Heslo:

„Gott strafe England!“

Výklad:

Slogan používaný nejprve v Německu a Rakousko - Uhersku počátkem první světové války . V překladu: "Bůh potrestá Anglii". Byla to reakce na vyhlášení války Německu Anglií dne 4. srpna 1914. Autorem sloganu byl  německý židovský básník Ernst Lissauer (1882-1937), který také na podobné téma napsal báseň "Hassgesang gegen England" [Hymnus nenávisti k Anglii]. Mimo román se slogan objevuje i v některých povídkách a dokonce jednu, napsanou v Kyjevě v roce 1917, sloganem pojmenoval: Gott strafe England. V úvodu svým osobitým způsobem vysvětluje i jeho původ.

I-08

Baronka zatím vytahovala dárky z koše. Tucet pečených kuřat, zabalených do růžového hedvábného papíru a ovázaných černožlutou hedvábnou stužkou, dvě láhve nějakého válečného likéru s etiketou „Gott strafe England!“ Na druhé straně byl na etiketě František Josef s Vilémem, jak se drží za ruce, jakoby si chtěli hrát hru „Králíček v své jamce seděl sám, ubožátko, co je ti, že nemůžeš skákati“....Potom se octly na posteli balíčky čokolády s tímž nápisem „Gott strafe England!“ a opět s podobiznami rakouského a německého císaře.

II-03

"...Ale nakonec byla přece škola vystavena z ledových cihel a železobetonu, což drží velice dobře pohromadě, ale Eskymáci rozdělali oheň kolem dokola z rozebraného dříví obchodních lodí zamrzlých v ledu a docílili, co chtěli. Led, na kterém škola vystavěna, se roztál a celá škola i s řídícím učitelem a se zástupcem vlády, který měl být druhého dne přítomen slavnostnímu vysvěcení školy, propadla se do moře. Bylo jen slyšet, že zástupce vlády, když už byl po krk ve vodě, vykřikl: ,Gott strafe England!’ Teď tam asi pošlou vojsko, aby udělalo s Eskymáky pořádek. To se ví, že bude s nimi těžká vojna. Nejvíc budou našemu vojsku škodit ochočení ledoví medvědi.“

Bilance válečného tažení hejtmana Alserbacha

Byly to velkolepé facky. V těch fackách bylo všechno, jimi snažil se Pavlíček odplatit vše to, co zakoušel od hejtmana na pochodu s maršovým batalionem od Samboru až po Bukovinu.
A z čista jasna zvedali se i ostatní, jeden po druhém, přicházeli, mlasklo to a zas se ukládali mlčky do slámy.
Jen Kamnoušek, z jedenácté setniny, když dal hejtmanovi dvě přes hubu, řekl:
"Gott strafe England".
To byla totiž oblíbená věta pana hejtmana.

Dobrý voják Švejk v zajetí

Někdo se zbláznil z nutnosti, aby se ukázal být hezkým vládě. V Hallu byl ošetřován kožešník z Trutnova, Němec, který padělal směnky na 200 000 korun, aby celý vymámený obnos upsal na rakouskou válečnou půjčku. Německá učitelka z 'lehrerinnenvereinu' v Brně jednoho rána převlékla se do vojenské uniformy, sekala šavli do výkladních skříní po ulici Františkově a hulákala: "Gott strafe England!"

Gott strafe England

Je velmi smutné, jestli někdo sám o sobě musí tvrdit něco pěkného. Němci například o sobě tvrdí, že jsou národ Goethův. A tento národ Goethův vymyslil si na počátku války celou řadu hesel dětsky naivních. Nejčistší krása naivnosti leží v jich heslu „Gott strafe England!“

 

 

Nejčistší krása naivnosti. Slogan Gott strafe England! měl ještě dovětek Er strafe es! [ Ano, protestá ji]. Na pravém obrázku je vidět, že o ztrestání Anglie samotným Bohem usilovaly i další státy Centrálních mocností.

 

Hassgesang gegen England 

 

Část první sloky básně  a "přebásněno" do češtiny

 

Vernehmt das Wort, sagt nach das Wort,
 Es wälzt sich durch ganz Deutschland fort:
 Wir wollen nicht lassen von unserem Haß,
 Wir haben alle nur einen Haß,
 Wir lieben vereint, wir hassen vereint,
 Wir alle haben nur einen Feind:
 _ENGLAND!_

Slyšte, slovo od slova
se valí dál přes celé Německo:
Stálá je naše nenávist,
všichni jsme jen nenávist,
nás spojuje láska, nás spojuje nenávist.
Všichni máme jen jednoho nepřítele:
_ENGLAND! _