Heslo:

Deutschmajstr

Výklad:

Slangově název příslušníka Infanterieregiment Hoch - und Deutschmeister Nr. 4 . Pluk byl zřízen v roce 1696 smlouvou mezi císařem Leopoldem I. a velmistrem Řádu německých rytířů Franzem Ludwigem von Pfalz-Neuburg. Pluk byl vždy ve vlastnictví velmistra tohoto řádu, proto byl název pluku odvozen od slangového názvu úřadu velmistra Řádu německých rytířů „Hoch- und Deutschmeister“.  V roce 1814 se tento název stal oficiálním.Již 11. září 1697 svedl pluk svou první velkou vítěznou bitvu u Zenty pod velením prince Evžena Savojského .  

Posledním majitelem pluku byl Erzherzog Eugen von Österreich. Krátce, před vypuknutím první světové války byl pluk umístěn ve Vídni.

II-04

To vám řeknu, že mně je český voják milejší než taková maďarská sběř. Když si vzpomenu, že pod Bělehradem stříleli Maďaři po našem druhém maršbatalionu, který nevěděl, že jsou to Maďaři, kteří po nich střílí, a počal pálit do deutschmajstrů na pravém křídle, a deutschmajstři zas si to také spletli a pustili oheň po bosenském regimentu, který stál vedle! To byla tenkrát situace!

 

Deutschmajstr na dobové pohlednici a Deutschmeister - Regimentsmarsch zkomponovaný v roce 1893 Rakušanem Wilhelmem Augustem Jurkem, který u pluku také sloužil.