Heslo:

Princ Evžen Savojský

Výklad:

V německy mluvících zemích Prinz Eugen von Savoyen ( *18.10.1663 - †24.4.1736), byl rakouský vojevůdce francouzského původu. Proslavil se zejména jako velký turkobijec ve válce s Turky v letech 1716 - 1718. V roce 1717 vznikla po bitvě o Bělehrad slavná píseň "Prinz Eugen der edle Ritter", "Princ Evžen vznešený rytíř", která popisuje průběh této bitvy a která patřila ke Švejkovým oblíbeným.

I-08

Mluvil dlouho o tom, že každý z těch, kteří opouští nemocnici, aby odešli ke svým plukům do pole, musí být vítězem i rytířem. On že jest přesvědčen, že budou zruční ve zbrani, na bojišti i čestní ve všech záležitostech válečných i soukromých. Že budou nepřemožitelnými válečníky, pamětlivými na slávu Radeckého i prince Eugena Savojského. Že zúrodní svou krví široká pole slávy mocnářství a vítězně dokonají úlohu, kterou jim předurčila historie. Ve smělé odvaze, pohrdajíce svými životy, pořítí se kupředu pod rozstřílenými prapory svých regimentů k nové slávě, k novým vítězstvím.
Potom na chodbě řekl tomu naivnímu muži vrchní štábní lékař: „Pane kolego, mohu vás ubezpečit, že je to všechno marné. Z těch lumpů by ani Radecký, ani ten váš princ
Eugen Savojský nevychovali vojáky. Mluvit k nim andělsky nebo ďábelsky, to je všechno jedno. Je to banda.“

I-12

A dál hřmělo od oltáře „a tak dále“ a „zajisté“, střídajíc se s bohem a všemi svatými.

V zápalu a řečnickém rozmachu vydával polní kurát i prince Evžena Savojského za světce, který je bude chránit, až budou dělat mosty přes řeky.
Nicméně skončila polní mše beze všeho pohoršení, příjemně a zábavně. Zákopníci se bavili velmi dobře.

II-02
Večer z arestu ozývalo se vždy „Zachovej nám, Hospodine“ a „Prinz Eugen, der edle Ritter“. Přezpívali též celou řadu vojenských písniček,.....
III-01
Nádražím bez zastávky projel' jiný vojenský vlak odshora obsazený deutschmajstry, které posílali na srbský front. Ještě se nevzpamatovali ze svého nadšení při loučení s Vídní a řvali bez oddechu od Vídně až sem:
Prinz Eugenius, der edle Ritter,....

III-03

„….Rakouskej voják musí se dát fackovat jenom v určitejch případech. Ale von ten tvůj pán překročil všechny meze, jako to říkal starej Evžen Savojskej: ,Potuď až votuď.’…“

 

Evžen Savojský roku 1717 v bitvě u Bělehradu poráží Turky

 

W