezu, bratře!“

„Dobře, já se zas za chvíli optám!“

Zavřený lev!

„A co, hoši, nejdete dnes ven?“ ptal se důstojník mužstva kumpanie Örökovy.

„Osiřeli jsme, poslušně hlásím,“ řekl desátník, „je nám smutno.“

Důstojník odešel, kroutě nad tou podivnou láskou povážlivě hlavou a v polovici kasáren, kde byl zavřený šikovatel Josef Örök, zůstala jen jeho kumpanie.

Örök dívá se oknem a zlostí se zavřenému lvu ježí vousy. Vtom ozve se za dveřmi poznovu hlas:

„Josefe, jsi tam?“

„Jsem, bratře!“

„Nelezeš oknem?“

„Nelezu, bratře!“

„Dobře, já se za chvíli optám!“

Sedí chvíli Örök, kroutí si vousy a proklíná svět. Poznovu slyší hlas:

„Josefe, jsi tam?“

„Jsem, bratře!“

„Josefe, jsi tam? - Nelezeš oknem?“

„Nelezu, bratře!“

„Dobře, já se za chvíli optám!“

A mužstvo kumpanie pomalu jeden za druhým klepá na dveře a táže se:

„Josefe, jsi tam?“

Hromové klení ozvalo se za dveřmi.

Chvíli bylo ticho, pak přistoupil ku dveřím Slovák Gombiška.

Vážně zaklepal a zřetelně řekl: „Čuješ, Jožko, seš vňútri?“

„A za ním Slováci Mahula, Opinko, Zubrita klepou na dveře a volají: „Čuješ, Jožko, seš vňútri?“

Zavřený lev dal se do nadávání. Bylo slyšet, jak hází židlemi a křičí: „Všechny vás zavřu, všechny vás zavřu!“

Utichl. Sotva utichl, přišli Němci Schlosser a Gräber, zabouchali na dveře a tázali se něžně: „Seppl, bist du drin?“

Pak přišli Rusíni, Rumuni, Poláci a Češi: „Josefe, jsi tam?“

Josef Örök už nemohl nadávat, jen volal bezmocné sípavým hlasem: „Lotři, bůh vás potrestá a já vás zavřu!“

Přišel i cikán Gučko a poníženým hlasem svým šišlavým nářečím řekl, klepaje na dveře: „Najponiženěji proším, paňe fíra Jóžefe, šú vňútri?“

„Ach, bestie,“ křičí Órök, „mysli si, že máš špangle!“

Náhle rozeznal Örök hlas „štábsfíry“.

„Josefe, jsi. tam?“

„Jsem, bratře,“ odvětil ubohý zavřený lev.

„Tak tam, bratře, zůstaň,“ řekl „štábsfíra“ něžně, „já ti pomoct nemohu!“

A odešel a za nim celá kumpanie na procházku do města.

A když byla půlnoc, tu vracel se cikán Gučko, který měl přesčas, do kasáren. Když tak šel kolem dveří zavřeného šikovatele, zaklepal na dveře, až se šikovatel Örök probudil z nejlepšího spánku: „Co je?“

„Najponiženěji proším, paňe fíra Jóžefe, šú vňútri?“

A dodnes nechápou v kasárnách, proč tenkrát šikovatel Josef Órök o půlnoci vylomil dveře svého pokoje...

Maďar Josef Örök byl šikovatelem u našeho pěšího uherského regimentu v Košicích. Byli tam v naší kumpanii Slováci, Poláci, Češi, Rumuni, Maďaři, Rusíni a několik cikánů. Nad těmito národy vládl šikovatel Josef Örök svou železnou rukou, vymýšleje si stále nové nadávky a nová proklínání, používaje všech možných úskoků, aby přivedl mužstvo do nepříjemné situace a vehnal ho do rozpaků.

Muž ten snažil se, aby se stal všeobecně nenáviděným, což se mu také úplně podařilo. Jakmile tedy dosáhl úspěchu v tom, po čem toužil, věda, že má před sebou samého nepřítele, netvářil se ani v nejmenším, že o tom ví. Každou neděli udělal náhlou „mundur visitu“, a ať to byli Slováci, Poláci, Češi, Rumuni, Maďaři, Rusíni i cikáni, všichni tito národové nesměli z kasáren odpůldne ven. Tu ten měl utržený knoflík, nebo měl všechny knoflíky, ale pečlivý Josef Örök choval obavu, že by se mu mohly knoflíky na cestě utrhnout. Jinému se opět knoflíky neleskly tak, jak předepsáno, nebo se leskly příliš mnoho.

