Heslo:

František Gellner

Výklad:

*19. 6. 1881 byl český básník, prozaik, kreslíř, malíř, karikaturista a ilustrátor, představitel tzv. generace anarchistických buřičů. Bohužel ho zničila až vojenská mašinerie. Traduje se, že v Haliči při pochodu na pozice, zcela zničen ulehl dne 13.9.1914 na okraj cesty. Od té doby ho již nikdo nespatřil. Velká škoda. Tak svět přichází o velké básníky i o talentované malíře. V Praze, podle policejní přihlášky, žil František Gellner v ulici Karoliny Světlé č. p. 279 v podnájmu u jakéhosi pana Dohnala. Na přihlášce je zapsán jako akademický malíř a spisovatel [1]. Na domě žádná připomínka.

 

                                             

 

Básník Toman praví: Monsieur, n’avez-vous pas une coronne?

Jak žil v Paříži, o tom vypravuje básník Gellner; Toman zadal si svou sbírku básní k Zeyerovu fondu a obdržel od Akademie 400 korun. Jakmile Toman, v Paříži dostal oněch 400 korun, přišel ke Gellnerovi, který v té době vzdělával se v Paříži pitím absintu, a prohlásil k němu, že odevzdává mu 350 franků s tou prosbou, aby mu vydával dva franky denně - Gellner to slíbil a řekl, že kdyby Toman přišel a chtěl od něho peníze nazpátek, že mu přeláme hnáty. Za dvě hodiny vrátil se Toman a žádal Gellnera, aby mu především přelámal všecky hnáty a pak mu vrátil 350 franků, že chce začíti nový život. Tuto krásnou větu pronášel též velice často přítel Gottwald, který vypůjčuje si v nočních kavárnách pět korun a říká: „Půjč mi pět korun, abych mohl začít nový život!“
Básník Gellner vyplnil Tomanovi celé jeho přání, srazil ho se schodů se 350 franky v kapse.