Heslo:

ešalon

Výklad:

Původně se jednalo o vojenskou formaci, kde jednotky jsou z taktických důvodů uspořádány diagonálně ať v boji, na pochodu, za přesunu. Později byl výraz použit i pro vojenský transport vlakem, obecně vojenský transport.  Protože formace připomíná schodišťové stupně, příčky žebříku, ustálil se název v němčině i angličtině Echelon, v ruštině эшелон, vše z francouzského échelon = stupeň, příčka.

 

Echelonová formace vojenských jednotek (např. pěších, tankových, leteckých, námořních)

II-02

Tlustý jednoroční dobrovolník převalil se na druhý slamník a pokračoval: „To je jisté, že tohle musí jednou všechno prasknout a že to nemůže trvat věčně. Zkuste pumpovat slávu do prasete, tak vám nakonec přece jen vybouchne. Kdybych jel na frontu, tak bych napsal na ešalon:

Lidskými hnáty zúrodníme lán.
Acht Pferde oder achtundvierzig Mann.

III-02

Na nádraží bylo velice živo. Událost s Italy způsobila zde jistou paniku, poněvadž byly zadrženy dva ešalony s dělostřelectvem a poslány do Štyrska. Byl zde též ešalon Bosňáků, který tu čekal již dva dny z nějakých neznámých příčin a byl úplně zapomenut a ztracen.

III-03

Stanice byla přeplněna, měly být napřed odeslány dva vlaky s municí, za nimi dva ešalony dělostřelectva a vlak s pontonovými oddíly...Švejk odcházel k svému vagonu, zatímco před ešalonem batalionu, tam, kde ve vagoně byly zavřeny telefonní přístroje a dráty, odehrávala se tato scéna: Stál tam post, poněvadž všechno z nařízení hejtmana Ságnera muselo být feldmäßig. Posti se tedy rozestavili podle cenností ešalonu po obou stranách a dostali „feldruf“ a „losung“ z kanceláře batalionu.