„To, holoubku, nepůjdeš nikam,“ říkal Josef Örök, chytaje za knoflíky, „podívej se, ničemo, už mám dva v ruce a chlape, tys tak nepořádný, že v bitvě postavím tě do první řady, abys první padl. Ale ne, co to mluvím, proklatče, nepřítel by se styděl do tebe střílet. Nepřátelský hejtman kdyby tě, chlape, viděl dalekohledem, tak vydá rozkaz, aby šetřili, poněvadž nejsi voják, když nemáš knoflíky v pořádku. Ba, holoubku, podívej se. Už jsem zase chytil za jeden knoflík a zůstal mně v ruce.“

Pozvolna zůstaly mu v ruce knoflíky celé kumpanie, až na knoflíky cikána Gučky.

„Ej, cikánský ničemo,“ volal Örök, snaže se marně mu je utrhnout, „mně se zdá, že jediný ty jdeš dnes odpůldne z kasáren. Máš svoje nitě, či koupil jsi je z erárních peněz, neboť se mi zdá, že plýtváš... Co to vidím, holomku, tys přidrátoval knoflíky drátem k blůze a propíchal drátem erární sukno. Baszom az anyát a Krisztus Mariát, az istenet, baszom a tegedet, te vagy buta és én Krisztus Mariát baszom e csunyát! Pane Ježíši Kriste, vidíš toho vola, lotra a zloděje!“

A Josef Örök, pozvednuv bolně zrak k nebi, lítostným hlasem pronášel, chytaje cikána za ucho: „Panebože na nebesích, ty vidíš tohoto infanteristu, ale ve své neskonalé dobrotě doposud jsi toho bídného červa nezašlápl. Ty jistě dovolíš, když mu dám, bídáku, 6 hodin špangle, až zčerná ještě víc, než ho, ničemu černého, jeho matka porodila!“

Příští neděli před vycházkou prohlížel Josef Örök boty kumpanie, zdali je přesně podle předpisu v botě dvaatřicet cvočků.

„Ach, miláčkové,“ řekl kumpanii, „pro dnešek máte kasárníka. Nežli bijete cvočky do bot, musíte se příště optat, jak hluboko smíte cvočky zatloukat a kolik jich tam smíte zatlouct. Poněvadž předešle při „mundurvisitě“, jako váš dobrý otec, omlátil jsem vám boty o vaše tlamy, když nebylo cvočků v botách 32, dnes vidím, že nejmenší počet cvočků v botách je 33. Vy myslíte, že čím víc, tím líp. To platí u knedlíků, chrapouni a ne u cvočků. Čím více, tím hůř pro vás, velbloudi, az ebadta! Budete se bavit tím, když vás nepustím z kasáren, že vytáhnete všechny cvočky, až bude podešev čistý a zas patřičné množství zatlučete. Vidíte, že já z toho nic nemám, budu se dívat na vás, jak pracujete, pošlu si pro litr vína a tak nám to odpůldne uteče... A že je dnes horko, z toho si nic nedělejte, váš tatíček Örök se už zchladí vínem. Můj krajan Maroszy mně dojde pro víno, neboť ten ničema je z vás nejhodnější padouch. Ten se přiblížil nejvíc ku pravdě. Do boty nabil 33 cvočků.“

A tatíček Órök byl laskavým otcem kumpanie, kterou proháněl po cvičišti jako lev plaché antilopy. Celá kumpanie se před ním třásla a on udržoval mužstvo ve stálém chvění před sebou jako větřík osiku. Jeho hlas podobal se řvaní lva, před kterým třesou se velbloudi, jak jednou se zmínil jako mimochodem, když poručil na cvičení mužstvu „rut“.

V té době klidu poučoval jemně a citlivě, aby si vážili lidé té spokojené chvilky, neboť až dokončí tuto větu, budou zas cvičit do úmoru, aby si konečně pamatovali, že neklekají před oltářem, nýbrž že dělají „kniet“ na cvičišti.

A zase se ozývalo hromové volání „Kniet! Auf! Kniet! Auf! Nieder! Kniet! Auf! Kniet! Auf!“

A jednoho dne šikovatele Oróka zavřeli.

