Zpověď velezrádcova čili Tajemství bašty na Petříně

 

 

Za brankou číslo dvě na Petříně bývalo před patnácti lety skladiště střelného prachu.

Potom bylo skladiště zrušeno, na celé baště není dnes ani zrnka výbušné látky a proto po dvaceti letech svolil vojenský erár laskavě, aby civilní osoby směly procházeti brankou číslo dvě a choditi po cestě, táhnoucí se přes pozemky vojenského eráru směrem ke Strahovu.

Ovšem, že vojenské úřady učinily celou řadu opatření, aby nikdo nepovolaný nespatřil tajemství bašt na Petříně a případně neodhalil tato tajemství nějaké cizí mocnosti. I kdyby vyzvědač přišel na tu cestu, spojující Petřín se Strahovem, může být ubezpečen, že je se všech stran pozorován, neboť tam chodí šest stráží.

Místo toto jest totiž strategicky neobyčejně důležité. Kdyby nepřátelské vojsko vniklo až sem, mělo by samozřejmě ve svých rukou lanovou dráhu na Petřín i zdviž ve věži rozhledny. Kdyby se totiž odvážilo sem vniknout.

Ono by však sem nevniklo, poněvadž pod hradbami, nad hradbami, u bran na strážních domcích, zkrátka všude by vidělo tabulku: „Rauchen strengst verboten. - Kouření přísné zakázáno.“ Žádný voják nepřátelské mocnosti by se neodvážil vejít na místo, kde tyto tabulky významně hlásají, že tam ukryty jsou výbušné látky. Nepřátelské vojsko odtáhlo by přes Košíře a lanová dráha s rozhlednou by zůstaly slavně v rukou rakouské armády.

Proč to všechno povídám? Poněvadž jsem trápen výčitkami svědomí, poněvadž jsem cizí velmoci svěřil tajemství bašty číslo šest.

Cizí velmoci jako rakouský příslušník jsem sdělil, že za brankou číslo 2 na Petříně už dvacet let není skladiště prachu a že zakazovat kouření je jen vojenská lest.

Ale kdyby bylo zůstalo jen při tom!

Vyzradil sem cizí velmoci, ze na těch strategických místech se nalézají dvě rozbité stříkačky a tři rozviklané žebříky a že tam je skladiště s osmi kilogramy ovsa a dvěma rozbitými slamníky, což všechno hlídají dvě kumpanie vojska a stráže s ručnicemi na ostro nabitými.

Ano! To vše vyzradil jsem Itálii.

Svědomí nedá mně spáti. Považuji se za vyvrhele lidstva, zradiv tak hanebné své státní příslušenství a dopustiv se velezrady. Nakreslil jsem také, kde důstojníci hrají tenis a vykreslil mapu, z níž možno rozpoznati, že domeček, kde stojí stráž nechová uvnitř pevnostní dělo, ale pisoár a že ta roura, která se na vás zasmušile kouká, není jícen děla, nýbrž odpadová roura.

Kdybych byl snad nevědomky tak učinil, ale já učinil tak vědomě!

Signor Bambino Vittore z Milána to jednoho dne ze mne vylákal na procházce po Petříně, kdy mne vyučoval italské konverzaci. „Příteli,“ pravil důvěrně, „co je to tam za hradbami?“

Podíval jsem se mu do očí a jako hypnotizován jeho pevnou vůlí sdělil jsem mu všechno. Pověděl jsem mu o prachárně bez prachu, o dvou rozbitých stříkačkách a třech rozviklaných žebřících, o skladišti s dvěma rozbitými slamníky a osmi kilogramy ovsa. Jak to tam hlídají s nabitými ručnicemi den ze dne, rok za rokem. Pak jsem mu nakreslil mapku bašty. A nakonec? Nakonec prohlásil jsem, že ta bašta je klíčem k lanové dráze a k rozhledně.

„Proč si to píšete?“ otázal jsem se ho vida, že si činí poznámky do zápisníku.

„Jen tak, signore,“ odvětil a usmál se ďábelsky...

Druhého dne jsem přišel k němu do hodiny a tu mně sdělila jeho bytná, že signor Bambino Vittore náhle odcestoval. Ve mně hrklo. Vzpomněl jsem si na jeho podivné chování a objevily se u mne první výčitky svědomí.

Za týden jsem od něho obdržel lístek z Milána, jenž mne uváděl v zoufalství, neboť na lístku stálo: „Grazie molte, signore! Mnoho díků, pane!“

Za čtrnáct dní nato četl jsem v kavárně Tribunu a tam stálo, že člen italského generálního štábu Vittore Bambino byl po svém návratu z ciziny povolán do italského ministerstva vojenství.

Mluví se poslední dobou mnoho o možnosti války Rakouska s Itálií. Což, Itálii je hej! Bambino má mé plány bašty číslo šest na Nebozízku. Itálie má klíče k lanové dráze na Petříně, ale já budu smutně jako Jidáš bloudit rakouským soustátím, pokud mne neoběsí.