Ze života Karla Broda

 

 

V době, kdy zdaňovací činnost ministra financí byla v maximu, Karel Brod se zamiloval.

Úředně - poněvadž to byla známost vážná - k zamilování se přiznal. Berní úřad vedl jej pak v seznamu milenců a s obvyklou úřední přesností posílal mu každého prvního platební rozkaz, aby zaplatil daň milovací.

Ježto byl zanesen v II. třídě milenců, platil každého měsíce pouze 2 koruny daně, začež dostával vždy legitimaci, na kterou nesměl jej strážník sebrat, když přistihl jej společně s jeho milovanou.

Pak se se svou milou zasnoubil. Úředník sepsal protokol a zvýšil daň. Vedle legitimace obdržel Brod ještě plechovou známku na krk, dle stanovení zákona z 30. září roku 1921.

Ježto týž zákon žádal, aby veškeré slavnostní hostiny se oznamovaly úřadům, aby mohly podlehnouti zdanění, napsal Karel Brod, že na oslavu svého zasnoubení dává dne tolikátého hostinu, při které bude podáváno účastníkům pivo bránické, Maceškovy taliány atd.

Program hostiny bylo nutno oznamovati do, nejkrajnějších detailů, aby berní úřad, dříve než vydá povolení, mohl stanoviti výši poplatků. Ku každé hostině dostavoval se pak finanční strážník, aby kontroloval, neučinily-li se od oznámení nedovolené odchylky.

Pak přiblížil se den svatby. V kostele byli oddáni milenci jednou, na berním úřadě podruhé. Výše daně svatební - ježto se řídí dle velikosti věna a krásy ženy obnášela u Brodových manželů 732 koruny 27 haléřů.

Na daně, které až do svatby byly se známostí jich spojeny, padla už polovina značného věna manželčina.

Karel Brod vrtohlavěl. Proklínal denně ministra, který daně tyto vymyslil. Litoval skoro, že nezůstal starým mládencem, jichž daně byly asi o třetinu menší. Teprve nyní viděl hroznou perspektivu manželství. Nenasytná pokladna státu žádala ještě daň první noci, daň z narození každého dítěte, z jeho prvních zubů atd. atd.

A odvolání nebylo. Poslanci, jimž též byly zdaněny diety, neodvážili se proti novým břemenům protestovat ze strachu, aby o ně nepřišli. A nezaplatil-lis včas, již tu byl berní exekutor tak mazaný, že donutil tě k pořádku.

Karel Brod vrtohlavěl čím dále tím více, což viděti například z toho, že neměl ani nejmenší radosti, když platil poplatek z mrtvé tchýně.

Poněvadž Karel Brod byl měkké povahy, stálé placeni daní stalo se pro něj osudným. Stálým placením daní rozerván a naprosto zničen byl jeho rodinný život, na který se tolik těšívával.

Karel Brod pak skončil v blázinci. A podivnou shodou okolností měl celu, která sousedila s kobkou cely dřívějšího ministra financí, který byl původcem daně mládenecké, daně milovací a daní manželských.