Heslo:

cimborium

Výklad:

Liturgická nádoba podobná kalichu s víkem pro uchování hostií.

I-11-02

Na cvičišti zatím netrpělivě čekaly pochodové setniny. A čekaly dlouho. Neboť ještě jeli pro sportovní kalich k nadporučíku Witingrovi a potom pro monstranci, ciborium a jiné příslušnosti ke mši do břevnovského kláštera, včetně i láhve mešního vína. Z toho je vidět, že není tak jednoduché sloužit polní mši.

 

W