Zimní povídka z Magury

 

 

Napřed přišly mlhy. Strýc Michal v Košiaru nad Podlechnicemi dlouho nepamatoval tak hustých.

A jednoho dne listopadového mlhy zmizely a zavál ostrý vítr nad Magurskými vrchy. Ten vítr byl tak divně hrozivý, že voda mrzla naráz, kam zavanul. Vyčisťoval hory, údolí, podrosty kosodřevinné, lesy modré pod kosodřevinami od těch mlh, které valily se, kroutily nad Magurou a které hlásaly, že jest čas sejít ze skály do Podlechnic.

Krajina byla čistá, daleko bylo vidět až na polskou stranu, na Lomnickém štítě svítily se ledy a sněhy a dolů na uherskou stranu možno se rozhlédnout jako na dlani.

Ta vesnice Podlechnice zdá se odtud z holých vrchů být tak blízkou, že kdybys kámen počal spouštět odtud, myslíš si: „Hle, kámen vytluče okno ctihodného učitele dětí i dospělých v Podlechnicích, pana Ježiňského, který se strašlivě nudí zde v horách a z nedostatku zábavy popíjí slivovici a vzdychá: Světe ničemný“

Ale ten kámen musil by vpravdě letět patnáct kilometrů, přeskočit lesy a zase lesy, neboť zde těch pět kopců podlechnických tvoří obrovské stametrové schody.

A daleko je nyní vidět, velmi daleko v mrazivém vzduchu. Vidíš Poprad, jak se leskne jako zasněžený příkop, tu bystrou říčku můžeš sledovat do dáli až tam, kde mizí mezi skalami. A ty obrovské skály nezdají se většími, než chumáček vlny kterékoliv z osmdesáti ovcí strýce Michala, které se nyní v ohradě třesou zimou a bečí tak smutně.

Všech těch osmdesát ovcí slíbil strýc Michal své dceři Evě, která se starou „mamulou“ hospodaří tam dole v Podlechnicích a kvůli těm osmdesáti ovcím má plno nápadníků. Ach! Co utrží za brynzu, za oščipky a jiné výrobky z ovčího mléka ten, kdo si vezme Evu!

Zatím ovce náleží doposud strýci Michalovi a je jim ostatně jedno, budou-li patřit jednomu z devíti nápadníků Eviných, třesou se stejně zimou, která přišla tak náhle, jako by se třásly, kdyby náležely Jozkovi, či Maciejovi, či Jedřejovi a bůhví komu.

„Zítra, hoši,“ praví k valachům strýc Michal, „s pomocí Matky boží Kalwarijské svedeme ovce dolů.“

„Poroučíš, půjdem,“ odvětili oba valaši, Jozko i Maciej.

Toho večera bylo nutno udělat větší oheň. Mráz vnikal do koliby. Taková byla zima, že strýc Michal odložil dýmku zapekačku a řekl: „Ani mně nechutná kouřit.“ Napil se teplé žinčice a naslouchal, jak venku vítr řádí, jak z hor kamení se drolí, psi štěkají u vchodu koliby, kde ani oheň dnes nepálí a kožichy zpropadeně studí.

Pak náhle se udělalo tepleji, to bylo v noci. Všichni to pozorovali. Sněžilo... Psi vlezli do koliby.

„Spěme, hoši,“ kázal strýc Michal.

„Poroučíš, usnem,“ odvětili valaši.

Ale strýc Michal nespí. Naslouchá, jak ovce bečí vedle v košiaru, jak vítr se žene kolem. Naslouchá v zimní noci, která tak náhle přišla. Až konečně usne též.

Ráno oheň vyhasl a probudila je zima.

„Půjdeme do Podlechnice,“ káže Michal, „odvedeme ovce.“

Snědli trochu sýra, zapálili uhlíkem dýmky a strojili se vyjít.

„Otevři dvéře koliby!“

„Nemožno!“ Dvéře nelze otevřít. Za noc zasypal sníh kolibu.

Pokusili se vylámat prkna. Vylomili jedno a sníh tlakem stlačený tvořil slizkou, mrazivou, příšernou stěnu.

„Ach, hoši,“ řekl strýc Michal, neodkládaje dýmku z úst, „musíme vylézt horem.“

Páčili strop. Vypáčili prkna stropu a nad nimi zas taková zmrzlá ledová stěna.

Nebylo slyšet zvenku ani zvuku. Psi v kolibě odplížili se, tušíce nebezpečí, do kouta, kde pes Felka dal se do vytí.

Kolik hodin namáhali se prosekat se tou strašlivou stěnou. Rozsekaný sníh padal do koliby a tál. Stáli ve vodě a modlili se. Pak rozdělali vzadu koliby oheň, aby si zapálili dýmky a se ohřáli.

„Jsme hříšní lidé,“ řekl Michal k valachům, „zahyneme.“

Kouř naplňoval, nemaje kam ucházet, kolibu. Zhasli tedy oheň a byli v plné tmě, jen časem zasvítil doutnající tabák v jich dýmkách. I ten kouř počal je dusit. Přestali kouřit a znovu vrhli se k ledové stěně.

Maciej kousal ze zoufalství do sněhu, který tak příšerně chladil, až se Maciej otřásl.

Když uznali nezdar svých zoufalých pokusů, lehli si na kožichy napité vodou a hovořili. „Z Podlechnice nás půjdou hledat,“ mínil Jozko, „najdou nás...“

„Naše mrtvoly,“ uváděl na pravou míru jeho fantazii strýc Michal, dosud klidný, jako by seděl někde v podlechnické krčmě. „Půjdou, ale než se pro sněhy k nám dostanou, budeme dávno mrtvými. Sýr stačí na tři dny, pak zabijeme psy a když ty sníme, bude konec. Nu, alespoň nás vlci nerozsápou.“

„Ovce už jistě pomrzly,“ podotkl snivým hlasem Maciej.

„Ba pomrzly,“ pravil Michal.

„Budou plakat, až nás najdou,“ rozhovořil se Jozko, „povezou nás v pytlích dolů na hřbitov...“

„Na hřbitov? Zde to beztoho vypadalo jako v hrobě...“

A venku sníh padal stále a rostl úžasně rychle do výše.

Sedmého dne vězení pod sněhem nastal v té hrozné tmě zápas o život mezi lidmi a psy. Napřed měla být zabita Felka, poznali ji dle kňučení, bránila se a druhý pes přispěl jí na pomoc. V úzké prostoře zápasili dva psi se třemi lidmi.

Strýc Michal ukousl Felce zaživa ucho a žvýkal je s pláčem.

Jozko škrtil Felku, která ho kousala a škrábala, zatímco Maciej jako divý ubíjel opaskem druhého ovčáckého psa, který mu ještě před týdnem lízal ruku a štěkal na něho radostně.

Jak dlouho trvaly pak ohyzdné hody, zatímco sníh se sypal na vrchy Magury?

Před třemi lety na svých cestách přišel jsem v průvodu učitele Ježiňského z Podlechnic na ono místo smrti, kde na památku snesli kupu kamení. Bylo to v létě. Slunce pražilo. „Víte, že konstatoval doktor z Poprada, že se ti chudáci v kolibě utloukli?“ řekl dobráckým hlasem pan Ježiňski.

Místo odpovědi zatřásla mnou zima a viděl jsem v nejparnějším létě, přimhuřuje oči, jak sníh se stále a neúprosně sype na vrchy Magury...

„Je to taková zimní povídka,“ řekl pan Ježiňski, podávaje mi láhev slivovice...

A kupa sneseného kamení leskla se jako čistý zimní sníh...