Heslo:

Pětatřicátníci

 
 
Text: Karel Hašler

Hudba:Karel Hašler

I-13

Večer věnovaný rozjímání prošel několik fází. Polní kurát tak zbožně a vroucně přibližoval se k bohu, že ještě ve dvanáct hodin zněl z bytu jeho zpěv:
Když jsme mašírovali,
všechny holky plakaly...

S ním zpíval i dobrý voják Švejk.

II-02
A tak Švejk se objevil na západ od Milevska v Květově, když již vystřídal všechny vojenské písně, které znal o mašírování vojáků, takže byl nucen začít znova před Květovem s písní:
Když jsme mašírovali,
všechny holky plakaly...
 

Protože Karel Hašler tuto skladbu napsal až v roce 1917, nemohl si jí, vzhledem toku románového děje, zpívat ani Katz, než jel se Švejkem zaopatřovat, ani Švejk, když pochodoval na západ od Milevska v Květově. Stala se neoficiální hymnou plzeňského pěšího pluku IR35 a nakonec se zpívala a hrála na všech tancovačkách tak často, že zlidověla. V textu se objevuje říčka Strypa. Je to levobřežní přítok Dněstru a tvořila přední linii mezi ruskými a rakousko-uherskými vojsky. Protéká též ukrajinským Zborovem, kde dne 2. července 1917 proběhla bratrovražedná bitva. Na straně Ruska bojovala Československá střelecká brigáda a na straně Rakousko - Uherska byli, mezi mnohými, i pětatřicátníci. Po bitvě z celého pluku zůstalo jen 476 Čechů a 50 Němců. Pluk ztratil u Zborova 1800 mužů. To byl možná impuls, proč Hašler tuto píseň napsal. Pro zajímavost: v rámci Československé střelecké brigády bojoval u Zborova též Jaroslav Hašek a za své zásluhy obdržel medaili sv. Jiří IV.stupně.

 

 
1.    
 

Ten plzeňský regiment,

himl hergot sakrament,

vesele vstříc smrti kráčí,

třebas doma hořce pláčí

pro své hochy ze zlata

ta plzeňská děvčata.

 

Ref.

   
 

Pětatřicátníci, chlapci jako květ,

radost na vás byla vždycky pohledět.

Když jste mašírovali,

Všechny panny plakaly.

Vy plzenští chlapci,

navraťte se zpět!

 
2.    
 

Ten plzeňský regiment,

himl hergot sakrament,

na sever kde Strypa běží

pochovaný v zemi leží,

větérek mu nad hlavou

šumí píseň dumavou.

 
     

 

 

Přemysl Kubišta - PĚTATŘICÁTNÍCI