Zkažené ruské rybičky

 

 

V úřadovně městského fyzikátu v oddělení pro zkažené potraviny dívalo se pět pomocných úřednických sil s velkou úzkostí na dveře, kudy čekali, že vejde městský fyzik dr. Předhoř. Dnes šel totiž s celou komisí slídit po krámech po zkažených potravinách.

Celému úřednímu personálu v tomto oddělení bylo značně nevolno. Před měsícem zabavil na trhu maso z pošlého vepře, pak to v laboratoři vařili a všichni praktikanti i s asistentem musili býti svědky toho, jak pan městský fyzik krájí s velkou vášní kusy masa a museli prodělat nejstrašlivější muka, když jim podával po malé, ale dostačitelné porci s vyzváním, jen aby okusili, že skutečně jest to maso k požívání nezpůsobilé, nebo městský fyzik byl velice svědomitý a přál si mít vždy hojnost svědků, kteří by mu dokázali, že jednal úplně správně, zabaviv dotyčné potraviny.

S pocitem nevolnosti dívali se tedy do budoucna. Konečně se dveře otevřely a vítězoslavně vstoupil do kanceláře městský fyzik a za ním nesl magistrátní sluha malý soudek. Na velký stůl, kde bývaly konány pokusy se chcíplými telaty, položil sluha soudek a celý personál i se sluhou s velkou uctivostí obstoupili pana městského fyzika.

Dr. Předhoř posadil se na židli a bylo vidět dle jeho vzezření, že pronese před soudkem se získanou kořistí nějakou řeč.

„Zde vidíte, pánové,“ pravil po chvíli, „opět nový doklad hříšné a trestuhodné nesvědomitosti některých obchodníků, kteří nedbajíce zákonitých předpisů, prodávají potraviny k požívání nezpůsobilé. Vědom své povinnosti jako obyčejně, strkal jsem dnes svůj nos všude tam, kde se toho nejmíň nadáli. Dlouho nic nemohl jsem vypátrat, co by bylo nutno zabavit, až konečně tento malý soudeček s ruskými rybičkami, kterých již byla polovička prodána oním nesvědomitým obchodníkem, upoutal mou pozornost, čichl jsem k němu, kývl jsem tady na pana Jakuba a povídám: ‚Seberte to!‘ Ten byl ještě tak smělý, onen obchodník, že vám říkal, že jsou úplně čerstvé a vzal si jednu a sněd ji přede mnou, jako kdyby to bylo zboží první jakosti.“

Vstal a odkryl víčko malého, dřevěného soudečku s ruskými rybičkami, naloženými v cibuli, jaký prodává se po dvou korunách a zavolav si asistenta, řekl: „Pane Drvoto, čichněte si. Smrdí?“

„Smrdí, pane rado!“

A nyní to šlo podle stáří personálu. Jeden po druhém přistupovali k soudečku, čichali k jeho obsahu a slavnostně prohlašovali: „Smrdí, pane rado!“

Dr. Předhoř opět se uspokojeně posadil na židli a promluvil: „Vidíte, pánové, jaká nesvědomitost panuje mezi některými obchodníky s potravinami. Oni nemyslí na to, že když někdo sní takovouto rybičku, že může vážně onemocnět, jim je jedno, když prodávají takovýto předmět, zdraví lidskému nanejvýše nebezpečný. Jim je to jedno, když mají malý výdělek, že hazardují s cizími lidskými životy. Pane Jakube, přineste sem vidličku.“

Všichni zbledli.

„Tak pan Drvota to začne. Tady máte vidličku, pane asistente a jen s chutí do toho, abyste se přesvědčili, že jsou úplně zkažené, je to dobré pro zdravotnickou praxi.“

„Zajisté, pane rado,“ koktal pan Drvota a píchl dovnitř soudku, zamhouřil oči a s takovým smutným výrazem v obličeji spolkl čtyři.

„No tak, pane asistente, popište mně tu chuť. Že jsou nahořklé?“

„Jsou hodně, pane rado.“

„Dobře, tedy napíšeme do protokolu ‚chuti nahořklé‘. A což, nezdálo se vám, že přitom mají takovou nakyslou příchuť, víte, takovou odpornou!“

„Ani jsem nepozoroval, pane rado. Snad tady pan Kaceřovský by mohl.“ Pan asistent měl totiž na pana Kaceřovského dávno již pifku.

„Tak jen s chutí, pane Kaceřovský,“ vybídl pan městský fyzik nesmírně ztrápeného mladíka, který se krčil u dveří.

„S největší radostí, pane rado,“ pravil uctivě Kaceřovský a napíchl odhodlaně pět rybiček a aby se svému šéfovi zavděčil, žmoulal je v ústech, až se mu kolena třásla.

„No tak vidíte, pane Kaceřovský. Co jste pozoroval? Pozoroval jste zajisté nejen onu nahořklou chuť, ale i odpornou nakyslost, není-liž pravda? A což tak jako hnilobnou příchuť, to nic?“

Kaceřovský zavrtěl hlavou.

„Tak, teď přijde na řadu pan Vosáhlo. Jen směle, jen směle,“ s velkým nadšením volal doktor Předhoř. „Tady jde o praxi, mladý příteli. Musíte přesně vyjádřit svou diagnózu. Podepřít vývody vlastní zkušeností. Vždyť tu jde o přečin proti bezpečnosti života.“

Třesoucí se pan Vosáhlo, když mechanicky spolkl, kolik se mu jich na vidličku nabodlo, prohlásil, že mají příchuť hnilobnou.

Pak polykal rybičky Řeháček, jehož diagnóza zněla na nasládlou příchuť. Totéž potvrdil praktikant Pachner a rychle vyletěl ze dveří. Zbyl tu jen ustrašeně před sebe hledící magistrátní sluha pan Jakub.

„No, pane Jakube, ať máme jistotu,“ vybídl pan zdravotní magistrátní rada městský fyzik dr. Předhoř. „Ochutnejte vy také a řekněte, co o tom soudíte.“

Pan Jakub jako v somnambulistickém spánku píchl vidličkou do soudku a nevytáhl nic. Píchl podruhé, opět nic. Konečně se podíval dovnitř, jeho obličej se rozjasnil a vykřikl radostně: „Pane magistrátní rado, už tam není ani jedna.“