Heslo:

strážmistr Flanderka

Výklad:

Protože četnická stanice v té době v Putimi neexistovala, je zřejmé, že i putimský strážmistr Flanderka nemá reálný základ. Ve fondu Zdeny Ančíka v Literárním archivu v Památníku národního písemnictví je vyprávění paní Julie Flanderkové o „pomstě" Jaroslava Haška jistému Františku Falnderkovi, tehdy typografovi za to, že nechtěl Haškovi, který byl „švorc" a opilý, zaplatit v kavárně štamprli. Flanderkova důslednost vyvolala v Haškovi krutou nenávist, kterou vyjádřil slovy: „Nech si své peníze,kašlu ti na ně. ...Nechci tě už znát, a že se ti pomstím, strašlivě pomstím, na to můžeš vzít jed!" To se stalo ještě před vákou. Když Flanderka, tehdy již redaktor Venkova četl po válce Haškův román, zjistil, jak strašnou „pomstu" mu Hašek připravil. Bylo tomu tak? Věřte, nevěřte.

V románu se Flanderkovo jméno opakuje několikrát, ale pouze ve druhé kapitole druhého dílu.

II-02

Četnickému strážmistrovi Flanderkovi se situace, čím déle psal tou podivnou úřední němčinou, vyjasňovala, a když skončil: „So melde ich gehorsam, wird der feindliche Offizier heutigen Tages, nach Bezirksgendarmeriekommando Písek, überliefert,“ usmál se na své dílo a zavolal na četnického závodčího. „Dali tomu nepřátelskému důstojníkovi něco jíst?“....

....Až teď! Celou četnickou stanicí jako by ze všech koutů znělo staré myslivecké heslo „Lovu zdar!“ A četnický strážmistr Flanderka nepochyboval, jak okresní velitel mu poklepá na rameno a řekne: „Ich gratuliere Ihnen, Herr Wachmeister.“