Heslo:
fixírovat
Výklad:

Význam tohoto slova, dnes už nepoužívaného, vysvětlil Břetislav Hůla ve strojopisu jeho vysvětlivek k románu (uloženo v jeho literárním fondu Pam. národního písemnictví): fixírovat  [z lat.] upřeně se zahledět, nápadně se dívat. Doplňuji: ulpět na někom pohledem, zírat na někoho, očumovat někoho.

Dobře se význam tohoto slova dá pochopit z Jirotkova Saturnina: Často se stává, že některý z mužů, které teta potkává, je jejím vzhledem udiven a podívá se na ni poněkud vyjeveně. Tu teta podivným způsobem zkroutí obličej, čímž hodlá naznačit, že přemáhá úsměv, a po několika krocích si tiše řekne: „To byl ale dotěrný muž!“ Potom se za ním přes rameno ohlíží, nenápadně sice, ale přece jenom tak, že ostatní chodci mají obavy, aby nenarazila do stojanu pouliční svítilny. V kavárně vykládá všem známým dámám, že ji na ulici nějaký mladý muž fixíroval a že jí to bylo velmi nepříjemné. Nebo: ....a teta dychtivě poskakovala směrem ke kavárně. Špulila rty a muži ji fixírovali.   

I-10-02
Chtěl poskočit a upadl na Švejka, který ho počal boxovat a potom uložil na sedadlo.
„Já něco chci,“ křičel polní kurát, „ale já nevím co. Nevíte, co chci?“ Svěsil hlavu v naprosté resignaci.
„Co je mně do toho, co chci,“ řekl vážně, „a vám, pane, také do toho nic není. Já vás neznám. Jak se opovažujete mne
fixírovat? Umíte šermovat?“
Stal se na minutu výbojnějším a učinil pokus srazit Švejka se sedadla.