Heslo:

♣ František S. Frabša

Výklad:

 *4.2.1887 - †10.6.1956, byl český politik (Česká strana národně sociální), novinář, redaktor a vydavatel "Volná tribuna" spisovatel a překladatel z ukrajinštiny. Vystudoval reálku. Po roce 1904 zakládal různé knižnice a časopisy. Tyto pokusy ale neměly delšího trvání. Redigoval tisk národně sociální strany a různé odborové listy (Hlasy z tabákových továren, Posázavský kraj, Železniční listy a jiné). V letech 1918-1924 byl jedním z redaktorů Českého slova. V roce 1933 byl vyšetřován pro inzertní podvody. Jak to dopadlo se mi nepodařilo zjistit, ale faktem je, že se sám vydal do rukou psychiatrů, s lékařským vysvědčením, že je duševně chorý.
Jeho básnické sbírky: „Při hudbě vodotrysků“ (1905), „Co srdce vyprávělo“ (1906), „Zamlklé parky“ (1909), „Na zlatých strunách“ (1909), „Já a můj žal“ (1916).

Hašek mu věnoval kapitolu v "Dějinách strany", "Poslíček strany básník Frabša".

Počáteční program strany mírného pokroku v mezích zákona

V Čechách vyskytují se dva mladí básníci, píšící jedenkaždý horší verše než druhý. Jest to básník Rosenzweig - Moir a Frabša, který stal se po létech upřímným národním socialistou, redaktorem národně sociálního plátku v Kutné Hoře. V té době bylo zvykem, že mladí básníci jako Frabša unášeli dcery pekařů, a když na ně otec přišel, dopouštěli se urážky Jeho Veličenstva.

Poslíček strany básník Frabša

V onom prvopočátku politického vývoje vystupuje do popředí mladý, nadaný básník Frabša. V té době nebylo nadšenějšího sedmnáctiletého mladíka pro českou literaturu, než byl Frabša, který již v šestnácti létech vydával časopis, a to ne jeden, nýbrž asi pět, a psal básně lyrické, v nichž zdůrazňoval, že jeho duše se houpá na zlatých strunách. Teprve v budoucnosti bude náležitě oceněn, neboť tento mladík byl známý v té době ve všech kruzích literárních; řeklo-li se Frabša, tu se sice mnozí od toho jména odvraceli, ale jméno to znali. Byl to mravenec na českém Parnasu.

 

Na tuto sbírku Hašek naráží: ... jeho duše se houpá na zlatých strunách.

Pobytová přihláška, kde je Franz Frabša uveden jako redaktor a spisovatel [Schriftsteller]. Jinak je ta přihláška samá záhada. Snad byl ženat s Helenou rozenou Malinovou, se kterou měl možná syna Františka *22.4.1908. Podle poznámky "Ž" se mohl narodit na Žižkově. Pátel jsem neúspěšně jak v matrikách ř.k.f.ú. sv. Prkopa i sv. Rocha.

Na této evidenční kartě z roku 1904 je uveden jako spisovatel, redaktor a vydavatel "Volné tribuny".