Heslo:

drahthindernissy

Výklad:

Slangově drátěné překážky, zátarasy [z něm. die Drahthindernisse]. V první světové válce velmi účinný obranný prostředek proti útokům živé síly nepřítele. Poprvé se objevuje v bitvách v druhé polovině 19. století. Jeho velkou výhodou bylo, že odolával i dělostřelecké přípravě útočníka a dal se překonat jen rozstříháním, hůře, přiloženými výbušninami. To platilo do té doby, než byla nasazena do bojů těžká pásová technika, pro kterou už překonat tyto překážky nebyl problém. Pro stavbu se používaly různé dřevěné konstrukce a kůly a ostnatý drát. Jako přírodní podůrné konstrukce se využívaly i stromy, například aleje, ovocné sady.

II-03

 „Je jich podělanejch víc v každým gefechtu,“ ozval se opět jeden muž z eskorty, „nedávno nám vypravoval jeden raněnej kamarád v Budějovicích, že když vorrückovali, že se podělal třikrát za sebou. Napřed, když lezli nahoru z dekunků na plac před drahthindernissy, potom, když je začali stříhat, a potřetí že to pustil do kalhot, když se proti nim hnali Rusové s bajonety a řvali ,urá’. Pak začali utíkat zas nazpátek do dekunků a z jejich švarmu nebylo ani jednoho, aby nebyl podělanej. A jeden mrtvej, kerej ležel nahoře na dekungu nohama dolů, kerýmu při vorrückungu šrapák utrhl půl hlavy, jako by ji seříz, ten se v tom posledním okamžiku tak podělal, že to z jeho kalhot teklo přes bagančata dolů do dekungů i s krví. A ta půlka jeho lebky i s mozkem ležela zrovna pod tím. Vo tom člověk ani neví, jak se mu to stane.“

II-05

Ten měl dřív trest za trestem, a jaké tresty. Neostýchal se ukrást kamarádovi poslední krejcar, a když přišel do gefechtu, tak první prostříhal drahthindernissy, zajmul tři chlapy a jednoho hned po cestě odstřelil, že prý mu nedůvěřoval. Dostal velkou stříbrnou medalii, přišili mu dvě hvězdičky, a kdyby ho byli později nepověsili pod Duklou, byl by už dávno cuksfírou.

III-01

„Jedině mým přičiněním a zásluhou,“ řekl účetní šikovatel k Balounovi, „zůstal jste buršem u pana obrlajtnanta. Měl jste být přeložen k sanitě a odnášet raněné z gefechtu. Pod Duklou šli od nás saniteráci třikrát za sebou pro jednoho raněného fähnricha, který dostal bauchschuss před drahtindernissama, a všichni tam zůstali, samý kopfschuss. Teprve čtvrtý pár ho přines, ale než ho odnesli na hilfsplatz, byl fähnrich nebožtíkem.“

III-03

"....Nebo si přejete býti těžce raněn, zůstat ležet za drahthindernissama? Ležíte si tak pěkně s přelámanou nohou celý den. V noci nepřítel reflektorem osvětluje naši posici a zpozoruje vás;....."