Heslo:

Ali bej

Výklad:

Je to jistě emír Ali paša, od roku 1914  místopředseda turecké sněmovny. Byl synem alžírského národního hrdiny emira Abdelkader El Hassani El Djazairi. To, že ho Hašek uvedl jako Ali beje, svědčí opět znovu, že pracoval při psaní románu s Kronikou světové války , kam se tato chybička vloudila okopírováním z denního tisku.

Podle zpráv z denního tisku skutečně přijel spolu s Halil bejem, předsedou turecké sněmovny z Berlína do Vídně, kde pobyli od 28. do 30.3.1915.

Je tady ještě jedna časová disproporce. Když Lukášovi píše Švejk dopis pro pana Wendlera: „Poslušně hlásím, pane obrlajtnant, ještě schází datum.“ diktuje Lukáš  20. prosince 1914. Tak a teď napište obálku a vezměte těch 400 korun a odneste je na poštu a pošlete podle této adresy.“ V té době ale Lukáš nemohl mít o návštěvě Ali paši ve Vídní ani potuchy.

 

Titul bej patřil vysokým úředníkům zejména přednostům okresů. Dnes spíše zdořilostní oslovení.

Titul paša patřil vysokým úředníkům. V hierarchii byl výše než bej a níže než vezír.

Titul emír náleží potomkům Mohameda, vysokým vojenským velitelům.

 

I-14-05

„Turci se drží dobře,“ odpověděl nadporučík, uváděje ho opět ke stolu, „předseda turecké sněmovny Hali bej a Ali bej přijeli do Vídně.

 
 

 

 

  

Kronika světové války, strana 506:  Předseda turecké sněmovny Hali bej a Ali bej přijeli do Vídně. A odkud čerpali autoři Kroniky? Ti to doslova opsali z denního tisku. V tomto případě z Národní politiky ze 4.4.1915