Heslo:

gásmaska

Výklad:

Slangově - protiplynová ochranná maska [z něm. die Gasmaske]. Jak vidíte na obrázku, vyráběly a vyrábí se i takové pitominy, jako maska pro psy.

II-03

„Ještě to by scházelo,“ moudře poznamenal desátník , „beztoho už je různejch válečnejch vynálezů. Kupříkladu vezmeme si gásmasky na votravování plynem. Natáhneš si to na hlavu a jseš votrávenej, jak nám vykládali v unteroffiziersschule.“