X

Heslo:
Apolinář - kostel sv. Apolináře
Souřadnice:
50°04'14.8"N 14°25'25.2"E
Výklad:

Kostel svatého Apolináře na Větrově je asi půl kilometru od hospody " U Kalicha" kostelník mohl chodit ještě do hospody "Jedová chýše", která stála hned vedle tohoto kostela.

I-06
Ve výčepu panovalo hrobové ticho. Sedělo tam několik hostů, mezi nimi kostelník od sv. Apolináře. Tvářili se zachmuřeně. Za výčepním pultem seděla hostinská Palivcová a tupě se dívala na pivní pípy.
I-06
„Včera jsme měli dva pohřby,“ zaváděl řeč na jiné pole kostelník od sv. Apolináře.
„To patrně někdo umřel,“ řekl druhý host, načež třetí dodal:
„Byly ty pohřby s katafalkem?“
„Rád bych věděl,“ řekl Švejk, „jaký budou ve válce teď ty vojenský pohřby.“

 

 

Pověstná hospoda Jedová chýše se sice v Haškově díle nikde nevyskytuje, ale hned za touto hospodou je kostel sv. Apolináře. Kostel je zde dodnes, ale "Jedovka" skončila někdy kolem roku 1927.

W 

X