Zimní sporty

Causerie

 

Byli jsme ubohými sekundány. Jeden podnikavý člověk mezi námi přišel na myšlenku, jakým způsobem bychom oslavili svůj smutný osud sekundánů. Šli jsme na Svatý Vavřineček, kopec nad městem, s jedněmi sáňkami a jeden po druhém váleli jsme se ve sněhu a jezdili dolů až k prvním domkům předměstí Žabákova za vodou. Viděl nás profesor češtiny Reděk, a všech osm, kteří jsme tenkrát prováděli tento zimní sport, odpykali jsme to sníženou známkou z mravů.

Ve kvartě na 1... gymnasiu snížili mně za dva roky nato známku z mravů, poněvadž jsem se nezúčastnil koulování, kterýžto sport zavedl ředitel gymnasia v zimě místo tělocviku. Sám starý pan ředitel byl nadšeným přívržencem zimního sportu a vynalezl dokonce zvláštní druh saněk, na kterých jezdil se dvěma dcerami, což bylo velmi dojemné.

V páté třídě gymnasia v K..., kam jsem se dostal na své pouti za vzděláním, bylo opět přísně zakázáno prováděti jakékoliv zimní sporty, kromě bruslení. Zákaz ten vydala školní rada, která rok nato ve zvláštním oběžníku odůvodňovala, že nezbytně je třeba studujícím středních škol, aby zúčastnili se v zimě jakýchkoli zimních sportů, které nepřesahují však meze vykázané disciplinárním řádem.

Toho roku pracovali jsme ve vyšším i nižším gymnasiu na domácích úkolech z češtiny „Zimní zábavy“, a pamatuji se na učený výklad našeho třídního profesora Neklaná, který snažil se objasnit nám slovo sport a pravil s důležitou tváří, že zimní sport znamená ctižádostivé snažení jednotlivce po vynikajících tělesných výkonech v zimě. Naše úlohy byly ubohé. Co tenkrát věděli jsme o „bobsleigh“, o těch velkých společenských sáňkách, kde kolik osob řítí se po sněžných stráních s šílenou rychlostí a které zdokonalují se rok co rok opatřené nejmodernějšími brzdami a jakýmsi druhem kormidla, kterým lze udati směr v ostrých zatáčkách.

Nevěděli jsme nic o rohačkách, kde jednotlivec letí po hladkém namrzlém sněhu a brzdí primitivně nohou. Před naším duševním zrakem nevystupovaly zasněžené tiché krajiny a stráně severních Čech, Horních Rakous, Štýrska, Tyrol, bavorských Alp, Harcu, Taunu a Černého lesa v Durynsku, oživené sportsmany, vyhledávajícími zábavu v přerozmanitých zimních sportech.

A Švédsko a Norsko, které sluší považovat za kolébku zimních sportů, bylo nám také příliš vzdáleno.

Znali jsme pravda „ski“, lyže čili sněžnice, jak říkal náš puritánský profesor češtiny, ale to odbyli jsme v úkolech jen mimochodem, poněvadž nebylo to nám tak blízké jako prastaré typy sáněk, na kterých jsme jezdívali od mládí.

Vzpomněli jsme v úlohách veselých zábav mládeže na venkově s nezbytnou předmluvou, která nesměla scházet: „Napadl sníh, vesele chrupe pod nohama . . .“

Bylo to příliš suché, neobsahovalo žádné nadšení, a kdo byl nadšen, nedovedl to vyjádřit na půldruhé straně čtvrtky, jak bylo nanejvýš povoleno psát. Na těch třiceti linkách měli jsme vyjádřiti vše, co jsme nejlépe vyciťovali ve volné přírodě, kdy mráz byl tolik příjemný, poněvadž pokryl kdejakou hladinu hladkým ledem a způsobil jásot a byl předmětem neustálých obav: „Bude mrznout, či nebude?“ Jeden za druhým klouzali jsme se ve stoje, na bobku, s veselým jásotem klusali jsme k lesknoucí se přímce, a když nás bylo víc, tu vráželi jsme jeden do druhého a podráželi se v bujném rozmachu skotačivosti. Pak jsme se koulovali, namáčeli sněhové koule do vody, aby to hodně bolelo, veselí, šťastní nad každou podařenou ranou. Na sáňkách jednoduchých, třebas šťastně sbitých z ukradených prkének, od zasněženého lesa spouštěli jsme se dolů k potoku a zpět jako mravenci, neúnavně táhli jsme sáňky nahoru do kopce. Někdy přišel mezi nás šťastnější, který měl brusle. Rázem bylo touhou všech mít podobná želízka, o kterých jsme se stručně zmiňovali později v úlohách, jak nám bylo napověděno, že v zimě na bruslích prohání se mládež. A což z kopce dolů na bobku! Jaká to bývala radost, svěží, jasná a čistá jako modrá obloha za krásných zimních dnů. A proti těmto skromným napohled, však obsáhlým a rozkošným radostem v procítění dnes staví se zimní sport, hlásící se Semmeringem a Engadinou, kde nejedná se o tu svěží radost, nýbrž o něco zcela jiného, tvrdého, neústupného, jak píší sportovní časopisy. Let kupředu je heslem zimních sportů. Závody na boby sáňkách, na sáňkách bobsleigh i jednoduchých rohačkách značí pohyblivost a ruch celého života dnešní společnosti, až profesor Jiří Busson ve Štětíně viděl se nucena vydat knihu pod názvem Zimní sport a srdce. V této knize poukazuje na ošemetný zjev, který těsně druží se k rozmachu zimních sportů přepínaných na nejvyšší stupeň, ku srdeční vadě. Běží zde o přemrštěné jízdy na bobsleigh i na rohačkách. Naproti tomu doporučuje lyže jako uklidňující prostředek, stejně jako bruslení, poněvadž pohyb jest tentýž a tělesná energie stejnoměrně rozložena. Snad měl profesor Jiří Busson na mysli národy oblastí severních moří, stoupence onoho amerikanismu, který vniká, pohyblivý a rušný neustále, čím dál tím více do Evropy. O nás nemusel mít jistě strach. Náš zimní sport záleží oficielně ve cvičení našeho vojska na lyžích, což zejména skýtá pěkný pohled ve strahovských lomech. A neoficielně? Jednou za rok má Praha - proponovány závody v jízdě na bruslích, a to jak v rychlobruslení, tak v krasojízdě. Leč pokud se dovedeme upamatovati, bruslařský klub nemá s jich aranžmá štěstí a ustanoví obyčejně jich termín na konec ledna či počátek února, kdy závody jsou odloženy a posléz z nich sejde. Hokej pěstuje se, jen když zamrzne Vltava, a lyžaři a sáňkaři z Prahy jezdí se oddávati svému sportu buď pod Ještěd, nebo do Krkonoš. Sáňkaři by mohli ovšem i někam na Sázavu, kde jsou také pěkné kopce, leč to by už nebylo tak nóbl. Poněvadž pravý sportsman i u nás hledí, aby jaksi aspoň finanční noblesou dohonil Davos, Engadinu a Semmering.