Heslo:

Kde domov můj

Text: Josef Kajetán Tyl

Hudba: František Škroup

I-04

A také to dál neumím,“ vzdychl Švejk. „Znám ještě první sloku z ,Kde domov můj’ a potom ,Jenerál Windischgrätz a vojenští páni od východu slunce vojnu započali’ a ještě pár takových národních písniček jako ,Zachovej nám, Hospodine’ a ,Když jsme táhli k Jaroměři’ a ,Tisíckrát pozdravujeme Tebe’...“

 

Píseň pochází z divadelní hry Josefa Kajetána Tyla Fidlovačka aneb žádný hněv a žádná rvačka, poprvé uvedené v Praze dne 21.12.1834. Hudbu k ní složil František Škroup, prvním interpretem se stal Karel Strakatý. Rychle zlidověla a získala postavení národní písně. Čechy tedy vlastně mají jako hymnu divadelní šlágr. Ale hezký. Hymnu tvoří pouze první sloka písně.

 

 
1.    
  Kde domov můj,
kde domov můj?
Voda hučí po lučinách,
bory šumí po skalinách.
V sadě stkví se jara květ –
zemský ráj to na pohled!
A to jest ta krásná země –
země česká – domov můj.
Země česká – domov můj!
 

2.

   
  Kde domov můj,
kde domov můj?
Znáte v kraji bohumilém
tiché duše v těle čilém,
jasnou mysl, vznik a zdar
a tu sílu, vzdoru zmar?
To je Čechů slavné plémě,
mezi Čechy – domov můj.
Mezi Čechy – domov můj.
 
     

 

 
 

 

Kde domov můj