Heslo:

dělostřelectvo České Budějovice | K.u.k. Feldkanonenregiment Nr. 24

48°59'15.2"N 14°28'23.0"E

Výklad:

Historie budějovického dělostřeleckého pluku začala v lednu 1892,  kdy vznikl jako samostatná bateriová divize č.33 ze sborového dělostřeleckého pluku č.8.  V lednu 1894 to byl již dělostřelecký divizní pluk č. 24 a od 6.4.1908 to byl již c.a k. pluk polního dělostřelectva č. 24 [1].

V letech 1894—1895 postavila místní stavitelská firma J. Hauptvogla komplex dělostřeleckých kasáren arcivévody Viléma na Pražské třídě. Dominantní a dodnes dochované jsou dvě jednopatrové budovy podél Pražské třídy, které sloužily k ubytování mužstva. Povídá se, že zde sloužil v roce 1915 i Klement Gottwald.

Dělostřelci a vůbec armáda v kasárnách skončila zánikem 36. dělostřeleckého pluku Národního hrdiny Julia Fučíka (VÚ4445) v roce 1992.

Jak plyne z textu románu a z výběru z 2. kapitoly, II. dílu, se infanteristi, landvéráci a dělostřelci v Budějovicích asi moc vzájemně nemilovali.

II-02

Bylo slyšet, že se vedle blízko nesměje jen jeden, ale tři. Když se smích utišil, optal se Švejk, od jakého regimentu jsou oni. Zjistil, že dva jsou od 35. a jeden že je od dělostřelectva, taktéž z Budějovic.
Pětatřicátníci že utekli před marškou před měsícem a
dělostřelec že je od samé mobilisace na cestách. Je odtud z Putimě a stoh že patří jemu. Na noc vždy spí ve stohu. Včera je našel v lese, tak je vzal k sobě do svého stohu.

II-02

Napohlavkoval omylem jednomu poručíkovi od dělostřelectva v noci na náměstí v podloubí v opilém stavu. Vlastně ani nenapohlavkoval, srazil mu jenom čepici s hlavy. Stalo se to tak, že ten poručík od dělostřelectva stál v noci pod podloubím a patrně čekal na nějakou prostitutku. Byl obrácen k němu zády a jednoročnímu dobrovolníkovi připadal, jako by to byl jeho jeden známý jednoročák, Materna František.

II-02

......když na př. přelézá voják v noci zeď Mariánských kasáren a usne nahoře na zdi, dá se chytit landveráckou nebo dělostřeleckou patrolou v noci, zkrátka provede tak strašné věci, že dělá hanbu regimentu.

II-02

Plukovník pronesl poslední slova významně pomalu a odplivl si: „Klasický filosof, který v opilosti sráží důstojníkům v noci čepice s hlavy. Mensch! Ještě štěstí, že to byl jen takový důstojník od dělostřelectva.“

V tom posledním byla soustředěna všechna zášť 91. regimentu proti dělostřelectvu v Budějovicích. Běda dělostřelci, který padl v noci do rukou patroly od pluku a naopak. Zášť hrozná, nesmiřitelná, vendetta, krevní msta, dědící se z ročníku na ročník, provázená na obou stranách tradičními historkami, jak buď infanteristi naházeli dělostřelce do Vltavy, nebo opačně. Jak se seprali v „Port Arthuru“, „U růže“ a v jiných četných zábavních místnostech jihočeské metropole.