Lev se opil. Opil se tak, jak se umí Maďar opít. Přišel do kasáren bez čepice, zpíval si píseň o krásné krčmářce za Szatmárem, která kradla kupcům z kapsy hodinky a kterou hodili dopálení kupci vlkům. Pak si zpíval, že ty hodinky kradli spolu. Už to způsobilo špatný dojem v kasárnách. Pak vyšel na dvůr hejtman. Örök jde kolem něho a nezasalutuje, jen si zpívá, že to nebylo ani za Szatmárem a že ji nehodili vlkům.

„Poslušné hlásím,“ pravil k panu hejtmanovi, „nevíte, jak to bylo vlastně s tou krčmářkou?“

Dostal za to třicet dní pokojového vězení, „zimmerarrestu“, „szobaaresztu“.

Ráno, kdy byl Josef Örök pevně zamčen na chodbě kasáren ve svém pokoji, dostal rozkaz „štabsfíra“, aby se občas podíval, zdali se snad nedostal Örók oknem ven.

Bylo krásné nedělní odpůldne, kdy „štábsfíra“, právě když šli vojáci na vycházku, zaklepal na dveře Örökovy a přátelsky se otázal: „Josefe, jsi tam?“

„Jsem,“ ozval se zoufalý hlas Josefa Öröka zevnitř, „jsem tu, bratře!“

„Nelezeš oknem?“

„Nelezu, bratře!“

„Dobře, já se zas za chvíli optám!“

Zavřený lev!

„A co, hoši, nejdete dnes ven?“ ptal se důstojník mužstva kumpanie Örökovy.

„Osiřeli jsme, poslušně hlásím,“ řekl desátník, „je nám smutno.“

Důstojník odešel, kroutě nad tou podivnou láskou povážlivě hlavou a v polovici kasáren, kde byl zavřený šikovatel Josef Örök, zůstala jen jeho kumpanie.

Örök dívá se oknem a zlostí se zavřenému lvu ježí vousy. Vtom ozve se za dveřmi poznovu hlas:

„Josefe, jsi tam?“

„Jsem, bratře!“

„Nelezeš oknem?“

„Nelezu, bratře!“

„Dobře, já se za chvíli optám!“

Sedí chvíli Örök, kroutí si vousy a proklíná svět. Poznovu slyší hlas:

„Josefe, jsi tam?“

„Jsem, bratře!“

„Josefe, jsi tam? - Nelezeš oknem?“

„Nelezu, bratře!“

„Dobře, já se za chvíli optám!“

A mužstvo kumpanie pomalu jeden za druhým klepá na dveře a táže se:

„Josefe, jsi tam?“

Hromové klení ozvalo se za dveřmi.

Chvíli bylo ticho, pak přistoupil ku dveřím Slovák Gombiška.

Vážně zaklepal a zřetelně řekl: „Čuješ, Jožko, seš vňútri?“

„A za ním Slováci Mahula, Opinko, Zubrita klepou na dveře a volají: „Čuješ, Jožko, seš vňútri?“

Zavřený lev dal se do nadávání. Bylo slyšet, jak hází židlemi a křičí: „Všechny vás zavřu, všechny vás zavřu!“

Utichl. Sotva utichl, přišli Němci Schlosser a Gräber, zabouchali na dveře a tázali se něžně: „Seppl, bist du drin?“

Pak přišli Rusíni, Rumuni, Poláci a Češi: „Josefe, jsi tam?“

Josef Örök už nemohl nadávat, jen volal bezmocné sípavým hlasem: „Lotři, bůh vás potrestá a já vás zavřu!“

Přišel i cikán Gučko a poníženým hlasem svým šišlavým nářečím řekl, klepaje na dveře: „Najponiženěji proším, paňe fíra Jóžefe, šú vňútri?“

„Ach, bestie,“ křičí Órök, „mysli si, že máš špangle!“

Náhle rozeznal Örök hlas „štábsfíry“.

„Josefe, jsi. tam?“

„Jsem, bratře,“ odvětil ubohý zavřený lev.

„Tak tam, bratře, zůstaň,“ řekl „štábsfíra“ něžně, „já ti pomoct nemohu!“

A odešel a za nim celá kumpanie na procházku do města.

A když byla půlnoc, tu vracel se cikán Gučko, který měl přesčas, do kasáren. Když tak šel kolem dveří zavřeného šikovatele, zaklepal na dveře, až se šikovatel Örök probudil z nejlepšího spánku: „Co je?“

„Najponiženěji proším, paňe fíra Jóžefe, šú vňútri?“

A dodnes nechápou v kasárnách, proč tenkrát šikovatel Josef Órök o půlnoci vylomil dveře svého pokoje...