Zkouška trpělivosti

 

 

Vracel jsem se předešlé noci z jedné kavárny. Nemusím snad popisovat, jak vypadá noční návrat domů krajinářsky. Tisíce a tisíce lidí jistě již prodělalo tiché, opuštěné ulice, když zhasla světla. Též kroky odumírající v dáli a tajemné stíny. To však přenechme básníkům, kteří se potloukají po nocích.

Na rohu Tůní a Hálkovy ulice zaslechl jsem v tichu nočním táhlý, teskný, smutný hlas: „Pa -ne.“

Vzpomněl jsem si, že se vypravuje v okolí, jak v tomto koutě, blíže obecního dvora, straší duch metaře Vaňhy, který se oběsil na klice protějšího domu, poněvadž rozbil v kapse lahvičku magadoru a do rána byly ještě tři hodiny.

Šel jsem dál, ale smutný hlas volal za mnou opět s beznadějným přízvukem: „Pane, prosím, pa-ne!“ U zdi naproti stál opřen starší, velmi slušně oděný pán a každou chvíli opisoval křivku kyvadla, otíraje zimníkem zeď. Vracel se však opět do jakési přímé polohy na několik okamžiků.

Celek dělal dojem, že ten pán podepírá onen dům, aby na něho nespadl, nebo že tlačí zády dveře, které chtí na něho lupiči vyrazit.

Když jsem byl u něho, podíval se na mne přes brejle a máchl rukou. Tím ztratil však těžiště a padl na mne, přičemž však jeho tělo úplně se natáhlo a ztuhlo. Byl jako těžký dřevěný panák, a poněvadž měl nohy daleko za sebou, musel jsem ho zdvihat jako velký žebřík, abych ho vztyčil a přistavil ke zdi.

„Dobře - zajisté - ke zdi položen - ovšem,“ rozhovořil se, „svatba - utekl - koňak - prosím - pane - zajisté.“

„Co si tedy přejete?“

„Ano - zajisté - co - si - přejete - ovšem. Vykonám.

„Ne, milý příteli,“ řekl jsem, přidržuje ho ke zdi, aby nepadl, „ptám se vás, co vy si přejete?“

„Zajisté prosím, ptám se - nevadí - já jsem zajisté - dovolte - pan - pan Š. Doveďte mne domů - prosím.“

„Vy říkáte, že jste pan Š.,“ pravil jsem, „a chcete, abych vás dovedl domů. To je hezké od vás, ale to mně přece nestačí, když říkáte, že jste pan Š. Jak se vlastně jmenujete?“

„Ovšemže se jmenuji - dobře - zajisté Š a pak přijde tečka.“

Sáhl do kapsy a vytáhl nějaké noviny. Bylo vidět, že v nich bylo zabaleno nějaké cukroví, patrně dort ze svatby, o které se zmínil, a že to nesl domů a na cestě mu z toho dort vypadl. „To si - to si - přečtěte nahoře.“

Nahoře byla rubrika „Soudní síň“: „Dnes objevil se před senátem mladíček plachého vzezření, který na otázku, kolik je mu let, odpověděl nesmělým hlasem, že mu bude v lednu příštího roku sedmnáct. Doufáme, že se polepší, a proto neuvádíme jeho jméno. Budeme mu říkat M. Tedy M. přišel...“

„M s tečkou,“ zavzdychal pán u zdi, „já, já prosím, zajisté - Š a tečka, jinak mně nelze.“

Pochopil jsem. Chce mně asi naznačit, že nemám prozradit jeho jméno. Když mu dort vypadl z novin, přeslabikoval si za náhradu aspoň jejich obsah někde pod svítilnou a utkvělo mu to v paměti.

„Buďte beze strachu,“ vysvětloval jsem mu to, „nikde neřeknu, že jsem se s vámi setkal. Mám-li však vás dovést domů, musím vědět, kde bydlíte.“

Podařilo se mu konečně vytáhnout ze zimníku vizitku. Podal mně ji. Četl jsem: Slečna Julie Čápova, majitelka penzionátu, Brno, Veveří ul.

„To nejste vy!“ „Ovšem, nejsem.“ „Sestra?“ „Ne - ovšem - žádná - sestra.“ „Příbuzná?“ Pohlédl na mne s uslzeným zrakem: „Já - ji - na svatbě viděl ponejprv - já ji - neznal a políbil.“

Sklouzl mně tak obratně na zem, že se posadil, jako sedávají mladí orangutani. Nohy křížem a ruce až na zemi jako opora.

Zadíval se na čtverečky chodníku. „Matka - za svo - svobodna Brychtová.

Když opět jsem ho vyzdvihl jako žebřík do původní polohy, pravil vřele: „Dovolte - prosím - měl jste - měl jste - vůbec - někdy - otce?“

„Ovšem měl. Myslím, že každý měl otce.“

„To jsem - jsem se - ne-nechtěl ptát. Rád bych se vás - ze-zeptal, jestli jste měl vůbec někdy ma-matku?“ „Měl jsem, jako každý jiný,“ odpovídám trpělivě.

