Heslo:
Václav Čimpera, Straškov č. 5
Souřadnice:
50°21'55.8"N 14°15'07.0"E
Výklad:

Rád bych na tomto místě vyzvedl skutečně obrovskou badatelskou práci pánů Hodíka a Landy publikovanou v jejich Encyklopedii pro milovníky Švejka. O jejich skvělé činnosti předkládám tento příklad, protože se týká druhé Švejkovy návštěvy v hospodě "U Kalicha", když si přisedne Bretschneider a Švejk z novin předčítá jakoby nic: „Tak vida, tenhle Čimpera v Straškově č. 5....". Uvedeným pánům se, za přičinění starosty obce Straškov, podařilo zjistit, že Čimpera Václav ve Straškově č.p.5 skutečně žil ještě v roce 1910. Dokladem toho je protokol ve věci šetření jeho žádosti k výstavbě stodoly na dvorku při domku č.p. 5.

Že Čimperovi ve Straškově žili potvrzuje i mnoho záznamů v matrikách. Na ukázku jsou zde dva z roku 1860 a 1861. Možná, že ten Václav narozený 2. ledna 1861 rovněž Václavovi Čimperovi, je ten náš Václav.

I-06
Švejk sňal s věšáku nějaké noviny a prohlížeje si zadní stranu inserátů, ozval se:
„Tak vida, tenhle
Čimpera v Straškově č. 5, p. Račiněves, prodá hospodářství s třinácti korci vlastních polí, škola a dráha na místě.“

 

Sken protokolu z knihy pánů Hodíka a Landy

A další důkaz, že Čimperovi ve Straškově žili, je v matrikách