Heslo:
"....dejte mě první třídu."
Výklad:

V Praze byly veřejné záchodky pro dámy i pány rozděleny do tříd. Oddělení pro pány mělo jednu kabinu první třídy a dvě kabiny druhé třídy. Každá kabina byla vybavena pissoirem a klosetem. První třída pánská byla navíc opatřena zrcadlem, umývadlem, mýdlem a ručníkem a její použití stálo 4 krejcary. Kabina pro chudší vrstvu druhé třídy stála krejcary dva. Pro srovnání: pivo tehdy stávalo asi 6 krejcarů. Znalosti převzaty z Hynkova Průvodce po Praze a po zemské jubilejní výstavě v roce 1891.

I-10-02
„Sedneš!“ zakřičel na něho Švejk, když polní kurát chtěl vylézt na sedadlo, „nemysli si, že tě nenaučím pořádku.“
Polní kurát ztichl a díval se malýma prasečíma očima ven z drožky, naprosto nechápaje, co se to vlastně s ním děje.
Ztratil úplně všechny pojmy, a obraceje se na Švejk, řekl tesklivě: „
Paní, dejte mně první třídu.“ Učinil pokus spustiti si kalhoty.
„Hned se zapneš, svině,“ rozkřikl se Švejk, „už tě znají všichni drožkáři, poblil jsi se už jednou a ještě teď tohle. Nemysli si, že zůstaneš zas něco dlužen, jako posledně.“

Hynkův Průvodce po Praze a po zemské jubilejní výstavě v roce 1891