Heslo:

U arcivévody Albrechta

Souřadnice:

???

Výklad:

Ani rozsáhlá špionáž Jomara Hønsi neodhalila kde by tento podnik mohl být.

Tak alespoň něco o osobě, po které byl tento podnok pojmenován. Byl to arcivévoda Albrecht, vévoda těšínský * 3.8.1817  - † 18.8.1895. Rakouský šlechtic z habsburského rodu. Polní maršál a generální inspektor rakousko-uherské armády. Jeho otec byl Karl von Österreich-Teschen , který vedl rakouské síly v bitvě s Napoleonem u Aspern v roce 1809. V kapitole "Přes Uhry" se jeho jméno objevuje v souvislosti se šifrovací metodou. Podle kadeta Bieglera vynalezl šifrovací Albrechtsystém. Je však velmi nepravděpodobné, že by se arcivévoda zabýval kryptografií. Podle Sergeje Soloukha to Biegler zřejmě popletl. Soloukh se domnívá, že se jedná o Leona Battistu Alberti (1404 - 1472), který dal základy polyalfabetickému šifrovacímu systému neboli Albertisystém

II-03
Nadporučík Lukáš vzal si též z garderoby plášť a šel do města, kde setkal se ve velké vinárně a kavárně „U arcivévody Albrechta“ s několika důstojníky od 91. pluku.
Nemluvil mnoho a pil zato víc, kombinuje, co má vlastně napsat té přísné, mravné, hezké dámě, která ho rozhodně víc lákala než všechny ty opice na jevišti, jak se o nich vyjadřovali druzí důstojníci.
III-01
Nejnovější, které my používáme, jest číselná methoda doplňovací. Tím také odpadají minulého týdne doručené vám od štábu pluku šifry a poučení k jich odšifrování.“
Erzherzogs Albrechtsystem,“ zamumlal pro sebe snaživý kadet Biegler, „8922 = R, převzatý z methody Gronfelda.“