Heslo:

diškerece

Výklad:

Slangový výraz pro spropitné obsluhujícímu personálu v restauracích a hotelích. [Z něm. die Diskretion = takt, utajení, diskrétnost, mlčenlivost, choulostivost]. Prapůvod slova najdeme v latinském discretus - oddělený. Neboli něco co nepatří do ceny zakoupené služby, ale je to něco navíc, pozornost jejíž výše je diskrétní, choulostivá, taktně utajená před ostatními.

Synonyma slangová: diškréce, dýško, trinkgeld, bakšiš.

II-03

"To sem nepatří," prohlásil desátník, "ale to je pravda, že vypůjčovat si vod chudýho kaprála dvě zlatky na diškereci..."

IV-02

"Vod těch ženskejch, kerý dohazoval a dodával do pokojů, nevzal vám ani krejcar diškerece, a když se někdy některá z těch ženštin zapomněla a chtěla mu něco podstrčit, měli vidět, jak se rozčílil a začal na ni křičet: ,Ty svině jedna...."