Heslo:

Svatý Bože, svatý Silný

 

Kancionál 315 a 316

Text: autor neznámý

Hudba: autor neznámy

I-12

Zábava dostala jiný směr. Nábožný kurát počal mluvit páté přes deváté: „Mláďátek si ctím, mají svátek 28. prosince. Herodesa nenávidím.
Když spí slepice, tak nemůžete dostat čerstvá vajíčka.“
Dal se do smíchu a počal zpívat „
Svatý bože, svatý, silný

 

Nábožný kurát zpíval počátek Trisagionu neboli trojsvaté liturgické písně. Vznikla patrně v 5. století a má zřejmě v různých jazycích mnoho verzí. V českém kancionálu jsou uvedeny dvě verze pod čísly 315 a 316, odlišné textově i nápěvem. První píseň s číslem 315 má pouze jednu sloku a druhá pod číslem 316 má sloky čtyři. Obě verze začínají stejně, takže nelze určit s jakou verzí se opilý fanatický kurát vytasil.

 

 

 
  1. Svatý Bože, svatý Silný, svatý Nesmrtelný, smiluj se nad námi!
2. Pro svou smrt a svaté rány, Kriste požehnaný, smiluj se nad námi!
3. Z hlubin hříchů k tobě lkáme, kříž tvůj uctíváme, smiluj se nad námi!
4. Svatý Bože, svatý Silný, svatý Nerozdílný, smiluj se nad námi!
 
     

   

 
 
 

kancionál