„Není to to,“ pravil smutně, „chtěl - jsem se vás ze-ze-ptat - jestli jste měl - vůbec - ně-někdy ro-rodiče?“

Od rohu vyšla policejní hlídka. Jeden z mužů, když přišel k nám, řekl s účastí se starým pánem ke mně: „Už vás pozorujeme delší chvíli. Vidíte, že se ten pán opil, tak ho odveďte domů a nebavte se tady tak dlouho.“

Starý pán uznal za dobré se mne zastat. „Pá-pánové,“ zvolal, „nechte být mého - sy-syna na pokoji - půjdem - To-Toníku.“

Učinil náhlý nezadržitelný výpad ode zdi, nutě mne, abych s ním ustoupil z chodníku. Zatímco jeho hořejší půlka těla bezvládně mně visela na rukou, jeho nohy kormidlovaly. Kdybych se byl s ním zastavil, byli bychom oba na zemi. U mateřské školky svatoštěpánské podařilo se mně konečně přirazit s ním ke zdi, kde jsem ho opřel o schůdky vedoucí k már-nici.

„To jsme - je na-napálili,“ rozesmál se tam tak, že jsem ho stěží udržel vzpřímeného, „vždyť, vždyť já, já - žádného sy-syna ne-mám.“

Dal se do hořkého pláče: „Já jsem se ne-neoženil.“ Když se dost vyplakal, optal jsem se ho poznovu: „Kde tedy vlastně bydlíte?“

„Ano, zajisté - bydlím.“ „Ale kde?“ „Há-hádejte.“

Počal jsem mu domlouvat: „Podívejte se, starý pane, takhle se nedostaneme ani vy, ani já do postele. Řekněte mně, kde bydlíte, a já už vás tam nějak odtáhnu.“

„Ano, zajisté prosím - odtáhnete.“

„Nu tak, vidíte, pěkně vás odvleku domů, zazvoním na domovníka a vy si lehnete do postele; vždyť byste mohl takhle ještě nastydnout. Vy jste přece inteligentní pán...“

„Ano, ovšem, be-bejval, bej val.“ „Tak mně nyní pěkně povězte, v které ulici to je, co bydlíte, a jaké číslo.“

„Víte,“ řekl skleslým hlasem, „já, já ne-sá-zím, já čísla ne-neznám.“

„Ale o to nejde, rád bych věděl číslo domu, ve kterém bydlíte.“

„Tři - ce-celé,“ pravil temným hlasem, „jedna - čty-čtyři, šest - dvě ...“

„Vím, vím, tak začíná Ludolfovo číslo, ale to mně nestačí, rád bych věděl jen ulici, kam vás mám dovést, kde je váš domov.“

Podíval se zamyšleně před sebe: „Ka-karlovo náměstí -“ a umlkl. Vzal jsem ho pod paždí a táhl za sebou. Byla to hrozná cesta. Šel přitom pozpátku a vzdychal. Obrátil se mně několikrát v ruce. Chvílemi jsem si ho přehodil přes záda, ale byl příliš těžký. Někdy se pokusil o to, dát se nést andělíčkem, přičemž však stiskl mne pevně koleny, takže jsem musel ho setřást se sebe a nést ho tak, jako se zdvíhají pytle s obilím, házené na váhu.

„Nyní jsme na Karlově náměstí,“ pravil jsem, když jsem ho postavil ke zdi u kavárny Karla IV.; „kam mám vás teď odtáhnout ?“

„Rád bych, do-dovolte,“ řekl dojatým hlasem, „dřív než um-umřu, uviděl je-ještě jednou tady - dům u-u Podušku - kde jsem - jsem se na-narodil, ale to to je už . . .“

Dal se do pláče: „To už - je - marný. On vy-vyhořel v letech - de-de-devadesátých ...“

„Proboha vás prosím,“ zvolal jsem, „kde tedy vlastně bydlíte?“

Podíval se na mne uslzeným zrakem a pak řekl dobrácky: „Od-odpusťte, v tom, v tom domě v Hálkově ulici, kde, kde jste mne na-našel, já vás chtěl po-poprosit, a-abyste laska-kavě za-zazvonil na do-domovníka.“

Přání jeho se vyplnilo. Za malou třičtvrtihodinku podařilo se mně přivléci ho na staré místo a přivolat domovníka, který vida ho zvolal: „Proboha jich prosím, milostpane, to jich na té svatbě zřídili!“

Slyšel jsem ještě, jak starý pán praví k domovníkovi: „Dovolte prosím - měl jste - měl jste - vůbec někdy ot-otce?“

Ubíral jsem se spokojeně domů, dokázav prakticky, co zmůže stará česká trpělivost.