Heslo:

Vojna není špás

Listopad nastává

Česká lidová

Text:

Hudba:

I-08

„Tohoto muže,“ řekl vrchní štábní lékař z komise, ukazuje na Švejka, „odvedete dolů do kanceláře a počkáte na naši relaci a raport. Na garnisonu už mu to kušnění vyženou z hlavy. Chlap je zdravej jako ryba, simuluje a ještě kušní a dělá si legraci ze svých představených. Myslí si, že jsou zde jen kvůli jeho zábavě, že je celá vojna legrace, špásovná věc. Oni vám to, Švejku, na garnisoně ukážou, že vojna není žádná sranda.“
Švejk odcházel s šikovatelem do kanceláře a po cestě přes nádvoří bručel si:
Vždycky jsem si myslel,
že je vojna špás,
že tam budu tejden nebo dvě neděle,
přijdu domů zas...

 

Uvádím variantu této staré písně tak, jak ji publikoval Václav Pletka v knize "Písničky Josefa Švejka". Jak dále uvádí, píseň byla zapsána již u Erbena se šesti slokami. V různých verzích počet slok kolísal od čtyřech až do jedenácti.Textově je píseň známá v mnoha variántách. Melodie u většiny bývá v dvoučtvrtečním taktu. Jsou ale známé i varianty v taktu tříčtvrtečním jako valčík např. pod názvem "Listopad nastává". Zde uváděný text je v rukopisu zpěvníčku Alžběty Krumlové z Přívozce u Blížejova, datováno 1919 (SOkA Plzeň i.č. 10826). Dvoučtvrteční notový záznam je původem ze sbírky Ferd. Polenského "Společenský zpěvník sokolský" z r.1903.

 

 

 

1.

Vždycky jsem si myslel, že je vojna špás,

že tam budu tejden nebo jen jeden den,

Přijdu z vojny zas, tarada, přijdu z vojny zas.

 

2.

Nebyl jsem tam týden ani hodinu,

ten kdo světem vládne, nikdo neuhádne

kde já zahynu.

 

3.

Zahynu-li v Rusku nebo v Rakousích,

to bude matička pro svého synáčka

těžké srdce mít.

 

4.

Ani tak matička, jako má milá,

ta která mne vždycky po ty léta všecky

v srdci nosila.

 

5.

Nosila mě v srdci, v srdci panenském

a já zase vždycky po ty léta všecky

v srdci vojenském.


 

6.

Má milá se ptala, co k snídani mám.

To černé kafíčko, má zlatá Aničko,

to k snídani mám.

 

7.

Má milá se ptala, co k obědu mám.

Dvě rajská jablíčka, smažená vajíčka, to k obědu mám.

 

8.

Má milá se ptala, co k večeři mám.

Pečené kuřátko, svlečené děvčátko,

to k večeři mám.

 

9.

Má milá se ptala, jak je na vojně.

na vojně krev teče, modrooké děvče,

tak je na vojně.

 

 

 

 


 

 

 

 
Můžete shlédnout obě varianty Dudlajda dvoučtvrteční i Keramička tříčtvrteční: